Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП-Програма курсу2009.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
397.31 Кб
Скачать

Тема 5. Правове становище підприємств

  1. Поняття підприємства та його основні ознаки.

  1. Види та організаційно-правові форми підприємств.

  1. Господарська компетенція підприємств-власників свого майна.

  1. Господарська компетенція підприємств-невласників свого майна.

  1. Загальні засади утворення підприємств.

  1. Загальні засади припинення діяльності підприємств.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВР України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV // Голос України.-2003. -14 березня.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Голос України.-2003.-12-13 березня.

4. Закон України від 19 вересня 1991 року № 1576-XII «Про господарські товариства» // ВВР України. – 1991. - № 49 (03.12.91). - Ст. 682.

5. Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-III  «Про кредитні спілки» // ВВР України. – 2002. - № 15 (12.04.2002). – Ст. 101.

6. Закон України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» // ВВР України. – 2003. - № 31-32 (08.08.2003). – Ст. 263.

7. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» // ВВР України. – 2001. - № 5-6. – Ст. 30.

8. Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI  «Про акціонерні товариства» // Голос України. – 2008. – 11. - 05.11.2008. - № 211.

9. Закон України від 15 березня 2006 року № 3528-IV «Про холдингові компанії в Україні» // Офіційний вісник України. – 2006. - № 15 (26.04.2006). – Ст. 1065.

10. Закон України від 10 липня 2003 року № 1087-IV «Про кооперацію» // Офіційний вісник України. - 2003. - № 33 (29.08.2003). - Ст. 1774.

11. Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур'єр. – 1997. – 08. - 14.08.97. - № 148-149.

12. Закон України від  10 квітня 1992 року № 2265-XII «Про споживчу кооперацію» // Голос України. – 1992. – 05. - 09.05.92 № 85.

13. Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Голос України. – 1992. – 06. - 06.06.92. – 105.

14. Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року «Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» // Голос України. – 1993. – 01. - 13.01.93. - № 5.

15. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року «Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)» // Офіційний вісник України. – 2002. - № 13 (12.04.2002). - Ст. 679.

Рекомендована література:

1. Абрамов Н. О несогласованости вопроса о праве колективной собственности во вновь принятых гражданском и хозяйственном кодексах // Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №8.– С. 135-136

2. Бейцун І. Проблема правосуб’єктності об’єднань юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №2.– С. 45-49.

3. Горленко В. Поняття кооперативу в Україні // Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №6.– С. 11-13.

4. Дятленко Н. Особенности определения субъектов хозяйствования в Хозяйственном кодексе Украины // Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №8.– С. 25-31.

5. Єременко О. До питання про державну реєстрацію юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №8.– С. 40-44.

6. Загнітко О., Малига В. Кооперативи як суб’єкти господарювання // Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №11.– С. 103-109

7. Кочергина Е. К вопросу о соотношении понятий юридического лица и организационно-правовой формы // Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №10.– С. 122-125

8. Кочергіна К. Інтереси, функції та правові засоби в генезисі формування організаційно-правових форм комерційних юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №8.– С. 36-39

9. Кравець І. М. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів організаційно-господарських повноважень / І. М. Кравець // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 3. – С. 201–206.

10. Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України // Право України.– 2003.– №12.– С. 86-88

11. Ластовецький А. Спрощення комплексу дозвільно-реєстраційних процедур держави щодо підприємництва // Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №10.– С. 17-21

12. Ластовецький А. Удосконалення дозвільно-реєстраційних процедур щодо підприємництва у ракурсі адміністративної реформи // Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №8.– С. 7-11

13. Лисогор Н. Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності // Право України.– 2004.– №1.– С. 71-73.

14. Мащенко І. Зміст ознаки організаційної єдності внутрішньогосподарського підрозділу підприємства // Право України.– 2003.– №8.– С. 61-66

15. Сагайдак Ю. Легалізація суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном (порівняльно-правовий аналіз)  // Підприємництво, господарство і право.– 2004.– №10.– С. 130-134

16. Самойленко А. Суб’єкти господарського права: поняття та класифікація // Право України. – 1998. - № 6. – С. 98.

17. Соловйова Л. Проблеми господарювання підприємств з вадами дієздатності // Право України.– 2004.– №11.– С. 32-36

18. Фединяк Г. Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України за кордоном // Право України.– 2003.– №12.– С. 126-128

19. Хєда С. Особливості правового становища представництв іноземних компаній в Україні // Підприємництво, господарство і право.– 2003.– №5.– С. 37-39

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]