Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekzamen_ro_statistike (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.04.2019
Размер:
94.39 Кб
Скачать

39.Методика обчислення індексів

См. В тетр.

40.Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника

У статистико-економічному аналізі нерідко доводиться порівнювати такі інтенсивні показники, як середня собівартість одиниці продукції певного виду, середня ціна, середня заробітна плата, середня урожайність однорідних культур тощо.

Аналіз динаміки середнього рівня здійснюють на основі побудови системи взаємозалежних індексів. На середню величину впливає як значення ознаки де, яку осереднюють, так і чисельність окремих варіантів сукупності (частот). Очевидно, що й динаміка середньої величини визначається цими факторами: а) зміною значень ознаки х і б) структурними зрушеннями.

Відношення середніх рівнів інтенсивного показника за поточний і базисний періоди являє собою індекс змінного складу:

де х1 і х0 — рівні осередненого показника;

W1і we— частоти (ваги) інтенсивного показника.

Величина цього індексу залежить від двох факторів: зміни як самого осередненого показника, так і співвідношення частот, тобто структурних зрушень.

Визначити зміну середнього рівня інтенсивного показника за рахунок першого фактора дозволяє індекс фіксованого складу, а за рахунок другого — індекс структурних зрушень.

41.Поняття вибіркового спостереження

Вибіркове спостереження- статистичне спостереження яке дає характеристику всієї сукупності та основ. Вивчення.

42.Способи формування вибіркового спостереження

1. обґрунтувати 2. Складання плану та програми 3. Вилучити частки 4. Здійснення відбору 5.узагальнення даних 6. Обчислення

43.Помилки вибіркових спостережень та визначення необхідної чисельності вибірки

Для вибірк. Спостереж. Властиві помилки репрезентативності

Середня помилка репрезентативності µ на її формування впливають: - спосіб відбору - дисперсія - чисельність вибірки

44.Поняття статистичного графіка, його складові

статистичний графік - це малюнок, на якому статистичні сукупності, що характеризуються певними показниками, описуються за допомогою умовних геометричних образів або знаків. Подання даних таблиці у вигляді графіка виробляє більш сильне враження, ніж цифри, дозволяє краще осмислити результати статистичного спостереження, правильно їх тлумачити, значно полегшує розуміння статистичного матеріалу, робить його наочним і доступним. Це, однак, зовсім не означає, що графіки мають лише ілюстративну значення. Вони дають нове знання про предмет дослідження, будучи методом узагальнення вихідної інформації.

Графік складається з графічного образу і допоміжних елементів. Графічний образ - це сукупність ліній, фігур, точок, якими зображені статистичні дані.

Допоміжні елементи включають загальний заголовок, умовні позначення, осі координат, шкали з масштабами і числову сітку.

45.Статистичні графіки та їх види

Классификация видів графіків.

Існує безліч видів графічних зображень (мал. 1.1; 1.2) . Їх класифікація базується на ряді ознак:

а) спосіб побудови графічного образу;

б) геометричні знаки, що зображують статистичні показники і відносини;

в) завдання, що вирішуються за допомогою графічного зображення.

статистичні графіки за формою графічного образу

лінійні площинні об'ємні статистичні

криві - стовпчикові

- смугові

- квадратні

- кругові

- секторні

- фігурні

- крапкові

- фонові поверхні

розподілу

Рис. 1.1. Класифікація статистичних графіків за формою графічного образу

статистичні графіки за способом побудови і завданням зображення

діаграми статистичні картки

діаграми діаграми картограми картодиаграммы

порівняння динаміки

структурні

діаграми

Рис. 1.2. Класифікація статистичних графіків за способом побудови і завданням зображення

За способом побудови статистичні графіки діляться на діаграми і статистичні картки. Діаграми - найбільш поширений спосіб графічних зображень

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]