Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
18.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.03.2016
Размер:
341.08 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізький національний технічний університет

Кафедра охорони праці і

навколишнього середовища

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з курсу «Цивільний захист»

«Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху»

варіант № 18

Виконав: студент гр. Т-819 Н.М. Левкун

Прийняв: ст.викладач О.Б. Курков

2013

Исходные данные для домашнего задания

Исходные данные

1. Наименование цеха:

Цех электрический

2. Направление (азимут) на объект относительно центра города, А (град.)

Скорость среднего ветра Vсв (км/час)

60

50

3. Расстояние от центра города до цеха Rг (км.)

6,5

4. Вероятное максимальное отклонение ядерного боепри-паса от точки прицеливания (центра города) rотк (км.)

0,7

5. Ожидаемая мощность боеприпаса q (км.)

1000

1 Розрахунок максимальних значень параметрів вражаючих факторів ядерного вибуху, які очікують на об’єкті

1.1 Розрахунок максимального значення надлишкового тиску у фронті ударної хвилі

У даному підрозділі необхідно визначити максимальне значення надлишкового тиску у фронті ударної хвилі () на об’єкті.

Відповідно до вихідних даних варіанту, об’єкт розташований від точки прицілювання на відстані ; очікують, що по місту буде нанесений ядерний удар боєприпасом потужністю; вірогідне максимальне відхилення боєприпасу від точки прицілювання; вид вибуху – повітряний. Розв’язання задачі здійснюється у кілька кроків.

Крок перший. Знайдемо вірогідну мінімальну відстань до центру вибуху.

Крок другий. Відповідно до даних додатку 1 джерела [1] знаходимо, що у випадку з повітряним вибухом і ядерним зарядом у 1000кт при надлишковий тиск у фронті ударної хвилі, а принадлишковий тиск у фронті ударної хвилі. Тоді за методом інтерполяції знаходимо, що при:

Розрахований буде саме максимальним, оскільки дане значення надлишкового тиску у фронті ударної хвилі відповідає випадку, коли центр вибуху опиниться на мінімальній відстані від об’єкту.

Отже, можна зробити висновок, що об’єкт може опинитись поблизу зовнішньої межі зони середніх руйнувань осередку ядерного ураження.

1.2 Розрахунок максимального значення світлового імпульсу

У даному підрозділі необхідно визначити максимальне значення світлового імпульсу () на об’єкті.

Відповідно до вихідних даних варіанту, об’єкт розташований від точки прицілювання на відстані ; очікують, що по місту буде нанесений ядерний удар боєприпасом потужністю; вірогідне максимальне відхилення боєприпасу від точки прицілювання; вид вибуху – повітряний. Розв’язання задачі здійснюється у кілька кроків.

Крок перший. Знайдемо вірогідну мінімальну відстань до центру вибуху.

Крок другий. Відповідно до даних додатку 4 джерела [1] знаходимо, що у випадку з повітряним вибухом і ядерним зарядом у 1000кт при світловий імпульс, а присвітловий імпульс. Тоді за методом інтерполяції знаходимо, що при:

Розрахований буде саме максимальним, оскільки дане значеннясвітлового імпульсувідповідає випадку, коли центр вибуху опиниться на мінімальній відстані від об’єкту.

Отже, можна зробити висновок, що об’єкт може опинитись у зоні суцільних пожеж осередку ядерного ураження.

1.3 Розрахунок максимального значення рівня радіації

У даному підрозділі необхідно визначити максимальне значення рівня радіації () на об’єкті.

Відповідно до вихідних даних варіанту, об’єкт розташований від точки прицілювання на відстані ; очікують, що по місту буде нанесений ядерний удар боєприпасом потужністю; вірогідне максимальне відхилення боєприпасу від точки прицілювання; швидкість середнього вітру; вид вибуху – наземний. Розв’язання задачі здійснюється у кілька кроків.

Крок перший. Знайдемо вірогідну мінімальну відстань до центру вибуху.

Крок другий. Послуговуючись даними додатку 12 джерела [1], спочатку необхідно знайти, яким буде рівень радіації при заданих параметрах відстаней та потужності боєприпасу, але при швидкості середнього вітрута.

Так, у випадку з наземним вибухом і ядерним зарядом у 1000кт та прирівень радіації, а прирівень радіації. Тоді за методом інтерполяції знаходимо, що при:

Розрахований буде саме максимальним, оскільки дане значеннярівня радіаціївідповідає випадку, коли центр вибуху опиниться на мінімальній відстані від об’єкту.

1.4 Розрахунок максимального значення дози проникаючої радіації

У даному підрозділі необхідно визначити максимальне значення дози проникаючої радіації () на об’єкті.

Відповідно до вихідних даних варіанту, об’єкт розташований від точки прицілювання на відстані ; очікують, що по місту буде нанесений ядерний удар боєприпасом потужністю; вірогідне максимальне відхилення боєприпасу від точки прицілювання. Розв’язання задачі здійснюється у кілька кроків.

Крок перший. Знайдемо вірогідну мінімальну відстань до центру вибуху.

Крок другий. Відповідно до даних додатку 9 джерела [1] знаходимо, що у випадку з ядерним зарядом у 1000 кт при оскільки значення дози проникаючої радіації не може бути від’ємним. Отриманий результат є свідченням того, що приможна вважати, що максимальне значення дози проникаючої радіації

Отже, можна зробити висновок, що впливу проникаючої радіації на об’єкт можна не очікувати.

Усі розраховані у розділі 1 максимальні значення параметрів вражаючих факторів ядерного вибуху, які очікують на об’єкті, наведені у таблиці 1.1 даного розрахунково-графічного завдання.

Таблиця 1.1 – Максимальне значення параметрів вражаючих факторів

Параметр

Очікуване значення параметра

Максимальне значення надлишкового тиску у фронті ударної хвилі ()

26,8кПа

Максимальне значення світлового імпульсу ()

2214,3кДж/м2

Максимальне значення рівня радіації ()

21820 Р/год

Максимальне значення дози проникаючої радіації ()

0 Р

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]