Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовий.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
09.04.2019
Размер:
93.87 Кб
Скачать

Вступ

Економіка сільського господарства – наука, яка вивчає розвиток продуктивних сил, економічних відносин, особливості дії та вияву економічних законів у сільському господарстві, а також механізм та наслідки використання ресурсного потенціалу в аграрному секторі. Важливим завданням економіки сільського господарства як науки є аналіз використання земельних, матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, пошук шляхів і резервів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та вирішення продовольчої проблеми.

Енергосервіс - це комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

Суть концепції енергосервісу полягає в тому, що енергоефективні заходи в будівлях бюджетних установ (шкіл, дитячих садочків, лікарень, університетів тощо) впроваджуються приватними інвесторами – енергосервісними компаніями (ЕСКО), а оплата здійснюється виключно за рахунок економії (скорочення витрат на споживання комунальних послуг та енергоносіїв), досягнутої в результаті здійснення енергоефективних заходів.

Аграросервіс – це надання аграрним товаровиробникам виробничих послуг в галузі механізації, електрифікації, автоматизації, сільськогосподарського будівництва, хімізації аграрного виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, матеріально-технічного забезпечення аграрної виробничої сфери, її наукового й інформаційного обслуговування, формування та удосконалення економічних взаємовідносин між виробничою, аграрною та обслуговуючою її сферами, надання логістичних послуг. 

Агросервіс поділяють на такі види:

 • аграрний сервіс технічний;

 • аграрний сервіс енергетичний;

 • агрохімічний сервіс;

 • аграрний сервіс будівельний;

 • аграрний сервіс переробний;

 • аграрний сервіс науковий;

 • аграрний сервіс зооветеринарний;

 • аграрний сервіс біржовий.

Під системою аграрного сервісу розуміють організацію комплексного виробничого обслуговування та матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників відповідно до технологій виробництва продукції, гарантування найефективнішого та безпечного для навколишнього природного середовища використання в аграрній сфері виробничих ресурсів. Для виконання такого завдання аграрний сервіс має виконувати такі функції: вивчати оптимальний технологічний попит у різних видах матеріально-технічних засобів, організовувати задоволення цього попиту, виконувати науково-дослідні роботи, формулювати вимоги до різних видів матеріально-технічних засобів, які застосовують у сільському господарстві, опрацьовувати необхідні інструктивні й методичні матеріали з найефективнішого та безпечного для навколишнього природного середовища використання в аграрній сфері різних видів матеріально-технічних засобів тощо.

1. Виробничо-господарська характеристика господарства

Роменський завод «Тракторозапчастина» розташований в Сумській області Роменського району, м. Ромни, вулиця Гетьмана Мазепи, 2в.

Завод «Тракторозапчастина» був заснований 1943 році, по цей день є успішним підприємством . Завод займає площу понад 2,5 гектари.

Директором даного підприємства є Дзекунов Микола Васильович.

Цей завод займається такою діяльністю, як виробництво запчастин до автомобілів марки ГАЗ, КАМАЗ, ГАЗЕЛЬ, ЗІЛ, МАЗ, КрАЗ, запчастини до тракторів. Завод випускає більш ніж 100 видів запчастин для колісних тракторів, комбайнів, грузових та легкових автомобілів, а також товари народного використання.

Найчастіше об`єктами обслуговування є юридичні особи, але також не є виключенням надання послуг фізичним особам. На всі виготовлені товари надається гарантійний талон, а також паспорт. В даного підприємства є усі необхідні документи для офіційного виробництва та надання послуг. Дане підприємство надає послуги не лише в своїй області, але і в інших областях, а також можливе експортування виготовлених деталей в інші країни.

2.Характеристика джерел живлення електрообладнання господарства

На території господарства знаходиться декілька трансформаторних підстанцій 10/04 кВ.

Трансформа́торна підста́нція (ТП) — електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.

Трансформаторна підстанція складається з:

 • трансформаторів чи автотрансформаторів;

 • вимірювальних трансформаторів струму і напруг;

 • розподільних установок;

 • апаратури керування;

 • апаратури захисту.

До складу ТП входять силові трансформатори (зазвичай один або два), розподільні пристрої, пристрої автоматичного управління і захисту, а також допоміжні приміщення. В ряді потужних знижувальних ТП (на 220–330—500—750 кВ) застосовують автотрансформатори, що забезпечує зниження втрат електроенергії (на 30–35%), витрату міді (на 15–25%) і сталі (на 50–60%).

Розподільний пристрій ТП може мати одну або дві системи збірних шин або не мати їх. Найбільш поширені ТП з однією системою збірних шин, що зазвичай секціонується вимикачами і роз'єднувачами; на деяких ТП додатково встановлюють обхідну (байпасну) систему шин, що дозволяє вести профілактичні і ремонтні роботи, не припиняючи електропостачання споживачів.

Дана підстанція має захист від перенапруг.

ТП повинні мати захист від прямих ударів блискавки та грозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних повітряних ліній електропередач. Цей захист виконують з урахуванням кількості грозових годин на рік за допомогою стрижневих і тросових блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), встановлених в розподільних пристроях, а також грозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах повітряних ліній до розподільних пристроїв. До захисних апаратів належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП).

Дозволено застосовувати ОПН сумісно з РВ в одній РУ під час реконструкції існуючих ТП із заміною РВ на ОПН за умови, що залишкові напруrи ОПН за номінального розрядного струму становлять менше 90% залишкової напрyrи РВ. На різних фазах одного приєднання потрібно встановлювати ЗА одного типу (трифазний комплект ОПН).

У разі встановлення додаткових ОПН під час реконструкції існуючого РУ з ОПН усі ЗА даного РУ потрібно координувати між собою за номінальною і залишковою напрyгами, а також за питомою енергоємністю.

ВРУ напрyгою від 15,75 кВ до 750 кВ і ПС напругою від 35 кВ до 750 кВ, а також будівлі ЗРУ і ЗТП потрібно захищати від прямих ударів блискавки.

На відкритих ТП напругою 35 кВ з трансформаторами одиничною потужністю до 1,6 МВА незалежно від кількості таких трансформаторів, а також на відкритих ПС напрyгою від 3 кВ до 10 кВ з трансформаторами будь-якої потужності захист від прямих ударів блискавки не виконують.