Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Додатки до лекц¦й.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
282.53 Кб
Скачать

Види середніх величин і способи їх обчислення

Вид середньої величини

Методика розрахунку

Призначення

проста

зважена

Середня арифметична

, хізначення показника; n- кількість показників

,

f-вага, частота появи ознаки в сукупності

Використовується для осереднення прямих значень ознак відповідно для згрупованих і незгрупованих

Середня хронологічна

Використовується для визначення середнього рівня рядів динаміки

Середня геометрична

Застосовується для розрахунку середніх темпів зростання показника

Середня квадратична

Використовується для обчислення середнього квадратичного відхилення

Середня гармонічна

,

z – сума значень ознаки (z=x·f).

Використовується для осереднення обернених індивідуальних значень ознак

Додаток 6

Обчислення показників варіації та їх економічний зміст

Показник

Методика розрахунку

Економічний зміст

Розмах варіації

R = xmax - xmin

Характеризує крайні відхилення, хоча не враховує відхилення всіх інших значень від їх середньої

Середнє лінійне відхилення (просте)

Характеризує середнє відхилення як відношення суми всіх відхилень за модулем, тобто без врахування знаку відхилень, до їх кількості при не згрупованих даних

Середнє лінійне відхилення (зважене)

Характеризує середнє відхилення при згрупованих даних

Середній квадрат відхилення – дисперсія (простий)

Характеризує ступінь варіації при не згрупованих даних

Середній квадрат відхилення – дисперсія (зважений)

Характеризує ступінь варіації при згрупованих даних

Середнє квадратичне відхилення (просте)

Міра надійності середньої при не згрупованих даних: чим менше середнє квадратичне відхилення, тим вища надійність середньої

Середнє квадратичне відхилення (зважене)

Міра надійності середньої при згрупованих даних

Коефіцієнт варіації

Критерій типовості даних

Додаток 7

Аналітичні показники динаміки та прийоми їх обчислення

Показник

Методика розрахунку

Економічний зміст

Абсолютне відхилення рівня базове

бх =хk –х0

Показує абсолютну швидкість зростання або зниження, тобто наскільки рівень k –го періоду (хk) змінився порівняно з певною базою (х0)

Абсолютне відхилення рівня ланцюгове

лх =хk –хk-1

Характеризує абсолютне зростання або зниження рівня ряду в двох суміжних періодах (хk ) і (хk-1)

Темп зростання базовий

Характеризує рівень показника ряду порівняно з його базовим рівнем

Темп зростання базовий

Характеризує рівень показника ряду вдвох суміжних періодах

Темп приросту (відносне відхилення) базовий

, або

Показує відносне зростання або зниження (%) аналізованого рівня порівняно з базовим

Темп приросту (відносне відхилення) ланцюговий

, або

Характеризує відносне зростання або зниження рівня ряду в двох суміжних періодах

Абсолютне значення 1% приросту

Характеризує значимість кожного відсотка приросту

Додаток 8

Пояснення до основних етапів кореляційно-регресійного аналізу

Додаток 9

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.