Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные вопросы по 4 модулям. Физиология.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
08.11.2018
Размер:
146.43 Кб
Скачать

1.3. Фізіологія м’язів

1. Поняття про нейромоторну одиницю. Класифікації рухових одиниць, їх

фізіологічні властивості та функціональні особливості. Відмінності між

різними типами рухових одиниць.

2. Скелетні м’язи: будова, функції та властивості. Структурно-функціональні

особливості м’язового волокна.

3. Дайте характеристику організації актинових та міозінових

мікрофіламентів м’язового волокна. Опишіть їх роль у процесі м’ язового

скорочення.

4. Поясніть термін електро-механичне спрягнення (ЕМС) у функції м’язів.

Основні фактори, що зумовлюють механізми ЕМС.

5. Механізм скорочення скелетних м’язових волокон. Теорія ковзних ниток.

6. Поясніть, які фактори зумовлюють одиничне м’язове скорочення.

Розкрийте термін «тетанус». Умови виникнення гладкого та зубчатого

тетанусу.

7. Як забезпечується тонус скелетних м’язів. Механізм одиночного

скорочення, сумація скорочень, тетанус. Роль йонів Кальцію в сумації

м’язових скорочень та тетанусі. Поняття про контрактуру.

8. Робота , сила та потужність скелетних м’язів.

9. Хімізм м’язового скорочення. Енергетика м’язового скорочення.

Утворення тепла у м’язах. Втома м’язів.

10. Фактори, що визначають м’язову активність. Стомлення м’язів.

11. Режими скорочення м’язів. Нервовий контроль за скороченням м’язів.

12. Гладкі м’язи: морфологія, властивості, структурно-фугкціональні

особливості, функції. Типи гладких м’язів. Іннервація гладких мязів.

Механізм скорочення гладких м’язів.

12. Серцевий м’яз ( міокард ): морфологія, електричні та механічні

властивості. Пейсмекери.

1.4. Загальна фізіологія нервової системи.

1. Загальна характеристика нервової системи людини. Нервові клітини:

морфологія, властивості та функції.

2. Рефлекторна діяльність нервової системи. Класифікації рефлексів.

Рецептори та рецептивне поле рефлексу.

3. Рефлекс та його структурно-функціональна основа. Нервові центри

рефлексів та їх властивості. Методи вивчення локалізації нервових

центрів.

4. Роль гальмування у рефлекторної діяльності. Механізми гальмування.

Гальмування на різних рівнях нервової системи.

5. Механізми гальмування нервовї клітини.

6. Гальмування: пресинаптичне та постсинаптичне. Фізіологічна роль цих

видів гальмування.

7. Гальмування в центральній нервовій системі і його функціональна роль.

Зворотне, латеральне, реципрокне гальмування.

8. Взаємодія рефлексів. Механізми конвергенції, дивергенції, іррадіації,

індукції. Домінанта , властивості домінантного центра. Принцип

зворотнього зв’язку та загального кінцевого шляху Шеррінгтона в

нервовій системі.

9. Функціональні системи по П.К. Анохіну.

10. Полегшення та оклюзія.

11. Принцип координації рефлекторних процесів. Конвергенція та

дивергенція. Реципрокна інервація.

12. Поняття про рефлекс і рефлекторну дугу. Види рефлексів, їх

характеристика та біологічне значення. Типи рефлекторних дуг.

Соматичні та вегетативні рефлекторні дуги.

13. Особливості проведення збудження в рефлекторної дузі. Пост тетанічна

потенціація, синаптична депресія та післядія.

14. Взаємовідношення процесів збудження та гальмування в корі великих

півкуль головного мозку. Закони ірадіації, концентрації та взаємної

індукції нервових процесів.

Модуль 2. Окрема фізіологія нервової системи та сенсорних систем

Змістові модулі:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.