Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія машин і механізмів.pptx
Скачиваний:
187
Добавлен:
03.11.2020
Размер:
9.27 Mб
Скачать

ТЕОРІЯ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ

Виконав студунт університету СНАУ групи ЕТЕСТ 1901-ст Дудченко Артем Вячесл

Зміст презентації:

Історія розвитку ТММ

Зміст курсу ТММ

Мета і задачі курсу

Основні терміни та визначення

Класифікація машин

Класифікаця механізмів

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТММ

Найстародавніша праця про механізми і машини, яка дійшла до нашого часу, — це "Механічні проблеми" Арістотеля (384—322 до н. е.), де описано важіль, криничний журавель, кривошип, колесо, коток, поліспаст, гончарний центрифуги, зубчасті колеса та

Значна роль у створенні машин належить давньогрецькому математику і механіку Архімеду (287—212 до н. е.), який на основі своїх знань запропонував конструювання різних машин і споруд.

Ученим епохи Відродження був Леонардо да Вінчі (1452— 1519), створив багато механізмів, різні конструкції ткацьких верстатів, деревообробних машин, ряд проектів вантажопідіймальних машин та інших винаходів.

Перший теоретик вчення про машини був італійський вчений Джероламо Кардана (1506—1576), який описав зубчасті передачі, передачі гнучкою ниткою, сформулював правила побудови годинникових механізмів, дав опис годинникових пружин і балансиру

Інший італійський вчений Галілео Галілей (1564—1642) розробив основи сучасної механіки, вперше

сформулював основні кінематичні поняття (швидкість і прискорення), висунув ідею про відносний рух, вивів закон вільного падіння і коливання маятника.

Геніальний математик і механік Леонардо Ейлер (1707 —1783), автор 850 наукових праць, розв'язав ряд задач з кінематики і динаміки твердого тіла, дослідив

коливання і стійкість пружних тіл, займався питанням теорії плоского зачеплення і запропонував евольвентний профіль зубців.

Великий внесок у теорію механізмів і машин зробили Г. Г. Баранов (1899—1968) — автор праці із кінематики просторових механізмів, а також С. М. Кожевников, який розробив загальні методи динамічного дослідження механізмів з пружними ланками і механізмів важковантажних машин.

І ще багато інших вчених які розвивали цю науку. Відомі у світі імена таких українських вчених в цій галузі, як С. М. Кожевников, О. С. Кореняко, К. І. Заблонський,

Б.І. Костецький,

Ф.К. Іванченко, В. О. Новгородцев та ін.

Складні і відповідальні задачі стоять перед сучасними вченими, інженерами, винахідниками, їм необхідно створити нові, досконаліші машини, автоматичні лінії, які б дозволили нашій країні бути на рівні сучасних вимог.

ЗМІСТ КУРС ТЕОРІЇ МАШИН І

МЕХАНІЗМІВ

МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ

Теорія механізмів і машин є наукою, що поєднує методи дослідження і конструювання машин.

Звідси випливають головні задачі курсу теорії механізмів і машин:

1)аналіз механізмів, тобто дослідження структури, кінематики і динаміки відомих чи проектованих механізмів з метою їхнього удосконалення і поліпшення їхніх експлуатаційних якостей;

2)синтез механізмів, тобто розробка нових, відповідних заданим вимогам механізмів. Теорію механізмів і машин іноді називають алгеброю машинобудування. Це сама загальна наука, що дає теоретичні основи дослідження і конст руювання машин.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

це наукова дисципліна про загальні методи дослідження будови, кінематики і динаміки механізмів і машин та про наукові основи їх проектування.

це кінематичний ланцюг з однією нерухомою ланкою, призначений виконувати цілком визначені доцільні рухи.