Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursova.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
194.28 Кб
Скачать

2.2. Аналіз та оцінка професійно-кваліфікаційної характеристики персоналу пат «Бриз»

Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює Рада правління.

Структура системи управління організацією – упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, що знаходяться між собою в стійких відносинах, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Структура системи управління є формою поділу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, направлений на досягнення поставлених цілей організації.

Елементами структури є окремі працівники та служби апарату управління; відносини між ними підтримуються завдяки зв'язкам, які можуть носити лінійний і функціональний характер.

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень і інформації між лінійними керівниками, тобто, особами, які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів.

Функціональні зв'язки мають місце по лінії руху інформації і управлінських рішень з тих або інших функцій управління.

Організаційна структура ПАТ «Бриз» представлена ​​в додатку 2.

Керівником підприємства є голова правління.

Найбільша чисельність персоналу спостерігається на основному виробництві.

Організаційна структура є лінійно-функціональною. Основу лінійно-функціональних структур складає принцип побудови і спеціалізації управлінського процесу по функціональним підсистемам організації, за яким на кожному рівні управління формуються функціональні служби.

На основі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що для підприємства, що проектується використання лінійно-функціональної структури управління є найбільш раціональним.

Штатний розклад ПАТ «Бриз» за 2007-2009 рр. представлено в додатку 3.

До складу адміністративно-управлінського персоналу входять 24 особи. До вищого менеджменту відносять 6: голову правління, головного інженера, заступника голови правління з фінансово-економічних питань – головного бухгалтера, заступника голови правління з питань безпеки, юрисконсульта, заступника голови правління з комерційних питань. Оновлення складу вищого менеджменту за останні роки відбулося за рахунок заповнення вакансій головного інженера та начальника відділу матеріально-технічного постачання, звільнених у зв'язку з виходом на пенсію. За 10 років введена дві нові управлінські посади середнього рівня – інженера з програмного забезпечення комп’ютерних технологій, начальника відділу контролінгу.

Виробничо-промисловий персонал включає в себе співробітників основного виробництва та виробничо-технічної лабораторії. Дані співробітники кваліфікуються за розрядами.

Кваліфікаційний розряд – показник, що визначає ступінь кваліфікації робітника. Встановлюється з урахуванням складності, відповідальності, умов роботи на підставі тарифно-кваліфікаційного довідника.

Що стосується рівня підготовки, то безсумнівна компетентність керівників заснована на великому досвіді роботи, близькому знайомстві зі специфікою виробництва.

Система навчання на підприємстві має свої специфічні риси, зумовлені особливостями кадрового потенціалу. В умовах стабільного штату співробітників, детально вивчили технологію виробництва на фоні його малої мінливості, потреба у розвитку та підтримці системи підготовки і навчання працівників практично відсутня. Структурований лише один елемент системи навчання - навчання новачків-робітників безпосередньо на робочому місці. Тривалість навчання щойно прийнятих робітників становить 5-10 змін і здійснюється під контролем більш досвідчених працівників. Наставництво не враховується при нарахуванні зарплати і здійснюється на громадських засадах.

Для навчання працівникам необхідно самим проявляти ініціативу. Керівництво підприємства заохочувально відноситься до подібних проявів і представляє працівникам оплачувані учнівські відпустки. Ліберальна позиція менеджменту полягає в тому, що ця пільга поширюється на учнів і у профільних навчальних закладах, і в непрофільних. Керівники відділів також самостійно визначають спрямованість свого навчання, його тривалість, вибирають навчальний заклад. В основному, вибираються короткострокові форми навчання - семінари, тренінги. У цілому, навчання менеджерів носить не систематичний, а випадковий характер. Питання про виділення коштів на оплату навчання вирішується в індивідуальному порядку з головою правління.

Кадровий резерв підприємства як такий відсутній, також як і організована система кар'єрного росту співробітників. При цьому відсутність системи навчання співробітників та організації просування в умовах контрольованої ситуації стабільності не сприймаються менеджментом як проблемні зони управління персоналом. Розвитком цієї ситуації може стати тривале старіння персоналу, дефіцит кадрових резервів і зростання залежності від зовнішнього ринку праці. Виняток у цьому ряді становить відділ продажів, керівник якого вважає, що навчання співробітників відділу – це одна з першочергових завдань.

У цілому можна сказати, що кадрова політика підприємства будується за принципом реагування на гострі проблеми і потреби.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]