Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модуль №1 4курс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
211.46 Кб
Скачать

Вкажіть варіант правильної відповіді:

1.Що таке сервер Internet?

 1. спеціалізована ПЕОМ або програмне забезпечення,призначене тільки для передання інформаційного пакету до місця призначення мережі;

 2. комп’ютер і програмне забезпечення на ньому , призначене для обслуговування користувачів Internet;

 3. програмне забезпечення , яке дозволяє реалізувати роботі механізм OLE.

2.Що таке ТСР/ІР?

 1. інструкції з користування ПЕОМ у локальних і глобальних мережах;

 2. група стандартних протоколів для обміну даними між комп’ютерами в INTERNET;

 3. найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локальних мережах.

3.В INTERNET використовується URL- універсальний засіб ідентифікації ресурсів. Визначте правильний варіант назв складових URL у такому прикладі:http://myserver.com/path file/html:

 1. http:-протокол для передавання інформації,myserver.com-доменне ім’я серверу,path-шлях;file.html-назва файла;

 2. http:-протокол для передавання інформації ,myserver.com-назва файла,path-шлях,file.html-доменне ім’я сервера;

 3. Path-протокол для передавання інформації,myserver.com-доменне ім’я сервера , http:-шлях,file.html-назва файла.

4.Оберіть з наведеного найповніший перелік послуг INTERNET:

 1. E-mail ,трансляція новин, редагування повідомлень у текстових редакторах,списки розсилки,FTP;

 2. електронна пошта , система телеконференцій , WWW,FTP,CHAT тощо;

 3. електронна пошта, списки розсилки , WEB,FTP,IRC,NetBIOS тощо;

5.Що таке браузер?

 1. програма,призначена для створення WEB-сторінок;

 2. програмне забезпечення призначене для роботи з електронною поштою,телеконференціями;

 3. програма,призначена для перегляду WEB-сторінок.

6. Оберiть правильне твердження. Файл бази даних в CУБД MS Access:

 1. завжди складається з однiєї таблицi i має розширенння .mdb;

 2. може складатися з декiлькох таблиць та зв’язаних з ними запитiв, форм, звiтiв, сторінок доступу, макросiв i модулiв;

 3. обов’язково складається з декiлькох таблиць та зв’язаних з ними запитiв, форм, макросiв.

7. Що робить Мастер баз данных у MS Access?

 1. cтворює миттєву базу даних за певним шаблоном;

 2. cтворює набiр шаблонних таблиць;

 3. cтворює набiр шаблонних таблиць з Главной кнопочной формой.

8. Як в Access можна створити запит, який вiдбирає полi з рiзних таблиць БД i виводить на екран їх окремi записи?

 1. у бланку Конструктора запросов (відібрати послідовно поля і накласти на записи Условия отбора);

 2. послiдовно з допомогою Мастера простых запросов i Конструктора запросов (в ньому сформувати Условия отбора);

 3. з допомогою Мастера простых запросов.

9. У яких з об’єктiв бази даних Access доцiльне iснування розрахункового поля типу Сума=[Цiна]*[Кiлькiсть]?

 1. у таблицях, формах, звiтах;

 2. у таблицях, формах, запитах;

 3. у формах, запитах, звiтах.

10. В MS Access стовпчикова форма виводить на екран:

 1. стiльки записiв бази даних, скiльки вмiщується на екранi;

 2. один запис бази даних;

 3. п’ять записiв бази даних.

Запитання

Основні об’єкти баз даних

Задача

Скласти таблицю Менеджер (введення Коду менеджера забезпечити по масці; основна мова за замовчуванням англійська).

Менеджер

Код

менед-

жера

Прізвище,

ініціали

Адреса

Телефон

мова

М-1

Іванов В. А

вул. Фрунзенська, 4, кв. 123

123–45–67

Англійська

М-2

Орлова С. Т.

вул. Ломоносова, 34, кв. 247

456–87–12

Німецька

М-3

Соколов Л. Д.

Ленінградське шосе, 1, кв. 80

457–87–45

Англійська

М-4

Мірошник О. У.

вул. Вишнева, 23, кв. 1

324–54–00

Англійська

М-5

Сердюк О. Н.

пр. Леніна, 152, кв.7

568–62–92

Французька

М-6

Клименко Т. І

бульв. Шевченка, 124, кв. 34

456–89–41

Англійська

М-7

Кукушкіна Л. І.

вул. Гоголя, 23, кв. 97

325–14–56

Німецька

2. Скласти таблицю Продаж турів.

Номер

замов-лення

Код

Менедже-ра

Дата

купівлі

Код

туру

Вартість туру,

дол.

Знижка,

%

11–3

М-1

02.05.99

FR

380

5

12–4

М-2

02.05.99

FR

380

0

13–3

М-3

23.04.99

FR

380

0

14–3

М-4

10.05.99

RUS

250

0

15-4

М-5

14.01.99

FR

380

5

3. Створити схему бази даних з об’єднанням таблиць.

4. У вигляді звіту видати список усіх менеджерів фірми.

5. Створити форму для таблиці Продаж турів, в якій при введенні нових даних дата купівлі повинна видаватися за замовчуванням як поточна дата, код менеджера — як поле зі списком (коди взяти з таблиці Менеджер).

6. Скласти запит з ім’ям Куплено турів, що видає зведення про покупки за заданим туром, причому код туру повинен вводитися через параметр. У запиті передбачити виведення полів “Код туру”, “Вартість туру”, “У доларах”, Знижка, (%)”, “Прізвище менеджера”, а також розрахувати вартість туру зі знижкою.

7. Створити звіт за запитом Куплено турів; розрахувати в підсумковому рядку середню вартість турів без знижки і зі знижкою.

1.Що таке WEB-сторінка?

 1. документ у будь-якому текстовому форматі. Він може вміщувати зображення, невеличкі програми;

 2. документ у будь-якому текстовому форматі , який можна відобразити у вікні програми- браузера.Він може вміщувати зображення,невеличкі програми тощо;

 3. HTML-документ , який можна відобразити у вікні програми- браузера.Може вміщувати текст , зображення , невеличкі програми.

2.Що таке доменне ім’я?

 1. аналог IP-адреси вузла Internet у вигляді груп символів;

 2. унікальне ім’я сайту;

 3. унікальне ім’я WWW-серверу.

3.Що таке система телеконференцій ?

 1. електронні дискусійні групи в Internet ,призначені для обміну інформацією між людьми з певної теми.Одна з найдавніших форм колективної електронної пошти;

 2. мережне спілкування людей у рамках реального часу і RealVideo;

 3. зручний засіб передавання текстових і двійкових даних великого обсягу в мережі.

4.Чим відрізняється групи новин від списків розсилки?

 1. обговорення у списках розсилки здійснюється шляхом замовлення нового повідомлення, а у групах новин їх можна переплатити ;

 2. обговорення теми у списках розсилки здійснюється шляхом передплати усіх повідомлень, а у групах новин можна обрати повідомлення , яке зацікавило саме вас, і отримати його на свій комп’ютер;

 3. це одне й те саме.

5.У чому різниця між гіпертекстом і гіпермедіа?

 1. гіпермедіа не містить посилань на інші WEB-документи;

 2. гіпермедіа посилається лише на інші WEB-документи з гіпермедіа;

 3. у гіпермедіа , крім тексту , містяться ще й зображення та інші мультимедійні компоненти.

6.Для яких цiлей зручно використовувати запити в MS Access? Виберіть найповніше правильне тлумачення:

  1. з їх допомогою можна проглядати, аналiзувати i змiнювати данi з декiлькох таблиць та iнших запитiв. Вони також використовуються як джерело для форм і звітів;

  2. з їх допомогою можна проглядати, аналiзувати i змiнювати данi з декiлькох таблиць, запитiв, звiтiв, форм. Вони використовуються як джерело даних для таблиць і звітів;

  3. з їх допомогою можна проглядати, аналiзувати i змiнювати данi з декiлькох таблиць, звiтiв, форм.

7Виберiть правильний перелiк типiв даних у полях таблиць у СУБД MS Access:

 1. Мастер подстановок, Поле объекта OLE, Текстовый, Числовой, Процентный, Счетчик, Дата/Время;

 2. Текстовый, Денежный, Мемориальный, Числовой, Счетчик, Дата/Время, Мастер подстановок,

 3. Текстовый, Числовой, Счетчик, Дата/Время, Мастер подстановок, Поле объекта OLE.

8. Як у MS Access створити запит, який вибирає окремi поля з рiзних таблиць бази даних?

а) за допомогою Мастера простых запросов;

б) за допомогою Режима таблицы;

в) за допомогою Конструктора перекрестных запросов.

9. В MS Access таблична форма виводить на екран:

а) стiльки записiв бази даних, скiльки вмiщується на екранi;

б) один запис бази даних;

в) п’ять записiв бази даних.

10. Виберiть правильний перелiк режимiв створення таблиць бази даних у MS Access:

а) Режим таблицы, Мастер баз данных, Мастер таблиц, Конструктор таблиц;

б) Конструктор таблиц, Мастер таблиц, Режим таблицы;

в) Конструктор таблиц, Мастер таблиц, Режим таблицы, Диспетчер кнопочных форм.

Запитання

Типи даних в МS Access

Задача

Скласти таблицю Менеджер (введення Коду менеджера забезпечити по масці; основна мова за замовчуванням англійська).

Менеджер

Код

менед-

жера

Прізвище,

ініціали

Адреса

Телефон

мова

М-1

Іванов В. А

вул. Фрунзенська, 4, кв. 123

123–45–67

Англійська

М-2

Орлова С. Т.

вул. Ломоносова, 34, кв. 247

456–87–12

Німецька

М-3

Соколов Л. Д.

Ленінградське шосе, 1, кв. 80

457–87–45

Англійська

М-4

Мірошник О. У.

вул. Вишнева, 23, кв. 1

324–54–00

Англійська

М-5

Сердюк О. Н.

пр. Леніна, 152, кв.7

568–62–92

Французька

М-6

Клименко Т. І

бульв. Шевченка, 124, кв. 34

456–89–41

Англійська

М-7

Кукушкіна Л. І.

вул. Гоголя, 23, кв. 97

325–14–56

Німецька

2. Скласти таблицю Продаж турів.

Номер

замов-лення

Код

Менедже-ра

Дата

купівлі

Код

туру

Вартість туру,

дол.

Знижка,

%

11–3

М-1

02.05.99

FR

380

5

12–4

М-2

02.05.99

FR

380

0

13–3

М-3

23.04.99

FR

380

0

14–3

М-4

10.05.99

RUS

250

0

15-4

М-5

14.01.99

FR

380

5

3. Створити схему бази даних з об’єднанням таблиць.

4. У вигляді звіту видати список усіх менеджерів фірми.

5. Створити форму для таблиці Продаж турів, в якій при введенні нових даних дата купівлі повинна видаватися за замовчуванням як поточна дата, код менеджера — як поле зі списком (коди взяти з таблиці Менеджер).

6. Скласти запит з ім’ям Куплено турів, що видає зведення про покупки за заданим туром, причому код туру повинен вводитися через параметр. У запиті передбачити виведення полів “Код туру”, “Вартість туру”, “У доларах”, Знижка, (%)”, “Прізвище менеджера”, а також розрахувати вартість туру зі знижкою.

7. Створити звіт за запитом Куплено турів; розрахувати в підсумковому рядку середню вартість турів без знижки і зі знижкою.

Вкажіть варіант правильної відповіді:

1.У чому полягає зручність WEB-сервісу для користувачів?

 1. забезпечує найшвидкіше передавання текстової інформації іншим користувачам Internet;

 2. забезпечує наочний доступ до багатьох інформаційних джерел Internet;

 3. забезпечує конфіденційність передавання текстової інформації іншим користувачам Internet і їх доступ до багатьох інформаційних джерел мережі .

2.Що таке гіперпосилання?

 1. ярлик будь-якого об’єкта в Internet;

 2. фрагмент тексту або малюнок на WEB-сторінці,які приклацанні на них мишею дозволяють відкривати нові WEB-документи або переглядати інші їх частини;

 3. засіб зв’язку між різними частинами великого офісного документа, яким користуються через опцію Схема документа у меню ВИД в офісній програмі.

3.Що таке початковаWEB-сторінка?

 1. сторінка , на початку адреси якої є назва протоколу FTP;

 2. це перша WWW-сторінка , на якій опиняється користувач , потрапивши до WWW-сервера;

 3. документ у форматі будь-якого текстового редактора.

4.Які з нижченаведених програм- браузери?

 1. MS Internet Explorer , Netscape Navigator , Opera;

 2. Outlook Express , The Bat!, Eudora;

 3. MS Word, MS Excel, MS Binder.

5.Що таке CHAT?

 1. Засіб для обміну повідомленнями через Internet у режимі реального часу за допомогою клавіатури;

 2. передавання голосових і відеоданих у режимі реального часу;

 3. одна з найдавніших форм колективної електронної пошти.

6.Що являє собою сучасна IP-адреса?

 1. уніфікований покажчик інформаційного ресурсу в Internet;

 2. унікальний номер комп’ютера в Internet , який визначає його адресу. Нині складається з чотирьох цифрових частин , розділених крапками;

 3. унікальне текстове ім’я WWW-серверу в Internet .

7. Як створюється поле пiдстановки в таблицi MS Access?

 1. за допомогою Мастера подстановок у Конструкторе таблиц; автоматично при роботi Мастера таблиц;

 2. з допомогою Мастера подстановок у Мастере кнопочных форм;

 3. автоматично при роботi Мастера простых запросов.

8. Як у MS Access створити запит, який вiдбирає окремi поля з рiзних таблиць бази даних i виводить на екран їх окремi записи?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.