Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Трудова експертиза.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
34.82 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра психології

Реферат

На тему:

«Трудова експертиза»

Підготувала:

студ. гр. ФФП-42с

Кусь Н.А.

Перевірив:

доц. Баклицький І.О.

Львів - 2011

План

1.Сутність трудової експертизи та її основні завдання.

2. Психологічні особливості трудової експертизи.

3. Методи проведення експертизи.

4. Список використаної літератури.

  1. Сутність трудової експертизи та її основні завдання

Експертиза (від лат. Expertus - досвідчений), дослідження (розслідування, аналіз) фахівцем (експертом) будь-яких питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва і т.д. з метою винесення висновку.

Трудова експертиза - це визначення фахівцями придатності людини до праці за конкретною професією.

Придатність до того чи іншого виду праці (профпридатність) обумовлюється: віком; станом здоров'я; рівнем підготовленості; наявністю необхідних знань, навичок і вмінь; покликанням як сукупністю потрібних професійних здібностей і бажання працювати за даною професією. Але залежить він і від соціальних умов, і від підлоги засвідчуваних.

У кожній професії всі перераховані умови своєрідні, тому цілі і форми трудової експертизи різні. Для експертизи залучаються різні фахівці і організації: лікарі, психологи, педагоги, інженери та інші фахівці, приймальні комісії, відділи кадрів, вербувальники робочої сили, військкомати, лікарсько-трудові експертні комісії (МСЕК), військово-лікарські комісії (ВВК), комісії з відбору машиністів локомотивів, шоферів, шахтарів і т. д.

Трудова експертиза незалежно від її організаційних форм вирішує такі загальні питання:

1) чи може дана людина починати виконання певної роботи;

2) чи може він продовжувати працювати на займаній ним посаді;

3) на якій роботі даної людини краще використовувати;

4) якщо стався нещасний випадок, то в якій мірі він залежав від особливостей працівника і чи не була, зокрема, зроблена помилка при допуску його до роботи.

Ці питання визначають завдання трудової експертизи з даної професії та методи їх вирішення.

Основні завдання трудової експертизи у всіх видах трудової діяльності:

1. Запобігти надходження людини на роботу, до якої він не здатний за віком, станом здоров'я, освіти, психологічної нездатності або з будь-яких інших причин.

2. Відібрати для роботи з даної професії найбільш працездатних людей, які можуть успішно виконувати трудові обов'язки за фахом без шкоди для свого здоров'я і з належною продуктивністю праці.

3. Своєчасно усувати від роботи осіб, чому-небудь виявилися нездатними до виконуваного ними виду праці, для відпочинку, лікування або переведення на іншу, більш посильну їм роботу.

4. Визначати, до якого виду праці та чи інша людина найбільш здатний, з тим щоб рекомендувати йому той чи інший вид трудової діяльності в порядку професійної консультації.

Кожна з цих основних завдань трудової експертизи вирішується відповідним їй методом. В одних випадках вивчаються тільки документальні дані, в інших - проводяться бесіди з вступникам на навчання чи роботу або ж працюють на виробництві, в третіх - здійснюються лікарські та психологічні дослідження фахівцями та експертними комісіями.

Найбільш чітко організаційно оформлена система лікарсько-трудової експертизи, вирішальною свої завдання за допомогою оцінки стану здоров'я. Але лікарсько-трудова експертиза з перших днів її існування в тій чи іншій формі завжди була пов'язана з психологічною експертизою, бо будь-яка праця вимагає від людини не лише фізичних, а й психічних здібностей, вимоги до яких в умовах механізації і автоматизації виробничих процесів все більш зростають. Однак методика та організаційні форми психологічної трудової експертизи все ще не задовольняють висунутим до неї вимогам.

Об'єкт трудової експертизи - взаємовідношення людини (для психологічної трудової експертизи - особистості) і праці. Трудова експертиза, в тому числі і психологічна, може бути як прогностичної, так і ретроспективної.

Прогностична психологічна трудова експертиза на основі психодіагностики вирішує питання передбачення, псіхопрогностікі особливостей подальшої трудової діяльності засвідчуваних. Вона починається ще в середній школі з професійної орієнтації підлітків, а потім продовжується на час вступу в професійно-технічне училище і в процесі навчання в ньому, завершуючись на виробництві.

Передбачати успіхи чи невдачі підлітка в його майбутній навчальному або виробничому працю, тобто займатися психологічним прогнозуванням, - завдання досить важлива, але надзвичайно складна. Треба добре знати вимоги освоюваної професії до його особистих якостей, наявність у нього необхідних здібностей до навчання і праці, знати, як розвиваються його загальні здібності і формуються професійні, як він ставиться до даного виду навчання і праці. Знати всі ці дані для психодіагностики і на основі таких знань прогнозувати успішність навчальної і трудової діяльності підлітка можуть навчальні та виховують його. Саме вони, педагоги, разом з експертними комісіями повинні вирішувати задачу прогностичної психологічної експертизи.

Ретроспективна трудова експертиза оцінює минулий навчальну або трудову діяльність оглянутого і встановлює зв'язок допущених ним помилкових дій, що призвели до різних форм зниження якості діяльності (шлюбу, травм, аварій), з властивостями особистості.

Оцінюють минулий навчальну або трудову діяльність підлітка або дорослого робітника і встановлюють зв'язок допущених ним помилкових дій з властивостями особистості не лише педагоги, а й інженери-виробничники, а також експерти-лікарі і психологи. Для ретроспективної трудової експертизи важливо знати вимоги до якості досліджуваних дій, психічні властивості і стани обстежуваного під час вчинення аналізованих помилок і пригод.

Ретроспективна трудова експертиза важлива для оцінки здібностей учня або робітника, для прогнозування його подальшої діяльності і рішення про доцільність подальшого навчання чи виробничої роботи по тій чи іншій професії.