Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
філософія шпори на екзамен.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
114.18 Кб
Скачать

1.Поняття «світогляд»,структура та історичні типи світогляду.

Світогляд – це сукупність узагальнених уявлень людини про себе ,про світ,про місце у ньому та життєве призначення.

Світогляд – система найзагальніших знань,цінностей,переконань,практичних настанов,які регулюють ставлення людини до світу.

Структура світогляду органічно зумовлює його функції. Функцій тлумачення,розуміння світу. Вона є однією з найважливіших,оскільки покликана розтлумачити людині світ,описати його доступно,зрозумілою мовою. Адже світогляд – це світорозуміння.

Світогляд прийнято класифікувати за такими носіями:

1.Індивідуальний

2.Колективний

3.Груповий

4.Національний

5.Регіональний

6.Загальнолюдський

Є 3 історичні типи світогляду:

1.Міфологічний. Формується і функціонує стихійно; міфологія не має автора, її творцем є народ; характерна відсутність розмежування світу і людини; міф розповідає про явища оточуючого світу.

2.Філософський. Постає свідомою та усвідомленою діяльністю; знаменує виділення людини з природи; філософський світогляд пояснює свої твердження.

3.Релігійний. Релігія трактує потойбічне життя як відплату за земне життя. У цьому світі можна грішити і прекрасно жити, але на тому світі за все доведеться відповісти. Релігія морально зрівняла всіх людей і нікому не дозволено порушувати заповіді Бога.

2. Життєві витоки і функції світогляду.

Світогляд – це сукупність узагальнених уявлень людини про себе ,про світ,про місце у ньому та життєве призначення.

Структура світогляду органічно зумовлює його функції. Функцій тлумачення,розуміння світу. Вона є однією з найважливіших,оскільки покликана розтлумачити людині світ,описати його доступно,зрозумілою мовою. Адже світогляд – це світорозуміння.

Є 3 історичні типи світогляду:

1.Міфологічний

2.Філософський

3.Релігійний

Залежно від специфіки, формування та ф-ціонування розрізняють буденний та інституалізований світогляди. Буденний-сукупність поглядів на світ і покликання людини, які сформувались у пувного народу, спільноти під впливом практичного життя і ф-ціонують стихійно, без видимих зусиль з боку тих, хто їх дотримується.

Інституалізований світогляд-підтримується певними соціальними інституціями.

Ф-цї світогляду:1) ф-ція тлумачення, розуміння світу. Вона є однією з найважливіших, оскільки покликано тлумачити людині світ, описати його доступно, зрозумілою мовою. Адже світогляд-це світорозуміння. Людина може безпечно жити тільки в тому середовищі, всіті, який розуміє.Світогляд як світорозуміння може бути раціоналістичним-таким, що визначається владдя розуму(Гегель визнавав, що світ-це об’єктивний розум, який за логікою подібний до суб’єктивного розуму людини), та ірріціоналістичним-таким,що вважає основою світу недоступне, непідвладне розуму(воля у Ніцше)2)оцінювальна(аксіологічна) ф-ція. Щоб орієнтуватися у світі, недостатньо тільки здатності пояснити його. Потрібно ще й оцінити світ: відповісти на запитання яким він є для людини-добрим чи злим, вартим того, щоб у ньому жити.3) Праксеологічна ф-ція- вона виявляється у відповідях на питання як жити людині в світі, а отже, містить певні практичні настанови щодо світу і буття людини в ньому. З цього погляду виділяють практично активні та споглядальні світогляди.

Ф-ції світогляду дають змогу краще розуміти будь-який тип світогляду.