Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 тема Загальна характеристика підприємства.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.11.2018
Размер:
52.99 Кб
Скачать

1 тема Загальна характеристика підприємства

1)Законодавче забезпечення підприємницької діяльності

Базовим нормативним актом у сфері підприємництва, що має силу закону, є ГК України. Саме цей нормативний акт визначає основні засади господарювання в Україні, містить загальні положення щодо господарських зобов'язань, відповідальності за порушення у сфері господарювання, особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання тощо, тобто регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Основними нормативними правовими документами які регулюють підприємницьку діяльність – 1)Господарський Кодекс України з 2003 року який дає визначення основними категоріями – власність, підприємство, види підприємства і класифікує основні права та господарюючих суб’єктів. 2)Податковий Кодекс України з 1 січня 2011 Згідно Господарського Кодексу стаття 62

Підприємство – самостійний суб’єкт господарювання який створений компетентними органом державної або місцевої влади або іншими суб’єктами , для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом здійснення виробничої науково-дослідної торгівельної та інших напрямків діяльності передбачених чинним законодавством! Невід’ємними атрибутами підприємства – 1)назва, статут юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, кругла печатка, окремі підприємства можуть мати товарний знак. Закон України “ПРО підприємства створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно й організаційні форми підприємства. Закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств, визначає їхнього права і відповідальність у проведенні господарської діяльності, регулює відношення підприємств з іншими підприємствами й організаціями, органами державного керування.

2)Класифікація промислових підприємств

Основними ознаками, за якими класифікуються підприємства

1. Чисельність працівників і обсяг господарського обороту – малі, середні, великі

2. Галузева належність: - промислові, сільськогосподарські; будівельні; транспортні; торговельні; зв'язку; побутового обслуговування

3. Форма власності: - індивідуальні підприємства - сімейні підприємства - приватні підприємства - - колективні підприємства - державні та державні комунальні підприємства - спільні підприємства

4. Правовий статус і форма господарювання:- приватні підприємства - - кооперативні підприємства - орендні підприємства - господарські товариства

Приватне підприємство  — юридична особа, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян (стаття 113 Господарського кодексу)

Суб’єкт господарювання – учасник господарських відносин який здійснює господарську діяльність реалізуючи господарську компетенцію мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна !Громадянином підприємства – фізична особа !Юридична особа – організація створена і зареєстрована у встановленому законом порядку

Господарські товариства - підприємства, установи організації що створені на засадах договору юридичними та(або) фізичними особами шляхом об’єднання їх майнами і участі підприємницької діяльності с метою отримання прибутку . Господарські товариства за ступенем відповідальності та за своїми зобов'язаннями поділяються на товариства: а) товариства з обмеженою відповідальності – кожний відповідаю за свою частку б) товариства с безмежною відповідальності - передбачає що кожний засновник відповідає всім своїм приватним майном в)товариства с командитною відповідальностю- гібридне передбачає що частина засновників відповідаю за свою частку а інша частина відповідаю всім своїм приватним майном г)акціонерне товариство - (відкритого і закритого типу) д) повні товариства – господарське товариство всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном

Акціонерне товариство - господарське товариство яке має статутний фонд, поділений на визначну кількість акцій однакової номінальної вартості і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства

3)Функції типового промислового підприємства

Виробничо-технологічні функції підприємства пов'язані із забезпеченням процесу виробництва необхідними засобами та їх використанням, упровадженням новітніх технологій, раціоналізацією виробничих процесів і винахідництвом.

Економічні функції підприємства-це управління процесами виробництва та збуту товарів, укладання контрактів, наймання працівників і раціонально організація їхньої праці, розподіл доходів (заробітної плати та прибутку), розрахунок економічної ефективності, ціноутворення, вивчення ринку.

Соціальні функції підприємства такі: поліпшення умов праці та відпочинку співробітників, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, надання допомоги та пільг працівникам і членам їхніх сімей, благодійна діяльність.

зовнішньоекономічні функції. Підприємство бере участь у міжнародному обміні товарів, спільному з іноземними партнерами виробництві, будівництві, науково-технічному співробітництві.