Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
робочий зошит (податкова система).doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
15.11.2018
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Міністерство аграрної політики та продовольства україни

Коледж сумського національного аграрного університету

Циклова комісія обліково-фінансових та економічних дисциплін

Робочий зошит

для практичних занять

З податкової системи

для студентів економічних спеціальностей

Студента _______________групи

_____________________________

_____________________________

прізвище, ініціали

Суми-2011

Автор: Гриценко В.Л. – викладач вищої категорії коледжу Сумського національного аграрного університету

Рецензент: Покутня Н.О. – зав. відділення коледжу Сумського національного аграрного університету, викладач-методист вищої категорії

Робочий зошит для практичних занять складений у відповідності з програмою дисципліни «Податкова система» для студентів економічних спеціальностей, обговорений і схвалений на засіданні методичної комісії професійних дисциплін економічного напряму.

Протокол № від

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО ВИКОНАННЮ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Практичні завдання передбачають:

 1. Визначення платників податків та об’єктів оподаткування різними видами податків;

 2. Обчислення сум податків;

 3. Складання податкових декларацій, розрахунків;

 4. Визначення сум валових доходів, валових витрат;

 5. Визначення пільг з оподаткування;

 6. Визначення сум платежів до позабюджетних фондів;

 7. Складання розрахунково-звітної документації.

При виконанні завдань навчальної практики необхідно дотримуватись наступних вимог:

 1. Записи в облікових регістрах вести охайно, дотримуватись правил заокруглення чисел;

 2. При складанні звітних документів бути уважними;

 3. Помилки виправляти у відповідності до прийнятих методів.

Після виконання завдань практичних занять студенти повинні:

ЗНАТИ:

 1. особливості обліку, обчислення і сплати окремих видів податків;

 2. подання та оформлення документів про податки і збори;

 3. правильність обчислення і своєчасність сплати податків;

 4. відмінності податкового та бухгалтерського обліку;

 5. податковий облік валових доходів та валових витрат.

ВМІТИ:

 1. використовувати нормативні документи;

 2. визначати суми платежів по податках і зборах;

 3. складати податкову звітність

 4. вести податковий облік.

Практична робота на тему: ”Непрямі податки: податок на додану вартість ”

Дидактична мета: навчитись визначати суму податку на додану вартість, складати податкові накладні, складати Декларацію про податок на додану вартість, складати кореспонденцію рахунків.

Матеріали та обладнання:

 1. Податкові накладні;

 2. Декларація про податок на додану вартість;

 3. Платіжне доручення.

Послідовність виконання роботи.

 1. Скласти податкову накладну № 1 від 29 січня 200_року на відвантаження Салону Меблів столів 100 шт. на суму 20000 грн.(100 шт. Х 200 =20000) плюс ПДВ 4000 грн.

ТОВ “Равена” розташоване за адресою м. Суми вул.. Металургів 5/75 тел. 24-15-11. Має поточний рахунок №26000275243001 у СФ АБ Приватбанку м. Суми , МФО 337546. Зареєстроване в адміністрації м. Суми 05.10.2000 р. за № 206105 в податковій інспекції м. Суми, код 094303738, ідентифікаційний код 23049368 свідоцтво платника ПДВ № 25722557, код 230493618497.

Реквізити Салону Меблів: ідентифікаційний код № 20020308 поточний рахунок № 01041961200104 у СФ АКБ Олбанк м. Суми МФО 337320. Адреса м. Суми , вул. Харківська 32, тел. 36-91-43. Свідоцтво платника ПДВ 19610121, код 200120020308

 1. На підставі приведених господарських операцій скласти необхідну кореспонденцію, визначити суму податкового зобов’язання, податкового кредиту з ПДВ та суму ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет.

 2. На основі наведених господарських операцій скласти реєстр отриманих та виданих податкових накладних.

 3. На основі зроблених розрахунків скласти Декларацію про податок на додану вартість.

Питання для самоперевірки:

  1. Платники, об’єкти, база і ставки ПДВ.

  2. Первинний і зведений облік податку на додану вартість.

  3. Порядок сплати ПДВ.

  4. Звітність по ПДВ.

  5. Бухгалтерський облік податку на додану вартість.

Господарські операції ТОВ “Равена” за січень 200__р.

П/п

Дата

Зміст операції

Сума,

грн

ПЗ

ПК

ВД

ВВ

1

8.01

Видатковий касовий ордер №1.

Видано з каси Столярову В. Г. під звіт на господарські потреби.

240,00

2

10.01

Прибутковий касовий ордер №1.

Виписка банку. В касу одержано кошти із поточного рахунка МПП “Равена” по чеку № 062112 для видачі заробітної плати.

3860,00

3

10.01

Видатковий касовий ордер №5.

Видана з каси заробітна плата за грудень. Підстава – платіжна відомість №12.

3857,00

4

11.01

Прибутковий касовий ордер №2.

Столяров Віктор Григорович повернув у касу невикористані підзвітні суми.

50,00

5

10.01

Платіжне доручення №1.

Перераховано із поточного рахунка до бюджету податок з доходів фізичних осіб, утриманий із заробітної плати за грудень 20 р.

893,00

6

10.01

Платіжне доручення №2.

Перераховано із поточного рахунка до бюджету ПДВ за грудень 200 р. по строку до 20.01.200 р.

1200,00

7

10.01

Платіжне доручення №3.

Перераховано із поточного рахунка єдиний соціальний внесок з фонду зарплати за грудень 20_ р.

1248,00

8

10.01

Платіжне доручення №4.

Перераховано із поточного рахунка єдиний соціальний внесок із заробітної плати за грудень 20_ р.

78,00

9

13.01

Платіжне доручення №31.

На поточний рахунок надійшли кошти від торгового центру “Ліго” за столи згідно рахунка №35 від 28.12.200_р

5000

10

24.01

Платіжне доручення №51.

На поточний рахунок надійшли кошти від торгового центру “Ліго” попередня оплата за столи згідно рахунка №2 від 23.01.200_ р, в т.ч. ПДВ 5200 грн.

31200

11

24.01

Платіжне доручення № 103.

На поточний рахунок надійшли кошти від Салону меблів попередня оплата за столи згідно рахунка №3 від 22.01.200_р., в т.ч. ПДВ– 4000,00 грн.

24000

12

24.01

Платіжне доручення № 9.

Перераховано заводу “Вулкан” за дошки згідно рахунків №35, за станок деревообробний згідно рахунку №48 від 22.01.200_р. за буд.. матеріали згідно рахунку №720 від 12.01.200_р. , в т.ч. ПДВ – 6566-67 грн.

39400

13

8.01

Авансовий звіт № 1. Куплено в магазині №15 цвяхи 40 кг на загальну суму 240 грн.. у т.ч. ПДВ 40грн. Підстава – рахунок №34, податкова накладна №34. Оплата проведена через підзвітну особу Столярова Віктора Григоровича.

200

40

14

10.01

Авансовий звіт №2. Куплено в магазині №15 клей 40 кг на загальну суму 480 грн.. у т.ч. ПДВ 80грн. Підстава – рахунок №37, податкова накладна №37. Гроші оплачено через підзвітну особу Столярова В.Г.

400

80

15

11.01

Столяров В.Г. подав авансовий звіт №3, згідно з яким 250 грн. відносяться на виробництво столів

250

16

11.01

Коваленко Л.Я. подав авансовий звіт №4, згідно з яким 190 грн. відноситься у витрати на виробництво стільців.

190

17

4.01

Одержано від СП “Соболь” дошки 5 куб. м на загальну суму 1800 грн., у т.ч. податок на додану вартість (ПДВ) 300 грн. Підстава – накладна №32, податкова накладна №32.

1500

300

18

7.01

Одержано від СП ”Соболь” клей 100 кг на загальну суму 1200 грн.. у т.ч. ПДВ 200 грн. Підстава – накладна №33, податкова накладна №33..

1000

200

19

9.01

Одержано від магазину “Ваш дім” плиту ДСП 200 кв. м на загальну суму 4800 грн.. у т.ч. ПДВ 800 грн. Підстава – накладна №264, податкова накладна №264.

4000

800

20

22.01

Одержано від заводу “Вулкан” станок деревообробний. Підстава – накладна №48. В т.ч. ПДВ –5000 грн. Станок оприбуткувати в склад основних засобів і передати в цех №1.

25000

5000

21

31.01

Нараховано знос основних засобів і віднесено на:

адміністративні витрати

виготовлення столів

виготовлення стільців

?

?

?

22

31.01

Нарахована заробітна плата працівникам:

Дубовик Іван Іванович – 600 грн.

Дем’яненко Микола Андрійович - 500

Береза Ольга Василівна – 500 грн.

Столяров Віктор Григорович–580 .

Петренко Юрій Володимирович-600

Коваленко Леонід Якович – 550 грн.

?

23

31.01

Проведено нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску в розмірі 38,23% і віднесено на:

адміністративні витрати,

виробництво столів,

виробництво стільців

?

?

?

24

31.01

Утримано із заробітної плати:

Податок з доходів фізичних осіб

Єдиний соціальний внесок. Підстава –. розрахунково-платіжна відомість №1

25

22.01

Видано із складу в цех №1 і витрачено на виробництво столів:

 1. Дошки – 25 куб.м по ціні 300 грн на суму 7500 грн;

 2. Плита ДСП – 100 кв.м по ціні 20 грн на суму 2000 грн;

 3. Клей – 250 кг по ціні 10 грн на суму 2500 грн;

 4. Цвяхи 50 кг по ціні 5 грн на суму 250 грн;

Підстава – лімітно-забірна картка №1.

12250

26

22.01

Видано із складу в цех №2 і витрачено на виробництво стільців:

1) Дошки – 10 куб.м по ціні 300 грн на суму 3000 грн;

2) Плита ДСП – 10 кв. м по ціні 20 грн. на суму200 грн.

3)Клей – 50 кг по ціні 10 грн на суму 500 грн;

4)Цвяхи 100 кг по ціні 5 грн на суму 500 грн;

Підстава – лімітно-забірна картка №2.

4200

27

29.01

Оприбутковано від виробництва на склад столи 160 шт.,

стільці 103 шт. Підстава – прибуткова накладна №1, (Суму визначити самостійно виходячи із фактичної собівартості).

28

29.01

Із складу МП відвантажена покупцям готова продукція Салону Меблів столи 100 шт. по накладній №1(Суму визначити самостійно, оцінивши столи за фактичною собівартістю)

29

29.01

Відобразити заборгованість покупців за відвантажені їм столи – вартість столів 20000 грн.(100 шт. Х 200 =20000) плюс ПДВ 4000 грн.

30

29.01

Із складу МП відвантажена покупцям готова продукція Торгівельному центру Ліго столи 51 шт. по накладній №2. (Суму визначити самостійно.)

31

29.01

Відобразити заборгованість покупців за відвантажені їм столи Торгівельний центр Ліго – вартість столів 10200 грн.(51 шт. Х 200=10200 грн.) плюс ПДВ 2040 грн..

32

29.01

Із складу МП відвантажено Торгівельному центру Ліго стільці – 103 шт. по накладній №3. (Суму визначити самостійно)

33

29.01

Відобразити заборгованість Торгівельний центр Ліго за відвантажені йому стільці , вартість стільців 15450 грн. (103 шт. х 150 = 15450) плюс ПДВ 3090 грн.

Оригінал

Видається покупцю

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

Включено до ЄРПН

Залишається у продавця

(тип причини)

Копія (залишається у продавця)

(Потрібне виділити поміткою "Х")

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.