Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Samostiina%20robota.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
167.94 Кб
Скачать

Тема 5. Організація наукової роботи з біології

Мета: З’ясувати, які особливості організації наукових досліджень з біології.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. З’ясувати, які вимоги до формування провідної ідеї дослідження.

2. Показати чому гіпотезу вважають одним із головних методів розвитку наукового знання та які вимоги до формулювання гіпотези дослідження. Привести приклади.

3. Показати, що означає планування дослідження та які його аспекти?

4. З’ясувати, які основні підходи до вибору методик дослідження.

5. Охарактеризувати основні характеристики та етапи наукового спостереження.

Запитання для самоконтролю:

1. Що таке провідна ідея дослідження та його гіпотеза?

2. Як правильно спланувати наукове дослідження?

3. Які основні підходи до вибору методик дослідження?

4. Які основні характеристики та етапи наукового спостереження?

Рекомендовані інформаційні джерела:

Голобородько В.В. Наукова робота учнів / В. В. Голобородько. – Х.: Основа, 2005.– 208 с.

Дослідницька робота школярів з біології / Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, Л. В. Тихенко - Университетская книга, 2008. - 368 с.

Кирилюк Л. Організація дослідно-експерементальної діяльності в навчальних закладах / Л. Кирилюк // Школа. – 2008. – № 4. – С. 5–15.

МАН: підготовка науково-дослідницьких проектів: методичний матеріал / Упоряд. М. Голубченко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2005. – 128 с.

Микитюк О. М. Наукові дослідження школярів: навч.-метод. посіб. / О. М. Микитюк, В. О. Соловйов, С. О. Васильєва; За заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Х.: Скорпіон, 2003. – 79 с.

Нікітіна І. П. Науково-дослідницька діяльність учнів. 5-11 класи: методичні матеріали / І. П. Нікітіна, Ю. О. Нікітін, В. В. Шліхова, О. Л. Кожем’яка. – Х.: Видав. група «Основа», 2006. – 144 с.

Ягенська Г.В. Співпраця вчителя та учнів у науково-дослідницькій роботі з біології / Г. В. Ягенська // Біологія і хімія в школі.- 2004.- № 3.- С. 10-13.

Форма звітності: письмова робота.

Форма контролю: перевірка письмової роботи.

Тема 6. Добір і аналіз наукової інформації з обраної теми

Мета: Навчитись здійснювати пошук і обробку літературних джерел за проблемою дослідження.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Здійснити пошук джерел інформації до однієї із десяти тем, які обрані при з’ясуванні шляхів залучення учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності.

2. Скласти список використаних джерел (12-15 найменувань) згідно з існуючими вимогами.

3. Дати оцінку добору і аналізу наукової інформації у запропонованій викладачем учнівській науково-дослідницькій роботі.

Запитання для самоконтролю:

1. В якій послідовності відбувається пошук наукової інформації?

2. Що таке бібліографічний опис літературного джерела та як його проводять?

3. Які особливості оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел?

Рекомендовані інформаційні джерела:

1. Голобородько В. В. Наукова робота учнів / В.В. Голобородько . – Х.: Основа, 2005.– 208 с.

2. Дослідницька робота школярів з біології / Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, Л. В.Тихенко – Суми: Университетская книга, 2008. - 368 с.

3. Заболотний О. Як знаходити знання. Організація науково-пошукової дослідницької діяльності учнівської молоді / О. Заболотний О. // Укр. мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах. - 2003. - №2. - С. 94-106.

4. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті / Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – № 3. – К., 2008. –С. 9–13.

5. Підбір матеріалів на сайті http://library.mk.ua/points/doslid.doc

Форма звітності: письмова робота.

Форма контролю: перевірка письмової роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]