Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теорія машин і механізмів.pptx
Скачиваний:
201
Добавлен:
03.11.2020
Размер:
9.27 Mб
Скачать

це пристрій, який виконує механічний рух для перетворення енергії, матеріалів та інформації з метою заміни або полегшення фізичної або розумової праці людини.

це деталь або сукупність деталей, що не мають рухливості одна відносно одної у машині або механізмі і рухається як одне ціле.

Кінематична пара рухоме сполучення двох жорстких (твердих) ланок, що накладає обмеження на їх відносний рух умовами накладеної в'язі.

Кінематичний ланцюг це зв'язана система об'єктів, що утворюють

між собою кінематичні пари. Кінематичний

ланцюг є основою механізму.

КЛАСИФІКАЦІЯ МАШИН

 

Машини

Енергетичн

Транспортн

і

і

Технологіч

Кібернетич

ні

ні

Інформаціо

 

нні

 

В свою чергу енергетичні поділяються на:

-Двигуни

-Генераторни

Інформаційні поділяють на:

Математичні – які перетворюють вхідну інформацію в матичатичну модель

Контрольно-вимірювальні – перетвоюють вхідну інформацію в сигнали управління робочою машиною.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ

Механізми

Електричн

Механічні

Гідравліч

Пневмати

і

ні

чні

 

Найпоширеніші механізми з нижчими парами — важільні, клинові і гвинтові; з вищими парами — кулачкові, зубчасті, фрикційні, мальтійські і храпові.

Механізм, що призначений для перетворення обертових чи прямолінійних рухів в обертові (і навпаки), називається механічною передачею. У

залежності від виду ланок розрізняють зубчасті,

важільні, фрикційні, ланцюгові, пасові Сюди ж відносяться гідро- і пневмопередачі

Механізм, що служить для відтворення руху деякої точки по заданій траєкторії, називається напрямним.

Найпоширенішими є механізми, що відтворюють рух вздовж прямої лінії (зворотно-поступальний рух) чи по дузі кола (зворотно-коливний або обертовий