Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсак тело 3-21стр.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
245.25 Кб
Скачать

2.1.7 Розрахунок економічної ефективності від впровадження на оц от

Еф=(С12)*Ткор, грн,

де С1 – собівартість однієї машинної години Pentium IV2800=68,94 грн;

С2 – собівартість однієї машинної години Athlon 4400+=71,73 грн;

Ткор – корисний час роботи машини, год.

Еф=(71,73-68,94)* 1904=5312,16 грн.

Термін окупності розраховується за формулою:

Ток=(К21 )/((С12) * Ткор),

де К1 – капітальні вкладення в Pentium IV 2800=2520 грн;

К2 – капітальні вкладення в AMD Athlon 4400+=2790 грн;

Ток=(2790-2520)/5312,16=0,5 року.

2.1.8 Розрахунок середньорічної виробітки на одного працівника

Розрахунок середньорічної виробітки на одного працівника становить:

Свирсерпр, грн/чол,

де Ссер – сума загальних експлутаційних витрат, грн;

Кпр – кількість працівників на машині, чол.

Свир=131268,16/3=43756,053 грн/чол.

Розрахунок середньомісячного виробітку одного працівника:

Смвир/12

де Свр – середньомісячна виробітка одного працівника, грн/чол;

Свм=43756,053/12=3646,33 грн/місяць.

Середньорічна заробітна платня на одного працівника:

Cзп=54480/3=18160 грн/чол.

Таблиця 3.5. – Зведена таблиця технічно-економічних показників

Показники

Одиниці виміру

Величина показників

Дійсний фонд часу

Годин

1904

Дійсний фонд часу робітників

Днів

250

Тривалість профілактик

Годин

96

Тривалість простоїв

Годин

0

Штат ОЦ

Чоловік

3

Собівартість однієї машинної години

грн.

68,943

Енерговитрати

грн.

484,56

Витрати на ремонт та утримання обладнання

грн.

83,7

Амортизаційні відрахування

грн.

637,5

Накладні витрати

грн.

54480

Середньорічна заробітна плата на одного працівника

грн.

18160

Середньомісячний виробіток на одного праців­ника

грн.

3646,33

Умовно-річна економічна ефективність додаткових капітальних вкладень

грн.

5312,16

Термін окупності додаткових капітальних вкладень

років

0,5

Об'єм НЖМД

Гб

250

Об'єм ОЗП

Мб

512

Споживаєма потужність

Вт

300

Мова програмування

С

2.1.9 Складання блок-схеми та програми

С

Ток =(K1+K2 )*ЕФ

кладаємо програму розрахунку терміну окупності на мові програмування С за допомогою блок-схеми на рисунку 2.1

Рисунок 2.1. – Блок-схема терміну окупності.

Ток=(К2-К1)*Еф

Program MERIT AS;

Var Ef: integer;

K1 :=StrToFloat(trim(editl .text));

K2:=S trToF lo at(trim(edit2. text));

Ef:=StrToFloat(trim(edit3.text));

Tok:=(K2-Kl)*Ef;

Edit4.text:=FloatToStr(Tok) m@nZa

End

висновки

На ОЦ використовується сучасні засоби обчислювальної техніки, зокрема ЕОМ Athlon 4400+. Це допомагає збільшити продуктивність праці та кількість обєму інформації, що обробляється. У зв'язку з постійним збільшенням інформації йде постійна модернізація обчислювальних машин, збільшується кількість нових програм: старі програми доповнюються новими версіями, що значно допомагає в роботі працівникам.

В даній курсовій роботі розраховано собівартість однієї машинної години Athlon 4400+, котра становить 68,943 грн., її потрібно зменшувати для зниження вартості програмних продуктів. Висока швидкість та продуктивність ЕОМ необхідна для зменшення часу на виконання однієї операції. Блоки живлення з високим ККД, дешевизна матеріалів і т.д.

Термін окупності складає 0,5 року, що відповідає нормі, встановленій на комп'ютерну техніку (Тнорм=4 роки).

Список використаних джерел

  1. М. Бойчик. Економіка підприємств, м.Львів, "Сполох", 2002 р.

  2. В.Я. Бобров. Основи ринкової економіки, м.Київ, "Либідь", 1995 р.

  3. Я. Камеринсвкий, І. Яремчук. Фінансово-інвестаційний аналіз. Видавник м.Київ, "Українсвка енциклопедія" М. Бажана, 1996 р.

  4. Г.М. Лапшин. Организация и планирование вычислительных центров в машино- и приборостроении, м. Львів, "Машиностроение", 1990р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]