Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 5.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
216.06 Кб
Скачать

Запитання для самоконтролю

 1. Визначить хронологічні рамки основних міграційних потоків українців.

 2. Які історичні чинники впливали на «хвилі еміграції» українців?

 3. Охарактеризуйте взаємозв’язки України та української діаспори.

 4. В яких країнах мешкають найчисельніші українські громади?

 5. Назвіть видатних представників української діаспори.

Термінологічний словник

Діаспора розпорошення, розселення по різних країнах народу, вигнаного обставинами, завойовниками або пануючою владою за межі батьківщини; уся сукупність вихідців з якоїсь країни та їх нащадків, які проживають за її межами.

Маргіналізація – незавершений, неповний перехід людини в нове соціальне середовище, за якою вона втрачає попередні соціальні зв'язки, але ще не може повною мірою пристосуватися до нових умов життя.

Міграціяпересування, переміщення.

Література

 1. Вівчарик М. М. Україна: від етносу до нації. – К., 2004.

 2. Горєлов М. Є., Моця О. П., Рафальський О. О. Цивілізаційна історія України. – К., 2005.

 3. Історія України. Україна крізь віки. Т. 15. – К., 1999.

 4. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

 5. Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади. – Едмонтон, 2002.

 6. Савчук Б.Українська етнологія. – Івано-Франківськ, 2004.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]