Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2011 семінари археологія.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
188.93 Кб
Скачать
 1. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). – К., 1990.

 2. Ауліх В.В. Зимнівське городище. – К., 1972.

 3. Винокур С., Телегін Д.Я. Археологія України. – Тернопіль, 2004.- С.289-307.

 4. Давня історія України. – К.., 1994. – Кн.2. – С.39-52.

 5. Кучинко м.М. Нариси стародавньої та середньовічної історії Волині. – Луцьк, 1994. – с. 81-87.

 6. Кучинко М.М., Охріменко Г.В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк, 1995.

 7. Кучинко М. М. Археологія Волині. – Луцьк, 2005. – С. 123-127.

 8. Пеняк С.І. Ранньослов’янське і давньоруське населення Закарпаття VI-XIII ст. – К., 1980.

 9. Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К., 1990.

 10. Чмихов м., Кравченко н., Черняков і. Археологія та стародавня історія України. – к.: Либідь, 1992. – с.272-281.

 11. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.., 1972. – С.218-223.

Семінарське заняття 11. СХІДНІ СЛОВ’ЯНИ VIII-IX СТ. (2 год.)

План:

 1. Етнографія Східної Європи в час раннього середньовіччя.

 2. Культура Луки-Райковецької

 3. Волинцівська культура.

 4. Пам’ятки роменської культури.

Опрацювати поняття і категорії:

Дуліби, бужани, волиняни, лендзяни, лендізі, сіверяни.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання “Поселення культури Луки-Райковецької на Волині”.

Література:

 1. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). – К., 1990.

 2. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 3. Винокур С., Телегін Д.Я. Археологія України. – Тернопіль, 2004.- 307-323.

 4. Давня історія України. – К.., 1995. – Кн.2. – С.52-54.

 5. Кучинко м.М. Нариси стародавньої та середньовічної історії Волині. – Луцьк, 1994. – с. 88-90.

 6. Кучинко М.М., Охріменко Г.В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк, 1995.

 7. Кучинко М. М. Археологія Волині. – Луцьк, 2005. – С. 127-131.

 8. Чмихов м., Кравченко н., Черняков і. Археологія та стародавня історія України. – к.: Либідь, 1992. – с.324-342.

 9. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.., 1972. – С.215-220.

Семінарське заняття 12. СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (І ст. до н.е. – ІХ ст.н.е.)

(2 год.)

План:

 1. Сільське господарство.

 2. Ремесло і торгівля.

 3. Суспільно-політичний устрій.

 4. Духовна культура.

Опрацювати поняття і категорії:

Рало, наральник, коса-горбуша, сусідська община, архонт, рекс.

Теми рефератів:

 1. Язичництво на Русі.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання “Кераміка культури Луки-Райковецької.”

Література:

 1. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). – К., 1990.

 2. Винокур С., Телегін Д.Я. Археологія України. – Тернопіль, 2004.

 3. Давня історія України. – К.., 1995. – Кн.2. – С.54-69.

 4. Козак Д.Н. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). – К., 1992.

 5. Кучинко м.М. Нариси стародавньої та середньовічної історії Волині. – Луцьк, 1994. – с. 91-104.

 6. Кучинко М.М., Охріменко Г.В. Археологічні пам’ятки Волині. – Луцьк, 1995.

 7. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – К., 1985.

 8. Чмихов М., Кравченко Н., Черняков І. Археологія та стародавня історія України. – К.: Либідь, 1992.

 9. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.., 1972. – Розділ 8.

Семінарське заняття 13. АРХЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ МІСТ ( 2 год.)

План:

 1. Шляхи виникнення, розвитку та критерії давньоруських міст ІХ-ХІІІ ст.

 2. Давньоруські міста Подніпров’я.

 3. Міста Галицької землі (Галич, Звенигород, Львів).

 4. Міста Волинської землі (Володимир, Луцьк, Белз, Дорогобуж).

Опрацювати поняття і категорії:

Прамісто, дитинець, окольне місто, фортифікація, катапульта, порок.

Теми рефератів:

 1. Давньоруський Луцьк за даними археології.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати питання “Архітектурні пам’ятки волинських міст”.

Література:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]