Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные вопросы по 4 модулям. Физиология.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
08.11.2018
Размер:
146.43 Кб
Скачать

Контрольні питання з курсу ”Фізіологія людини ”

Модуль 1. Загальна фізіологія

Змістові модулі:

1.1. Введення

1. Предмет фізіології та її цілі. Розділи фізіології.

2. Історія розвитку фізіології ( основні етапи розвитку ). Роль І.М. Сєченова

та І.П. Павлова у розвитку фізіології ХІХ – ХХ століть. Сучасний етап

розвитку фізіології.

3. Об’єкти та основні методи фізіологічних досліджень. Форми проведення

фізіологічного експерименту.

4. Експериментальний метод дослідження функцій організму людини та

його значення.

1.2. Фізіологія збудливих тканин

1. Поняття про подразливість та збудливість , збудження. Уявлення про

збудливі тканини.

2. Мембранний потенціал (МП). Потенціал спокою та методи його

реєстрації. Теорії, що пояснюють механізм виникнення мембранного

потенціалу.

3. Сучасні уявлення про природу потенціалу спокою нервової клітини.

Фактори, що зумовлюють виникнення потенціалу спокою.

4. Основні системи транспорту іонів через мембрани збудливих тканин.

Проникність мембрани для йонів.

5. Пасивний та активний транспорт іонів чрез мембрани клітин.

Робота Na + , К+ -насоса та його функції.

6. Потенціал дії (ПД) , йонний механізм його генерації. Фази ПД. Закон

«усе або нічого».

7. Закони дії електричного струму на збудливі тканини. Явище акомодації.

Хронаксиметрія.

8. Шонні потоки під час потенціалу дії. Опишіть кінетику змінення

проникності мембран при подразненні.

9. Зміна збудливості упродовж електротонічних потенціалів, потенціалу дії

та локальної відповіді.

10. Властивості потенціалу дії та умови, що необхідні для його виникнення.

11. Дайте порівняльну характеристику потенціалу дії та локального

потенціалу як двох видів змін мембранного потенціалу нервової клітини.

12. Механізм проведення збудження у нервових волокнах. Ортодромна й

антидромна провідність. Фактори, що обумовлюють швидкість

поширення потенціалу дії у мієлінових та безмієлінових нервових

волокнах.

13. Закони проведення збудження у нервах. Складний потенціал дії змішаних

нервів.

14. Опишіть структуру нейронів. Класифікації нервових волокон. Типи

нервових волокон та їх функція.

15. Порівняйте особливості проведення нервового імпульсу у безм’якотному

та мієліновому волокні. Поясніть термін «сальтаторне проведення».

16. Синапс: загальна схема організації та функції. Типи синапсів.

Класифікації синапсів.

17. Опишіть функції медіаторів у синапсах, поясніть як реалізується їх дія.

Дайте порівняльну характеристику холінергічних та адренергічних

синапсів.

18. Електричні синапси: будова та властивості. Поняття про нексуси.

Механізм проведення збудження через електричний синапс. Порівняйте

властивості хімічних та електричних синапсів.

19. Механізм передачі інформації через хімічний збуджуючий синапс.

20. Робота гальмівних хімічних синапсів.

21. Дайте порівняльну характеристику збуджуючих та гальмівних хімічних

синапсів.

22. Сучасні уявлення про будову та функції нервово-м’язового з’єднання.

Механізм його роботи. Мініатюрний потенціал кінцевої пластинки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.