Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Додатки до лекц¦й.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
282.53 Кб
Скачать

Математичні прийоми та способи Евристичні прийоми

Прийоми детермінованого аналізу

Прийоми фінансової математики

Прийоми стохастичного аналізу

Прийоми оптимізації показників

Психологічні прийоми творчого мислення

Способи обробки економічної інформації:

- порівняння;

- приведення;

- відносні та середні величини.

Способи відображення аналітичної інформації:

- групування;

- балансовий;

- графічний;

- табличний.

Моделювання факторних систем:

- адитивних;

- мультиплікативних;

- кратних;

- комбінованих.

Способи факторних розрахунків:

- ланцюгові підстановки;

- абсолютних різниць;

- індексний;

- відносних різниць;

- інтегрування;

- логарифмування і т.д.

Способи детермінованої комплексної оцінки

Прості та складні відсотки

Кореляція для дослідження зв'язків кількісних характеристик:

- парна, рангова, канонічна;

- регресійний аналіз;

- дисперсійний аналіз;

- компонентний аналіз;

- сучасний багатомірний факторний аналіз.

Математичне програмування:

- лінійне, нелінійне, блочне, динамічне;

- дослідження операцій;

- теорія ігор, теорія масового обслуговування;

- сітьові методи планування і управління, теорія управління запасами, тощо.

- аналогії інверсії (системи ''навпаки'');

- "мозкового штурму'';

- конференції ідей, гірлянд і асоціацій, колективного блокнота, функціонального винахідництва;

- морфологічний аналіз;

- інтуїтивні та експертні прийоми.

Додаток 4

Види відносних величин та їх обчислення

Вид відносної величини

Методика розрахунку

Призначення

Відносна величина динаміки (темпи зростання, темпи приросту)

Відношення абсолютного значення (відхилення) показника за звітний період (рік, квартал, місяць) до його значення за інший період, прийнятий за базу

Характеризує напрям і швидкість зміни явища в часі

Відносна величина виконання планових завдань

Відношення фактичного рівня показника звітного періоду до планового рівня показника, подане здебільшого у відсотках

Визначає рівень виконання плану

Відносна величина структури

Відношення абсолютного значення кожного елемента до абсолютної величини всієї сукупності, тобто частка у загальному, подана у відсотках (база порівняння приймається за 100 %), або в коефіцієнтах (база порівняння - одиниця)

Характеризує структуру досліджуваної сукупності та її зміну за різні періоди часу (структурні зміни)

Відносна величина координації

Співвідношення окремих частин певної сукупності між собою

Характеризує, у скільки разів порівнювана частина сукупності є більшою (меншою) від тієї частини, яку взято за базу порівняння

Відносна величина інтенсивності

Відношення величини явища, рівень поширення якого вивчається, до величини того середовища, в якому явище поширюється

Характеризує рівень розвитку певного явища у відповідному середовищі, тобто скільки одиниць однієї сукупності припадає на одиницю іншої сукупності

Відносна величина ефективності

Визначається як відношення ефекту до ресурсів або витрат

Характеризує співвідношення між отриманим ефектом і затраченими ресурсами чи витратами

Відносні величини порівняння у просторі

Співвідношення однойменних величин різних об'єктів

Характеризує у скільки разів одна частина сукупності є більшою (меншою) від тієї частини, яку взято за базу порівняння

Додаток 5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.