Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

РОЗДІЛ ІІІ доопрац

.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
14.09.2016
Размер:
180.74 Кб
Скачать

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

Тема 6. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПОДАТКІВ. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКІВ

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

1.В Податковому кодексі при визначенні об’єкта оподаткування податком з доходів фізичних осіб відповідно до п. 164.2.12 статті 164 до складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, визначені обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання. Чи можна вважати такі кошти доходом у розумінні п. 14.1.56 Податкового кодексу? Дайте правову оцінку вказаному положенню з точки зору їх правомірності і доцільності з огляду на характеристику податку як юридичної конструкції, що має свій склад?

2. Проаналізуйте з точки зору відповідності чинному законодавству текст наведеної нижче телеграми, розісланої державною податковою інспекцією м. Стахановська Луганської області 11 березня 2011 року підприємствам міста: "Керівникові підприємства. Згідно з Наказом №51 від 18.02.11 р. ДПА у Луганській області доводить до Вашого відома планове завдання з податку на прибуток на березень у сумі 120 тис. грн. з оплатою до 25.03.11 р.".

3.Деревообробне підприємство «Смерека» у липні 2011 року звернулося до відповідної податкової інспекції Сколівського району з проханням надати відстрочку сплати податку на прибуток, в зв’язку із зменшенням обсягів виробництва, значними пошкодженнями основних засобів, що було спричинено повінню у с. Славське, де знаходиться деревообробне підприємство. Підриємством подано наказ по підприємству про обсяг збитків заподіяних повінню, разом з тим, підприємство надало техніко-економічні обґрунтування щодо налагодження систем управління та відновлення основних засобів тощо, що дозволить в наступному бюджетному періоді сплатити усі належні податкові платежі. Вкажіть, який орган приймає рішення про відстрочення податкових зобов’язань; який порядок сплати відповідних сум податкових зобов’язань до бюджету. Які докази що підтверджують настастання обставин непереборної сили повинні бути подані платником? Яким нормативним актом регулюється порядок їх подання?

4.Рішенням Львівської міської ради було надано пільгу комунальному підприємству «Айсберг» по сплаті податку на прибуток підприємств? Дайте правову оцінку даному рішенню?

5. Постановою Кабінету Міністрів України було запроваджено платіж за користування вантажними автомобілями і їх проїзд по території міст обласного підпорядкування. Окремою постановою було визначено платників податку, податкові ставки, порядок та механізм стягнення тощо. Дайте правову оцінку рішенню Уряду з точки зору його відповідності положенням Конституції України та Податковго кодексу?

6. Охарактеризуйте етапи проведення податкової реформи і шляхи удосконалення податкової системи в Україні.

7.ідприємство «Сонце», у відповідності до положень чинного законодавства самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації та надає відповідні документи до податкових органів. 15.09.2008 року до підприємства надійшло податкове повідомлення-рішення, в якому вказувалася сума податкового зобов’язання, нарахованого місцевою податковою інспекцією. Серед іншого податкова інспекція мотивувала такий захід результатами проведення камеральної перевірки, внаслідок якої було виявлено арифметичні помилки у поданій підприємством «Сонце» податковій декларації, що призвело до заниження суми податкового зобов'язання. Адміністрація підприємства потрактувала застосування такого заходу неадекватним і незаконним. Скажіть, що таке камеральна перевірка; в яких випадках контролюючий орган може застосовувати непрямі методи визначення податкових зобов’язань; схематично опишіть процедуру оскарження вказаного повідомлення-рішення державної податкової інспекції.

8.податкової застави у 2011 році було включено всі активи платника податків, а ДНІ району, після прийняття Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 року, не провела опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, тоді як для досягнення критерію співрозмірності між податковим зобов’язанням і сумою активів, що перебувають в податковій заставі, на думку платника податків повинен був це зробити. Що таке податкова застава, як підстави її застосування? Оцініть правомірність вимог платника податків? Який порядок відчудження активів що перебувають у податковій заставі? Який акт повинен бути прийнятий ДНІ, для відчудження ативів, що перебувають в податковій заставі? Чи може таким актом бути податкове повідомлення-рішення? Чи має Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 року зворотню дію в часі вимог до податкової застави? (Аналіз завдання здійснюйте на підставі чинного законодавства)

9.Підприємство «Виклик» звернулося з позовною заявою до суду про відмову у погашенні податкового боргу за податком на прибуток та податком на додану вартість у розмірі 90 тис.грн., а також пені в розмірі 120 тис. грн., мотивуючи це тим, що вказана сума є боргом, за яким сплив строк давності і який, відповідно до чинного законодавства підлягає списанню. Вкажіть, до якого суду могло звернутися підприємство «Виклик»; дайте правову оцінку вказаної ситуації. Вкажіть, за яких умов органи державної податкової служби уповноважені на списання податкового боргу?

  1. Визначте суму загального сукупного річного оподатковуваного доходу нижчеперелічених осіб за таких умов: а) Ругінс, який є громадянином Литви, одружений на громадянці України, проживав в Україні в цілому 185 календарних дні. За цей час він одержав: заробітну плату за місцем основної роботи в розмірі 16 400 грн. та від роботи за сумісництвом - 12 500 грн., дохід у вигляді дивідендів за акціями в розмірі 12000 грн., а також гонорар за концертний виступ на батьківщині у м. Вільнюсі в розмірі 11155 грн., який був оподаткований там в розмірі, аналогічному з тим, який би мав бути стягнений в Україні; б) Гордєєв, особа без громадянства, одружений на громадянці Росії, проживав в Україні в цілому 180 календарних дні. За цей час він одержав: заробітну плату за місцем основної роботи в розмірі 18 600 грн. та від роботи за сумісництвом - 14 400 грн., дохід у вигляді дивідендів за акціями в розмірі 11500 грн., а також спадщину, відкриту у Росії на суму еквівелентну 100 000 грн.; в) Молнієкс, громадянин Литви, одружений на громадянці України і зареєстрований тут як суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи, проживав в Україні в цілому 175 календарних дні. За цей час він одержав: заробітну плату за місцем основної роботи в розмірі 17 200 грн. та від роботи за сумісництвом - 11 300 грн., дохід у вигляді дивідендів за акціями в розмірі 1000 грн., а також гонорар за видавництво книги у Франції в розмірі 50 000 грн., який був оподаткований там в розмірі, аналогічному з тим, який би мав бути стягнений в Україні. Хто є платниками податку з доходів фізичних осіб? Які критерії беруться до уваги при визначенні статусу резидента - фізичної особи? Що є об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб?

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

10.Петренко, студент одного з державних вищих навчальних закладів, був направлений підприємством на навчання у порядку перепідготовки за профілем діяльності цього підприємства за договором, укладеним між учбовим закладом і підприємством. Підприємство два роки сплачувало кошти за навчання Петренка. Згодом, у зв’язку з важким фінансовим станом підприємства, Петренко сам вніс у касу учбового закладу особисті кошти в розмірі 19300 грн. як плату за навчання за другий семестр навчального року. У березні місяці підприємство повернуло йому ці кошти згідно з ордером, виданим учбовим закладом. Крім того, у цьому місяці він одержав: на даному підприємстві - заробітну плату в розмірі 1820 грн., не за місцем основної роботи (від роботи за сумісництвом) - 1480 грн., дохід у вигляді дивідендів за акціями у розмірі 1100 грн. Визначте (у грн.) розмір місячного сукупного оподатковуваного доходу гр. Петренка у березні місяці. Що є об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб? Які види доходів включаються до складу сукупного місячного оподатковуваного доходу?

11. Між підприємством і вищим навчальним закладом укладений договір про навчання працівника, який перебуває з ним у трудових відносинах за профілем діяльності підприємства. Плата за навчання склала: у січні 2004 року - 11270 грн. (за другий семестр другого курсу); у жовтні 2004 року - 11270 грн. (за перший семестр третього курсу). У листопаді працівник звільнився у зв’язку з переведення на інше підприємство. Чи позначиться його звільнення на сплаті ним податку з доходів фізичних осіб?

12. Заступник начальника відділу податкових спорів юридичної компанії Вакег & МсКепгіе отримав за січень 2011 року заробітну плату у розмірі 9000 грн та надано подарунок холодильник вартістю 10000 грн. Розрахуйте суму податку з доходів фізичних осіб? Чи застосовується ставка 17% в даному випадку до всієї суми доходу чи лише до певної її частини?

13. Працівник ресторану-клубу “Атмосфера” (страховий стаж 9 років) приніс листок непрацездатності, оформлений згідно з вимогами чинного закнодавства, у лютому 2011 року. Період тимчасової непрацездатності з 29.01.2011 року до 07.02.2011 р., тобто 10 календарних днів, що за графіком роботи працівника становило 6 робочих днів. На перші 5 календарних дні припало 3 робочих дні, решту 3 робочих дні повинен оплатити фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розрахуйте розмір податку утриманого з працівника у січні та лютому, якщо його офіційна заробітна плата 1100 грн., середня офіційна заробітна плата за день 70 грн.? Чи включається до оподатковуваного доходу фізичної особи виплати за листками непрацездатності з метою обкладення податком з доходів фізичних осіб?

14. Громадянин К. оплачує за навчання своєї доньки у вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації. Вартість навчання за рік (10 неповних місяців навчання) становить 18600 грн. Визначте яку суму гр.К. зможе віднести до податкової знижки у цьому році. Що таке податкова знижка за податком з доходів фізичних осіб? Який взагалі умови, підстави і порядок реалізації права на податкову знижку з податку на доходи фізичних осіб?

15. Вкажіть, яку суму коштів громадянин К. може перерахувати у вигляді пожертвування неприбутковій організації, щоб включити її до складу податкового кредиту звітного року, якщо його загальний оподатковуваний дохід звітного року становить 33600 грн.

16. Визначте розмір податкової соціальної пільги громадянки А., яка є самотньою матір'ю і має на утриманні 2 дітей. За місяць, якщо її загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати становив 1900 грн. Що таке податкова соціальна пільга? Які загальні умови, підстави і порядок надання податкової соціальної пільги?

17.Громадянин має на утриманні 3 -х дітей віком до 16 років. В бухгалтерію підприємства, на якому він працює, цей громадянин подав відповідні документи, що дають йому право на отримання податкової соціальної пільги на дітей. Крім того, він пред'явив посвідчення потерпілого від аварії на Чорнобильській АЕС I категорії, а також посвідчення учасника військових дій в Афганістані. Як утримується податок на доходи фізичних осіб з громадян, які мають пільги з кількох підстав?

18. Визначте суму податку з доходу фізичної особи, яка 25 грудня 2011 року продала квартиру придбану в попередньому календарному році загальною площею 150 кв. м вартістю 1500000 грн.,; згодом 9 січня 2012 року продала квартиру 50 кв. м вартістю 240 000 грн.. та незавершене будівництво житлового будинку площею 240 кв. м вартістю 2000000 грн. Які в цілому особливості і порядок оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих внаслідок вчинення операцій з продажу об’єктів нерухомого майна? В яких випадках стака податку з продажу нерухомого майна становить 0%? Податок буде сплачуватися за місцем знаходження нерухомого майна чи за податковою адресою платника податків?

19. Визначте суму податку з доходів фізичних осіб зі спадщини, відкритої за кордоном, отриманої від дядька, який є резидентом, вартістю 5000000 грн. , а згодом зі спадщини, відкритої за кордоном, отриманої від батька, який не є резидентом, вартістю 10000000 грн. Які в цілому особливості і порядок оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих внаслідок прийняття ними спадщини? В яких випадках податок з доходу отриманого у вигляді спадщини становить 0%?

20. ТзОВ «Світло знань» та автор монографії «Чим більше знаю, тим більше забуваю» Умненко уклали договір купівлі майнових прав на цей твір. Договірна вартість становить 15000 грн. Договір укладений 23.01.2007 р., виплата доходу автору відбулася 24.05.2007 р. шляхом перерахування на його рахунок в установі банку. Визначте суму належного до сплати податку з роялті, враховуючи два варіанти умови: а) Умненко - резидент; б) Умненко - нерезидент.

21. Фізичні особи Веселий та Азартний та Невтішний заповнили по 10 лотарейних білетів Лото Трійка (вартість одного білета 6 грн.). Веселий виграв 1000 грн, Азартний 60, а Невтішний 6. Яку суму податку з доходів вони сплатять з цього виграшу? Чи змінилася б ситуація якби виграш був отриманий в рекламному розиграші, що не передбачав купівлі лотарейного білету, а здійснювався за заповненим анкетами? Чи зміниться ставка податку якщо сума виграшу отримана в рекламному розиграші перевищить 10 мінімальних заробітних плат?

22. Громадянин Ф. оформив відрядження в м. Київ з 10 по 14 жовтня, отримавши оплату на квитки туди і назад потягом ( ватість квитка - 198 грн.), проживання в готелі на 3

доби (вартість доби проживання - 500 грн.) та добові. Проте 11 жовтня змушений був у зв’язку з сімейними обставинами повернутися у Львів машиною приятеля. Кошти отримані та невикористані на відрядження вирішив повернути 21 жовтня, проте бухгалтерія коштів не прийняла. Чи підлягають оподаткуванню надміру витрачені Ф. кошти отримані на відрядження? Яка сума податку повинна бути сплачена? Вкажіть особливості визначення бази оподаткування доходів отриманих у негрошовій формі або надміру витрачених на відрядження або під звіт коштів? Яким чином мають бути підтверджені понесені під час відрядження втрати? Яким чином буде оподатковуватися витрати на відрядження не підтверджені відповідними документами але за рішенням керівника юридичної особи відшкодовані працівнику?

23. Громадянин К., який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, вказав у декларації, що у минулому році він отримав фактичних доходів на суму 417800 гривень, отримані від виконаних робіт і мав при цьому видатків, зв'язаних з отриманням цього доходу, в сумі 113800 гривень. Визначіть, в якому розмірі громадянин К. повинен сплатити прибутковий податок в даному випадку. Вкажіть у якому порядку сплачується прибутковий податок з громадян- підприємців. Які ставки при цьому застосовуються?

24. Громадянин не має основного місця роботи і почав здійснювати підприємницьку діяльність у січні поточного року. 4 лютого він подав у податкову інспекцію декларацію про доходи, в якій вказав, що очікуваний чистий дохід, який він планує отримати у цьому році становить 150000 грн., валовий доход за діяльність у минулому місяці становить 14000 гривень, документально підтверджені витрати - 11600 гривень. Визначіть очікуваний доход, розмір авансових платежів і суму податку на доходи фізичних осіб. Покажіть порядок сплати громадянами- підприємцями податку з доходів від підприємницької діяльності шляхом сплати авансових платежів з наступним перерахунком і сплатою податку виходячи з фактично одержаного доходу.

25. Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) звернулось у господарський суд Черкаської області з позовом до державної податкової інспекції (ДНІ) у м.Черкасах, у якому вимагало зобов'язати останню видати йому свідоцтво про сплату єдиного податку за ставкою 10%. Свої вимоги позивач обгрунтовував положеннями ст.1 Закону України від 19.10.00 р. "Про державну підтримку малого підприємництва", вказуючи на те, що товариство відноситься до суб'єктів малого підприємництва, оскільки середньоспискова кількість працюючих на ньому за попередній звітний період не перевищила 50 осіб, а річний валовий дохід не перевищив 500000 євро. Виходячи з цього позивач вказав на наявність у нього права переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності і сплату єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва за ставкою 10%? Які існують правила вирішення колізій між нормами права? Яке рішення у даному випадку повинен був винести суд?

26.Гр. Коваленко - суб'єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи - займається торгівельною діяльністю з продажу сантехніки на ринку "Південний" і використовує при цьому працю найманих працівників. Кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах з даним громадянином, становить 2 осіб. Крім того, разом з ним у підприємницькій діяльності беруть участь його дружина і 22- річний син. Громадянин Коваленко сплачує єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. Визначіть (у грн.) розмір єдиного податку, який повинен сплатити цей громадянин за рік, якщо розмір єдиного податку за місяць, встановлений відповідною місцевою Радою для платників єдиного податку відповідає його: а) мінімально допустимому розміру, передбаченому законодавством; б) максимально допустимому розміру, передбаченому законодавством. Які загальні умови і порядок сплати єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва?

1. Обчисліть суму податку на прибуток, виходячи з таких даних: виручка від реалізації продукції - 50 000 грн.; доходи від належних підприємству акцій - 12 000 грн.; собівартість реалізованої продукції - 38 000 грн.; штрафи, що має сплатити підприємство внаслідок порушення укладених угод - 2 000 грн.; суми фінансових санкцій, сплачені до бюджету, за заниження і несвоєчасну сплату належної до сплати суми податку на прибуток - 4 000 грн.; амортизація основних фондів - 8 000 грн.; частина прибутку, спрямована на утримання місцевого дитячого садка - 5000 грн.

2. Фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності - платник єдиного податку за ставкою 200 грн. на місяць отримав у 2010 році отрімав віручки від реалізації продукції на суму 680 000 грн. Яка сума податків за рік буде ним сплачена?

3. Підприємство “Новий погляд” не задекларувало податок на прибуток у сумі 892424 грн. ДНІ району було відано податкове повідомлення-рішення № 502. “Новий погляд” вважає, що вказане податкове повідомлення-рішення видано ДПІ з порушенням вимог закону і просить його скасувати. Свою правову позицію обгрунтовують тим, що міська рада своїм рішенням звільнила підприємство від сплати податку на прибуток, а тому доводи відповідача є безпідставними і незаконними. Дайте правовий аналіз ситуації.

4.Громадянин К. займався підприємницькою діяльністю, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування відповідно до Указу Президента України № 727/98, зі змінами, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99, після отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку. Так, ним було надано послуги зі стимулювання заготівлі молока за договорами із: Державним підприємством “Аромат” від 1 липня 2005 року № 0107/2005А; Приватним підприємством “КФ “Прометей” від 1 липня 2005 року № 0107/2005П; Товариством з обмеженою відповідальністю “Миргородський сироробний комбінат” від 1 грудня 2005 року № 0107/2005М. Розрахунки за ці послуги здійснювалися шляхом видачі позивачу простих векселів, емітованих замовником на користь останнього, на загальну суму 24 779 615 грн. 39 коп. Оцініть правомірність ситуації?

5. ТзОВ “Торгові мережі” загальними зборами вирішило збільшити статутний фонд товариства до 20520500 грн. за рахунок додаткового грошового внеску до статутного фонду учасником ЗАТ “Центральне” у розмірі 20 500 000 грн. Платіжним доручення № 5 від 17 вересня 2004 року позивач перерахував ТзОВ “Торгові мережі” 20500000 грн. з призначенням платежу “внесок до статутного фонду згідно з протоколом зборів учасників № 2 від 13 вересня 2004 року”. ЗАТ “Центральне” до вказаної суми витрат звітного періоду за результатами операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами віднесено 20500000 грн., сплачених як внесок до статутного фонду ТзОВ “Торгові мережі” .Оцініть правомірність ситуації?

6. Кооперативна автостоянка "Автосервіс", яка знаходиться у місті обласного підпорядкування з чисельністю населення 220 тис. чол. і займає площу 2500 квадратних метрів, здійснює послуги для автолюбителів, зокрема, по охороні їх автомобілів, проведенню часткового ремонту. Визначіть розмір земельного податку, який повинен бути сплачений у даному випадку, якщо ставка земельного податку для даного населеного пункту встановлена на рівні середньої - 10,5 коп./м2 (при цьому коефіцієнт для міст обласного підпорядкування - 1,6), а ставки земельного податку у 1997 році були збільшені у 1,81 рази). Який загальний порядок оподаткування земель населених пунктів в цілому і земельних ділянок, зайнятих під дачами і гаражами громадян, дачними і гаражними кооперативами?

Допомога у вирішенні даних задач:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012358907680 або https://vk.com/a.jurisprudent https://vk.com/zadachi_po_pravu

Контрольні питання:

1.Дайте визначення податку на додану вартість (далі - ПДВ). У чому особливості економічної сутності податку на додану вартість в Україні? Що становить правові основи сплати податку на додану вартість в Україні?

2. Хто виступає суб’єктами оподаткування податком на додану вартість? Чи може бути платником ПДВ фізична особа-підприємець платник єдиного податку відповідно до норм Податкового кодексу України? Чи повинні бути платниками ПДВ юридичні особи - платники єдиного податку, які обрали ставку оподаткування 6%? (підрозділ 8 розділу ХХ ПК України)?

3. У яких випадках та у які терміни особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ? Як правильно розраховувати встановлений для реєстрації (обов’язкової, добровільної) платником ПДВ обсяг операцій з постачання товарів/послуг?

4. Чи підлягають виключенню з реєстру платників ПДВ добровільно зареєстровані платники, у разі якщо обсяг постачання товарів/послуг ними іншим платника податку за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 відсотків загального обсягу постачання?

5. Чи повинно представництво нерезидента реєструватися платником ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на митній території? (п. 14.1.139; п.180.1 Податкового кодексу)?

6.Чи зберігається платнком ПДВ оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податку та який порядок рзміщення копій такого свідоцтва? (п. 183.11 Податкового кодексу)?

7.Які підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ? Чи може бути підставою для анулювання те, що більшість операцій особи не є об’єктом оподаткування ПДВ? Які наслідки анулювання свідоцтва на підставі рішення відповідного органудержавної податкової служби? З якої дати свідоцтво вважається анульованим? Які дії з товарами та необоротними активами, при придбанніяких ПДВ було зараховано до податкового кредиту повинен вчинити платник податків внаслідок анулювання свідоцтва платника ПДВ? Що слід розуміти під умовним постачанням товарів?

8.Що є об’єктами оподаткування податком на додану вартість?

9. Які операції не є об’єктами оподаткування податком на додану вартість?

  1. Що є базою оподаткування податком на додану вартість при здійсненні окремих видів операцій?

11. Які ставки застосовуються при нарахуванні податку на додану вартість?

12. Що означає оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою? До яких операцій застосовується 0% ставка? (195 ПК України)?

13. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операція із унесення фізичною особою рухомого/нерухомого майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права?

14.Чи має право платник ПДВ на декларування бюджетного відшкодування при отриманні майна до статутного фонду в обмін на корпоративні права?

15. Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ при наданні консультаційних, юридичних, аудиторських послуг?

16. Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з передачіматеріальних активів на підставі договору про фінансовий лізинг? (п. “а” п. 185.1; 14.1.191 ПК України)?

17. Чи підлягають оподаткуванню ПДВ операцій з постачання послуг із здобуття вищої, середньої професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, послуг з проживання учнів і студентів в гуртожитках?

18. Чи підлягають оподаткуванню ПДВ передача майна у схов (відповідальне зберігання), нарахування процентів по договору фінансового лізингу, передача майна у заставу позикодавцю? (п.п. 196.1.2 ПК України)?

19. Які операції з постачання послуг з харчування звільняються від податкування ПДВ? (пп. “в”-“д” п.п. 197.1.7 ПК України)? Чи оподатковується ПДВ послуга харчування в університетській їдальні?

20. Який порядок обчислення і сплати податку на додану вартість? Що таке податковий кредит?

21.Які пільги передбачені законодавством при сплаті податку на додану вартість?

22. У чому проявляються особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення товарів (продукції) на митну території України, а також з виконання робіт, надання послуг нерезидентами для їх споживання на митній території України?

1.16 травня 2011 року Ізмаїльською об’єднаною державною податковою інспекцією було винесено рішення № 816160021009666 щодо анулювання реєстрації ПП «Транекс», як платника податку на додану вартість та анулювання Свідоцтва № 21236342 на підставі п.184.1 «ж»ст. 184 Податоквого Кодексу України, тобто на підставі відсутності позивача за місцезнаходженням. Проте ПП не погоджується з зазначеним фактом, та звертає увагу суду на те, що постійно знаходиться за місцем реєстрації, а податкові органи не проводили жодної перевірки, щодо фактичного знаходження позивача за місцем реєстрації . Зазначене стало підставою звернення ПП “Транекс” до адміністративного суду. Які докази повинно подати ПП “Транекс” на обгрунтування своїх позовних вимог? Яким чином здійснюється підтвердження місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності, які дані подають суб’єкти господарювання до ЄДР?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете Финансовое право