Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота№4.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
334.85 Кб
Скачать

+

Лабораторна робота №4 формування запитів типу вибірки

Ціль роботи: набути практичних навичок створення простих і багатотабличних запитів на вибірку;

навчитися застосовувати статистичні функції для підведення підсумків по групах;

придбати досвід використання в запитах параметрів і створення полів, що обчислюють.

Контрольні питання:

 1. Призначення запитів. Відмінність запитів від таблиць БД.

 2. На основі яких об'єктів БД може формуватися запит?

 3. Види запитів.

 4. Назвіть основні етапи при створенні запитів за зразком.

 5. Що таке умова відбору? Як задати просту умову для відбору даних? Приведіть приклади.

 6. Як створити поле, що обчислюється у запиті? задати для поля користувальницький формат? Приведіть приклади.

 7. Коли використовуються і як створюються запити з параметрами. Приведіть приклади.

 8. Які особливості використання в запитах статистичних функцій?

Зміст звіту:

 1. Титульний лист.

 2. Ціль роботи.

 3. Постановка задачі до кожного завдання.

 4. Порядок формування запиту (заповнені бланки графічних запитів за зразком).

 5. Результати виконання запитів.

 6. Короткі відповіді на контрольні питання.

 7. Висновки.

 8. Список використаної літератури.

Порядок виконання роботи:

Формування запиту 1 виконується в режимі Майстра, 2-12 – у режимі Конструктора.

1. Запит "Вихідні дані".

У режимі Майстра простого запиту, сформувати запит на вибірку, що дозволяє відобразити всю інформацію з базових таблиць.

Назви полів, що включають у запит «Вихідні дані», наведені по варіантах у лабораторній роботі № 3.

* Виключити повторення первинних ключових полів з головних таблиць!

2. Запит "Проживаючі по заданій адресі".

У режимі Конструктора на основі базової таблиці, що містить персональні відомості, сформувати запит на вибірку, що видає список проживаючих на одній вулиці.

Назву вулиці вибрати самостійно.

Приклад. Сформувати список клієнтів БД «Видача кредитів банком», що проживають на вулиці Головка.

3. Запит "Алфавітний список".

У режимі Конструктора на основі базової таблиці, що містить персональні відомості, сформувати запит на вибірку, що видає список прізвищ у зазначеному буквеному діапазоні.

Початкову й кінцеву букви діапазону вибрати самостійно.

Відсортувати список за алфавітом.

Приклад. Сформувати список клієнтів БД «Видача кредитів банком», прізвища яких починаються в буквеному діапазоні від А до Р (включно).

4. Запит "Список з умовою".

Базові таблиці для формування запиту вибрати самостійно відповідно до варіанта.

У режимі Конструктора на основі вибраних базових таблиць сформувати запит на вибірку, що видає на екран:

варіант 1) Список клієнтів банку, залишок на рахунках, яких, не менше деякої суми. Сума задається самостійно .

варіант 2) Список клієнтів банку, які здійснювали операції, сума яких більше деякого значення. Значення суми операції задається самостійно

варіант 3) Список комерційних банків, які отримали кредити НБУ на суму більше ніж деяке значення. Значення задається самостійно.

варіант 4) Список клієнтів банку, які уклали депозитні договори після деякої дати. Дата задається самостійно

варіант 5) Список клієнтів банку, які здійснювали операції по безготівковим розрахункам на суму, що не перевищує деякого значення. Сума задається самостійно.

варіант 6) Список вкладників, які здійснювали операції по внесках на певну дату. Дата задається самостійно.

варіант 7) Список клієнтів банку, які здійснювали операції по обміну валют на суму більшу ніж деяке значення. Значення задається самостійно.

варіант 8) Список клієнтів, які володіють цінними паперами у кількості більше деякого значення. Кількість задається самостійно.

варіант 9) Список співробітників банку, які були прийняті на роботу після деякої дати. Дата задається самостійно.

варіант 10) Список основних засобів філії банку, первісна вартість яких, не перевищує деякого значення. Вартість задається самостійно.

варіант 11) Список клієнтів, які здійснювали перекази на суму більшу деякого значення. Сума задається самостійно.

варіант 12) Список співробітників банку, які були прийняті або переміщені до вказаної дати включно. Дата задається самостійно.

5-6. Запити "Прізвище, перетворене до верхнього (нижнього) регістру".

У режимі Конструктора на основі базової таблиці, що містить персональні відомості, сформувати 2 запити на вибірку, які видають список всіх прізвищ, перетворених до верхнього (нижнього) регістру.

Використати функцію StrConv().

Відсортувати список у прямому (зворотному) алфавітному порядку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.