Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Matan_chast_3

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
553.26 Кб
Скачать

#

#$% & # (

-

I! " =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " " =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ' ! " " %

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6

 

 

8

% "

" % =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,-

- 6 8 "

I! " 6 A 8=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

T " %

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ( "

 

% =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

6

 

 

 

8

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ! 6

 

 

 

8 . % I

! " =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I! % I I

I=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,4

- " 6

8 %

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% %

% =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 *

I! " =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 * A ;

I! " =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- & J I! " =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 6

 

8 J I!

" =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,6

- 6 8 /

" =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- . %

6# 48 6# ;8% =

48

 

 

%

A N

#8

 

 

%

A N

;8

 

 

%

A N

<8

 

 

%

A N

38

 

%

A

- 6 8 . 4B%

%

4B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

% A " # ' # %

 

 

 

! N

 

#8

 

 

% A " #

 

 

 

' #

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;8

% A " #

 

 

' #

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<8

 

% A " # ' # %

,B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

% A " #

 

 

 

' # %

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ! . =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

% / A J %

I N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#8

 

% / A J %

I N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;8

 

% / A J %

I N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<8

 

% / A J %

I N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

% / A J %

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " 6

8

%

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

'N

 

/

A % I

 

 

 

 

#8

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

' N

 

/

A % I

 

 

 

 

;8

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

/

A % I

 

 

 

 

<8

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

/

A % I

 

 

 

 

 

38

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ A % I

 

 

 

 

 

,,

$ &

#$% & # )

-

. .

- . 4

"

2 2 .

- . #

" % 5 % % 5 4%

I! ( =

 

 

4

 

 

(

 

 

 

 

4

 

 

(

 

 

4

 

 

(

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ! =

 

 

.

:

 

; ; ;

 

. ; # ; #

.

' '

.

.

- 6 8 . 4

"

.

- . #

" % 5 2 % % 5 2

6=

 

6

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 , $

!

,F

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

- . -

I I J =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

6 8 " U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ! 6 8 U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- " 6 8 ( =

- 6 A ( 6 A / 4 A %

I! I ! " 6 6 % / A %

I / 6 6 (

=

8 " " I 4%

6 % 6 N

8 I / %

A / =

,.

- J " > " %

=

48

 

 

. . N #8

 

 

. . N

;8

 

 

 

 

N <8

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

. .

 

 

 

 

 

 

 

 

- '

" %

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

N #8

 

 

N

;8

N <8

 

N

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0 >

I! " =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

. . N

#8

 

 

. . N

 

 

 

 

 

 

 

. .

<8

 

 

 

 

 

 

 

;8

 

 

N

 

 

. . N

 

 

. .

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 >

I! " =

 

. .

 

 

 

 

48

 

N #8

 

 

. . N

;8 !

. . N

<8

 

 

. . N

 

 

. .

 

 

 

 

38 !

 

 

 

 

 

,1

- 0 >

I! " =

 

 

 

 

48

. N

#8

. N

;8

 

.

N

<8

 

.

N

 

 

38

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 >

I! " =

 

 

48

 

. N

#8

. N

;8 .

. N

<8 !

. N

 

.

.

 

 

38

 

 

 

 

$ &

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! # $! %#

&

-!-!

: ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

B

-!4!

" %% + % + ! " %% + % + ! ! !

,

-!6!

" %% + % +

 

 

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

F

-!B!

: ! " %% +

 

 

 

 

! ! ! ! ! ! !

!

! !

! ! ! ! ! ! !

!

 

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! .

-!,!

" %% + % + ! !

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

-0

-!F!

< %% + ! ! !

! ! ! ! ! !

-4

-!.!

A 8 ! !

!

! !

! ! ! ! ! ! !

!

 

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

40

-!1!

% +

!

 

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

44

-!5!

* C

!

! !

! ! ! ! ! ! !

!

 

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

46

-!-0!

 

 

% +

 

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

4,

' (

 

! # $! %#

)

4!-!

(

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

4F

4!4!

< !

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

60

4!6!

8 !

!

! !

! ! ! ! ! ! !

!

 

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

64

* + $+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

6!-!

'

! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

6F

6!4!

 

! ! ! ! ! ! !

!

 

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

61

6!6!

( ! " %% +

 

! ! ! ! !

B-

6!B!

A ) ( ) H > ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

B6

& ,+ % -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&)

B!-!

& A C%% + A ! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

BF

B!4!

& % + A

 

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

B1

B!6!

& % +

 

 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

B5

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

,-

' F ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

,F

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]