Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
laba_4.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
789.88 Кб
Скачать

Настроювання універсальної ділильної головки на фрезерування гвинтових канавок

При виготовленні ріжучого інструменту – спіральних свердл, зенкерів, розгорток, фрез, спеціальних різьб (крупних) – виникає необхідність у фрезеруванні гвинтових канавок різного профілю. Для утворення гвинтової канавки необхідно сполучати два рухи: обертальний рух заготовки та її поступальний рух таким чином, щоб за один оберт заготовки величина її поступального переміщення дорівнювала кроку гвинтової канавки Тс. При фрезеруванні гвинтової канавки ділильну головку встановлюють на столі фрезерувального верстата, разом з яким оброблювана заготовка отримає поступальний рух.

На рис. 8 подано кінематичну схему настроювання універсальних ділильних головок УДГ-Д-250 та УДГ-Д-320 для фрезерування гвинтових канавок.

Наявність кінематичного зв’язку між ходовим гвинтом верстата та шпинделем головки дозволяє шляхом підбору змінних колес гвинторізної гітари узгоджувати поступальний рух оброблюваної заготовки з її обертанням таким чином, щоб за час поступального переміщення заготовки на величину, рівну кроку спіралі Тс, шпиндель заготовки здійснив один повний оберт. Рівняння кінематичного ланцюга обертання шпинделя має вигляд

звідки передатне відношення змінних колес гвинторізної гітари

.

Якщо гвинтова канавка задана кутом нахилу канавки та діаметром циліндру, тоді крок гвинтової канавки знаходиться за формулою

,

де ω – кут нахилу гвинтової лінії канавки;

D – діаметр заготовки.

В цьому випадку змінні колеса гвинторізної гітари визначаються за формулою:

Рис. 8. Кінематична схема настроювання ділильної головки для фрезерування гвинтових канавок

.

При нарізанні багатозаходних гвинтових канавок поділ кола на число заходів виконується після кожного фрезерування гвинтової канавки методом простого поділу. Для отримання правильного профілю гвинтової канавки при фрезеруванні дисковими фрезами стіл фрезерувального верстату розвертається на кут нахилу ω гвинтової лінії канавки для суміщення площини обертання дискової фрези з направленням гвинтової канавки (рис. 9). При недотриманні цієї умови відбудеться підрізання профілю канавки. Кут повороту стола верстату

,

звідки

.

При фрезеруванні гвинтових канавок кінцевими фрезами немає необхідності в обертанні стола. Направлення повороту стола залежить від направлення гвинтової канавки. Для фрезерування правої гвинтової канавки стіл з заготовкою обертають проти годинникової стрілки, для фрезерування лівої – за годинниковою стрілкою.

Рис. 9. Направлення повороту стола універсального фрезерувального верстата для фрезерування гвинтової канавки: а – лівої; б – правої

На рис. 10 наведено схему розташування змінних колес на гвинтовій гітарі при фрезеруванні гвинтових канавок за допомогою ділильних головок різних моделей при a = z1’, b = z2’, c = z3’, d = z4’.

Рис. 10. Схема розташування зубчатих колес на гітарі при фрезеруванні гвинтових канавок

Модель головки

Ліва

УДГ-Д-250

УДГ-Д-320

сучасного

виконання

Права

Гвинтова канавка

Н-135

Н-160

колишнього

виконання

УДГ-Д-200

Зубчаті колеса z1’ встановлюють на постійному пальці гітари, колеса z2’ та z3’ – на переставних пальцях гітари, колеса z4’ – на кінці валика приводу ділильного диску. Зубчаті колеса z = 501 та z = 502 на головках сучасного виконання, а також колеса z = 24, z =381 та z = 382 на головках УДГ-135 та УДГ-160 колишнього виконання – постійні. Між колесами z1’ та z2’ встановлюють паразитне зубчате колесо zn = 40 при фрезеруванні лівих, а в деяких випадках – правих гвинтових канавок в залежності від моделі головки.

На рис. 11 показано настроювання гвинторізної гітари ділильної головки для фрезерування гвинторізної канавки.

Рис. 11. Настроювання гітари змінних колес для фрезерування гвинтових канавок

Звіт

Студентки 372 групи

Савельєвої Ангеліни

Лабораторна робота №4

Ділильні головки та способи їх настроювання.

z - число заданих частин, на яке ділиться коло;

N - число отворів на обраному колі ділильного диска;

i – кількість обертів диску.

i=N/z z=36 N=40

i=40/36=1 4/3=1 2/18

одже, щоб відмітити на колі 36 міток, на ділильному колі потрібно зробити 1 повний оберт та відрахувати 2 отворів на ділильному колі з 18 отворами.

ЧДУ

18

Аркушів

Арк

1

Лит.

Лабораторна робота №4

6.051003.372.09.04

Прищепов О.Ф.

Савельева.

Виконав

Перевірив

Підпис

Дата

№ докум.

Зм.

Арк

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]