Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
книга будмат стр 125.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
1.8 Mб
Скачать

Короткий словник спеціальних термінів, що використовуються для вивчення курсу « Будівельне матеріалознавство»

1. Адгезія - (від лат. athaesto - приліплювання), зчеплення поверхонь різнорідних тіл.

2. Адсорбція - (від лат. ad- на, sorbeo - поглинаю), поглинання газів, пари або рідин поверхневим шаром твердого тіла(адсорбенту).

3. Анізотропність - (від грець. anisos - нерівний і tropos- напрямок), залежність властивостей середовища від напрямку.

4. Аморфність - (від грець. amorhos – безформний) - безформність, розпливчатість.

5. В'язкість - властивість рідин і газів, що характеризує опір діючій зовнішній силі , що викликає плин.

6. В'яжучі речовини - мілкодисперсні порошки мінерального походження, при контакті з водою перетворюються в пластичну масу, потім у міцний кам'яний матеріал.

7. Заутвір - сполука в'яжучих речовин із водою або розчинами солей.

8. Гідратація - приєднання води до речовини.

9. Деструкція - (панцира. Destructio), порушення, руйнування нормальної структури чогось.

10. Дегідратація - відщеплення води від хімічних сполук; реакція ,зворотна гідратації.

11. Декарбонізація - хімічна реакція, що супроводжується виділенням вуглекислого газу.

12. Диспергировання (панцира. Dispergo- розсіюю) - тонке подрібнювання твердого тіла, в результаті якого утворюються дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії.

14. Дисперсність - характеристика розміру часток у дисперсних системах.

15. Ізотропність - (від грець. tropos- поворот, напрямок) – незалежність властивостей фізичних об'єктів від напрямку.

125

16. Карбонізація - приєднання вуглекислого газу до речовини.

17. Коагуляція - (від лат. coagulatio-згортання) - зчеплення часток дисперсної фази при їхньому зіткненні в процесі броунівского руху.

18. Тиксотропність - (від грець. thixis- дотик trope- -поворот, зміна) - здатність дисперсних систем відновлювати вихідну структуру, зруйновану механічним впливом.

19. Довговічність - властивість виробу зберігати працездатність до граничного стану з необхідними перервами на ремонт. Вимірюється терміном служби без втрат експлуатаційних якостей.

20. Надійність - загальна властивість, що включає: безвідмовність, ремонтопридатність, збереження.

21. Біостійкість – здатність матеріалів чинити опір впливу біологічних процесів, які виникають при експлуатації матеріалів у спорудах.

22. Хімічна активність - реакційна здатність при взаємодії із іншими матеріалами.

23. Корозія - довільне руйнування матеріалів, викликане хімічними та електрохімічними процесами, що проходять у них при взаємодії з зовнішнім середовищем.

24. Матриця – компонент ,безперервний по всьому об’єму композиційного матеріалу, який забезпечує визначену міцність зчеплення з наповнювачем, передає навантаження окремим частинкам наповнювача і сприймає напруження.

25. Структура - визначене розташування у просторі окремих структурних елементів з урахуванням їхнього кількісного співвідношення та характеру зв’язку між ними.

26. Шамот – зернистий порошок із зернами 0,16...2,5 мм, який отримують подрібненням попередньо випаленої до спікання глини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.