Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 3.Політичні інститути.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
74.75 Кб
Скачать

Лекція 3. Політичні інститути суспільства

  1. Держава як провідний політичний інститут.

  2. Політичні партії та партійні системи.

  3. Інститути громадянського суспільства.

1. Держава як провідний політичний інститут

Держава є центральним, базовим елементом політичної системи суспільства і тому найважливішими завданнями політології є з'ясування його єства, соціальної ролі здійснюваних ним функцій, форм державного правління і державного пристрою.

Походження держави. В питанні про генезисі держави існують різні точки зору. Головні з них:

теологічна концепція пояснює походження держави Божою волею;

патріархальна теорія доводить, що держава — це результат історичного розвитку сім'ї, а абсолютна влада монарха — це продовження влади батька в сім'ї (патріарха);

договірна теорія виходить з того, що держава виникла в результаті договору між людьми, тобто виводить державу не з економічних стосунків, а безпосередньо з волі і свідомості людей (Гоббс, Локк, Руссо);

теорія підкорення стверджує, що держава в його первинній формі була організацією панування переможців над переможеними;

класова теорія походження держави пояснює виникненням приватної власності і діленням суспільства на класи. Держава з'являється як виразник інтересів економічно панівного класу. Із становленням безкласового суспільства передбачалося, що держава відімре.

Проте, як показали багаточисельні дослідження, держави виникали і розвивалися під впливом цілого ряду чинників і причин. Виникнувши на певному етапі зрілості людського суспільства унаслідок економічних, соціальних, етичних, психологічних і інших чинників, держава стає його основною системою, що управляє.

Єство держави. У різні історичні періоди наукова думка намагається дати своє визначення держави. У древніх греків держава вважалася зосередженням всіх розумових і етичних інтересів громадян (Арістотель) В Римі держава була союзом людей, об'єднаних загальними початками права і загальної користі (Цицерон).

У сучасній політичній науці поняття “держава” розуміється в широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі держава – це політичний інститут, що історично склався, володіє верховною владою на території країни, покликаний забезпечити безпеку і права громадян, а також управління країною. У вузькому сенсі держава – це апарат управління суспільством на певній території.

Ознаки держави. Держава як політичний інститут володіє рядом ознак, що відрізняють його від недержавних політичних організацій (наприклад, партій, рухів і так далі) Основні з них наступні:

1. Прилюдна влада держави – це система органів і установ, за допомогою яких воно управляє суспільством.

2. Суверенітет, тобто верховенство державної влади на території країни і незалежність її. Цей принцип забезпечує державі самостійне, незалежне існування і розвиток. Інші держави повинні поважати принцип суверенітету.

3. Монопольне право на вживання насильства. Держава має в своєму розпорядженні для цього спеціальні органи (армія, поліція, служба безпеці, суд, прокуратура). Світова практика ще не знала держави без механізмів і засобів насильства.

4. Монопольне право на видання законів, обов'язкових для всього населення.

5. Монопольне право на стягування податків необхідних для формування державного бюджету, матеріального забезпечення державної політики.

6. Лише держава володіє міжнародною правосубъктностью, що означає: лише держава має право представляти всю країну і народ в інших державах і міжнародних організаціях; лише держава має право проводити ту або іншу зовнішню політику; лише держава має право від імені країни укладати міжнародні угоди, що юридично зобов'язали, лише держава має право використовувати озброєні сили країни за кордоном в рамках норми міжнародного права.

7. Лише держава має право встановлювати стан громадянства або підданства.

8. Лише держава має державну символіку, що охороняється законом, і атрибутику: герб, гімн, прапор.

Функції держави. Держава виконує свою роль в політичній системі через посредство функцій, які відображають основні напрями діяльності держави. Загальноприйнятим є ділення функцій держави на внутрішніх і зовнішніх.

Внутрішні функції:

1. Політична функція забезпечує належні умови діяльності політичних і інших суспільних інститутів, регулює політичну сферу суспільного життя.

2. Економічна функція регулює економічні стосунки.

3. Соціальна функція здійснює державні програми по створенню умов для нормального життя людей: житлових, екологічних, продовольчих, організації освіти, охорона здоров'я, соціального забезпечення і так далі

4. Культурно-виховна функція держави має на меті виховання суспільства у дусі гуманних цінностей, формування менталітету громадян, підтримки і розвитку культури.

5. Забезпечення законності і правопорядку в суспільстві.

6. Твердження і забезпечення прав і свобод людини.

Зовнішні функції направлені на встановлення взаємовигідного економічного, політичного, культурно-технічного, екологічного і військового співробітництва з іншими державами, на забезпечення обороноздатності країни.

Вказані функції постійно ускладнюються, стають більш багатообразними. Останніми роками виявляються миротворчі, функції, надання гуманітарній допомозі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.