Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lab-3.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
283.14 Кб
Скачать

5. Вимоги до оформлення звіту

I. Оформити титульну сторінку звіту стандартного зразка, на якій обов’язково вказати номер лабораторної роботи, її назву та вибір номера варіанта.

II. В звіті мають бути відображені наступні пункти:

1. Мета роботи

2. Постановка задачі

3. Алгоритм розв’язання задачі

4. Динаміка вмісту стеку

5. Результати виконання програми

Висновки

Додатки

IIІ. Змістовне наповнення пунктів:

Постановка задачі має містити повне завдання, тобто спільне завдання для всіх варіантів і індивідуальне завдання для свого вибраного варіанту.

В пункті алгоритм розв’язання задачі надається словесний опис основних прийомів, що використовуються для знаходження алгоритму та написання програми.

В пункті динаміка вмісту стеку схематичне зображення стеку має відповідати умові індивідуального завдання.

В пункті результати виконання програми показуються роздруковані копії екранів з результатами, які відображають всі зміни, що відбуваються у стеку та містять всю необхідну інформацію в такому вигляді, щоб для перевірки правильності виконання програми не виникало необхідності додатково переглядати тексти програм.

В додатках розміщуються тексти програм з коментарями. Кожний додаток підписується, яка саме інформація в ньому надається.

6. Контрольні завдання

5

3

9

7

1

8

mas[0] mas[1] mas[2] mas[3] mas[4] mas[5]

Verh

4

Мал.1.

1. На малюнку 1 зображений масив mas і покажчик вершини стеку Verh, за допомогою яких заданий стандартний стек S1. Намалюйте схематичне зображення цього стека.

2. Перемалюйте малюнок 1 після виконання операції

Pop ();

3. Для заданого на малюнку 1 стека S1, напишіть функцію додавання в стек елемента Х (дотримуйтесь назв згідно з малюнком 1).

4. Напишіть умовний оператор, який вилучить зі стека S1 один елемент і виведе повідомлення ”ТАК”, якщо він є парним числом і повідомлення ”НІ” - якщо це не так.

5. В послідовності 4 2 7 3 8 2 1 6 кожна парна цифра визначає операцію рush , а кожна непарна цифра визначає операцію рop. Намалюйте динаміку вмісту стека під час виконання цих операцій над порожнім спочатку стеком.

Список літератури

  1. Грегори К. Использование Visual С++. Специальное издание. - М.: «Диалектика», 1999.

  2. Мешков А.В., Тихомиров Ю.В. Visual С++ и MFC. Пер. с англ. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: БХВ - Петербург, 2002. – 1040 с.

  3. Страуструп Б. Язык программирования С++. Третье издание. - М.: «Издательство Бином», 1999.

  4. Трамбле Ж., Соренсон П. Введение в структуры данных. – М.:Машиностроение, 1982

  5. Уильям Топп, Уильям Форд. Структуры данных в С++. – М.:Бином, 2000 - 700 с

ЗМІСТ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]