Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

з 4-х томів

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
90.24 Кб
Скачать
 1. АСВАЛЬТІРУВАТИ [асвал׳т׳і́рувати] ДОРО́ГУ. Випивати останню чарку перед від’їздом. По посл׳і́дн׳ій – за:свал׳т׳і́руйім доро́гу (213), 1, 4, 31, 52, 200.

 2. БА́БСЬКИЙ ОПОЛО́НИК [ба́бский ополо́ник] 1. Хлопець, який дружить здебільшого з дівчатами – однолітками. І ў шко́л'і буў ба́бс'ким ополо́ником, ходи́ў б’і́л'ше з д'іўча́т'ми, гра́ўс'а з йі́ми (2), 59, 62, 95; 2. Тс, що БА́БНИК. Ба́бс'кий ополо́ник за ка́ждойу ба́бойу воло́чиц':а (27), 104, 115, 185, 213, 259.

 3. БАГА́ТОМУ Й КУРА́Й НЕСЕ́ТЬСЯ [несе́ц':а], прик. (81), 27, 64, 79, 80.

 4. БАКАЛЕЙНА ЛАВКА. Крамниця з продажу дрібних предметів і продуктів харчування. ...(щоки у покійниць) столи жовті, сухі, позморщувані, як тая губка, що у греків у бакалейній лавці продається (СКв).

 5. БАЛА́НДУ ТРОВИ́ТЬ [трови́т'], нов., жарг. Вести порожні балачки, теревенити. Бала́нду трови́т в’ін ма́ст'ір, так би до д'і́ла (163), 26, 82, 91.

 6. БА́ЛЯСИ [ба́л'аси] ТАЧА́ТИ. 1. Весело говорити, розповідати щось смішне. Тача́ти ба́ласи в:ес' ден' (213), 4, 7; 2. Пліткувати. П’ішла́ ба́ласи тача́ти по сус'і́дах (27), 9, 23, 213.

 7. ВИСОКА БАРІНЯ [ба́рин'а]. Кучерява трав’яниста рослина з витким стеблом, продовгастим і вузьким листям та восьмипелюстковими квітками. Йак висо́ка ба́р′ін′а цв’іте́ л′убу́йус′ (71), 13, 41, 76, 81, 83, 88, 91, 93, 106.

 8. КУЧЕРАВА БАРІНЯ [кучир'а́ва ба́р'іна], тс, що ВИСОКА БАРІНЯ.

 9. НЕЧЕСАНА БАРІНЯ, тс, що ВИСОКА БАРІНЯ.

 10. РОЗПАТЛАНА БАРІНЯ, тс, що ВИСОКА БАРІНЯ.

 11. РОЗХРИСТАНА БАРІНЯ, тс, що ВИСОКА БАРІНЯ. (Ці варіанти з неоднаковою частотою уживаються у більшості пунктів).

 12. З БА́ТЬКА, З ДІ́ДА [з ба́т'ка, з д'і́да], зрід. Здавна, споконвіку. З ба́т'ка, з д'і́да в’ін ковал'ува́ў (213), 46, 101, (СКВ).

 13. БЕДОВИЙ НА ВИТІВКИ [ви́т′іўки]. Дотепний, схильний до витонченої думки, влучних або смішних висловів. Бедо́ва на ўс′а́к′і ви́т′іўки – усе́ ска́же і прика́же (82), 8,40, 55, 71, 75, 88, 138, 141.

 14. БЕЗПЛО́ДНЯ ЗЕМЛЯ́ [бизпло́дн'а зимл'а́]. Неродюча земля. Бизпло́дн'а зимл'а́, йак солонча́к, н'ічо́ ни ро́де (34), 51, 71, 213.

 15. БЕЗ ЦАРИМО́НІЙ [царимо́н'ій]. Без лукавства, умовностей; просто, відверто. Б’із ус'а́ких царимо́н'ій да́вай до д'і́ла (8), 64, 99, 126.

 16. З БЕ́ЛЕБНЯ [бе́лебн'а] УПАС́ТИ. Не знати очевидного, загальновідомого. Йак з бе́лебн'а ўпаў – ни зна того́, шо ка́ждий дура́к зна́йе (58), 18, 58, 213.

 17. БЕ́НЬКИ ВИВА́ЛЮВАТЬ [бе́н'ки вива́л'уват'], згруб. Витріщатися, пильно дивитися. Бе́н'ки ви́валиў, шо йа го́ла, і не змигне́ (191), 46, 82, 112.

 18. БЕ́НЬКИ ВИЛУ́ПЛЮВАТЬ [бе́н'ки вилу́пл'уват']. Тс, що БЕ́НЬКИ ВИВА́ЛЮВАТЬ. Ни вилу́плуй так на ме́не бе́н'ки, на́че ти н'ічо́го ни знаў (72), 32, 37, 62, 83, 110.

 19. БЕСЕДИ ВОДИТИ, заст. Бенкетувати, пити-гуляти в компанії. [Радько:] – н'і з ким беседи водити, н'і з ким слова промовити (СКв).

 20. БДЖОЛЯРСЬКА [бдˆжол′а́рс′ка ша́пка] ШАПКА. Сітка, предмет особливої форми з перехресних ниток, що одягається на голову для захисту обличчя від укусів бджіл. Шоб му́хи (“бдˆжоли”) не куса́ли – йе сп’іц′іа́л′на бдˆжол′а́рс′ка ша́пка (89), 32, 68, 75, 78, у більшості пунктів.

 21. БДЖЬОЛИНИЙ [бдˆж′оли́ний] КЛЕЙ. Прополіс. Бдˆж′оли́ний клей пол′і́зний од ус′о́го (57), 2, 28, 80, 89.

 22. БІЗ О́ЧИРИДІ [б’із о́чирид'і]. Поза чергою. Б’із о́чирид'і ўзаў хл'іб (83), 106, 141, 176, 200, в усіх пунктах.

 23. БІЗ ЩО́ТУ [б’із шчо́ту]. Безліч, велика кількість. За́йц'іў було́ б’із шчо́ту (27), 2, 56, 59, у всіх пунктах.

 24. БЛИГО́МИЙ СВІТ [св’іт], зрід. Близько, недалеко. Чи ж блиго́мий св’іт – за со́рок к’іло́митр'іў бе́йкац':а (34), 54, 84, 203.

 25. БЛИСКУ́ЧКА ГРОМА́ДЗЬКА [грома́дˆз'ка], зрід. Потужна блискавка. Йаґ блиску́чка грома́дˆз'ка ўда́рила – йа аж прис'і́ла (140), 163.

 26. БО́БИК ША́РИКА ГАНЯ́ [ган'а́]. Про людину легковажну, нерозумну. Таки́й роди́ўс'а – бо́бик ша́рик ган'а́, приби́тий (91), 18, 89, 104, 106.

 27. БОЛЬНИ́Й [бол'ни́й] НА ГО́ЛОВУ. Несповна розуму, дурень. Так вона́ бол'на́ на го́лову – і на те схо́же (13), 23, 27, 84, 85, у всіх пунктах.

 28. З БОЛЬНО́Ї [бол'но́йі] ГОЛОВИ́ НА ЗДОРО́ВУ ВАЛИ́ТИ. Перекладати провину на когось. Сам хаза́йство запусти́ў, а тепе́р ва́ле з бол'но́йі голови́ на здоро́ву (243), 154, 156, 278, 287.

 29. БРА́ГОЮ [бра́гойу] ПА́ХНЕ. Про ознаки, передчуття можливості випивки, чаркування (58), 6, 79, 127, 156.

 30. ДО БУ́БКИ. До дрібниць, ретельно. До бу́бки ви́зб’ірала (51), 86, 93, 104, 120.

 31. БУДЬ Я БЕСТИЯ. Формула завіряння в чомусь, божба. От бублики! Будь я бестия, коли такі і дома їв! (СКв).

 32. СА́ХАРНИЙ БУРЯ́К [бур'а́к]. Цукровий буряк. А йа насади́ла і са́харного бур'ака́ (132), 11, 15, 57, 78, у всіх пунктах.

 33. ВЕРХОВИ́Й СНІГ [сн'іг]. Сніг, що падає згори. Верхово́го сн'і́гу навали́ло, усе́ заси́пало (213), 16, 34, 44.

 34. НА ВЗГЛЯД [ўзгл'ад]. На око, приблизно. На ўзгл'ад йій год'і́ў ш’існа́ц'ат' (101), 148, 171, 213, 298.

 35. ВЗЯ́ТОШНИЙ [ўз'а́тошний] ГОД. Удалий для пасічників рік, у який узято багато меду. Той год буў ўз'а́тошний, а цей – ниўда́шн'ій (293), 78,100, 163.

 36. ВЗЯ́ТОШНИЙ [ўз'а́тошний] СЕЗО́Н. Удалий для пасічників сезон, період року. Йак ме́ду бага́то накача́ли, так і ўз'а́тошний сезо́н (34), 44, 106, 119.

 37. ВИКИДА́ТЬ [викида́т'] ВОЛОТКИ́. Колоситися, викидати колоски. Жи́то ўже викида́ волотки́ (4), 85, 93, 120.

 38. ВИКИДА́ТЬ МЕТЬО́ЛКУ [викида́т' мет'о́лку]. Викидати цвіт (про кукурудзу). Кукуру́за викида́йе мет'о́лку у ій́ул'і (9), 16, 23, 30, 36, 153.

 39. ВИКИДА́ТЬ РЯ́СКУ [викида́т' р'а́ску]. Тс, що ВИКИДА́ТЬ МЕТЬО́ЛКУ. На горо́д'і, коли́ кукуру́за викида́йе р'а́ску – га́рно (4), 11, 18, 25, 29, 163.

 40. ВИКИДА́ТЬ [викида́т'] ШТУ́КИ. Пустувати, забавлятися, поводитися несерйозно, легковажно. На гу́л'ках в’ін т'і́л'ки й викида́ шту́ки, шо аж ус'і́ см’ійу́ц':а (116), 37, 25, 58, 92.

 41. ВИ́КИНУТИ ДИТИ́НУ. Мати викидень. Йіŭí так жáлко, бо самá не знáла, шо вúкине дитúну (53), 4, 5, 9, 18, 44.

 42. ВИКИ́ДОВАТИ НОГА́МИ, заст. Танцювати, робити па у танці. Хвалько стане викидовати ногами, неначе вони йому повиломлювані (СКв).

 43. ВИКИДА́ТИ ШТУ́КИ. Пустувати, поводитися несерйозно, легковажно, забавлятися. На гýл'ках в’ін т'íл'ки й викидá штýки,шо аж ўс'і см’ійýц:'а (66), 3, 7, 25, 58, 92.

 44. ВИКОМА́РЮВАТИ [викома́р'увати] КО́НИКИ. Тс, що ВИКОМА́РЮВАТЬ. На сва́йб’і ўс'і так'і́ ко́ники викома́р'ували, аж ни в’і́рилос'а (79), 76, 81, 86, 164.

 45. ВИПРЯГТИСЯ [випрагтис'а] ШВИ́ДКО. Передчасно померти. Одного́док Іва́н шви́дко ви́прагс'а, а шче мо́жна було́ б жит' (45), 34, 213, 252.

 46. ВИСОКО́СНИЙ ГОД. Високосний рік. У високо́сний год свайб’і́ў ме́нше (31), 119, 241, 276.

 47. ВИ́ТРІШКИ ЩИТА́ТЬ [ви́тр'ішки шчита́т']. Бути неуважним, роззявкуватим. На база́р'і ви́тр'ішки шчита́ла, по́ки кошил'о́к укра́ли (44), 63, 84, 123, 301.

 48. БЕЗ ВІДДИ́ШКИ [в’ід:и́шки]. Безперервно, не відпочиваючи. Без в’ід:и́шки гони́ пройшла́ (48), 4, 9, 20, 39, 45.

 49. ВІСТИ́МЕ ДІ́ЛО [в’істи́ме д'і́ло]. Ясна річ, звичайно, самозрозуміло. В’істи́ме д'і́ло, п’ісла Іва́н і посва́таўс'а до Ва́л'і (106), 3, 114, 163, 203, (СКв).

 50. В ОДИН МИГ. За одну мить. В один миг з'ібра́лис'а (74), 4, 59, 74, 129.

 51. В ОДНУ́ МИНУ́ТУ. Надзвичайно швидко, миттю. В одну́ мину́ту в’і́тир кри́шу з'ірва́ў (25), 20, 39, 199.

 52. ВО́ДОШНИК НЕСУСВІ́ТНІЙ [несусв’і́тній]. Гіркий п’яниця, алкоголік. Во́дошник несусв’і́тн'ій – допи́ўс'а до чо́ртик’іў (213), 18, 54, 58.

 53. ВО́ЗДУХ ПО́РТИТЬ [по́ртит']. 1. Випускати вонючі газоподібні продукти життєдіяльності організму. Хтос' во́здух іспо́ртиў – ни продихне́ш (106), 42, 58, 110, у всіх пунктах; 2. Перен. Заважати, дратувати присутністю когось. Іди́ й ни порт' во́здух – йа при тоб’і́ роби́т' н'ічо́го ни мо́жу (233), 115, 117, 180.

 54. ВОЗДУ́ШНИЙ ШАР. Повітряна куля. Над Пичин'і́гойу возду́шн'і шари́ л'іта́ли (179), 7, 10, 232.

 55. ВОСПАЛЄ́НІЄ ЛЬО́ХКИХ [воспал'е́н'ійе л'о́хких]. Запалення легенів. Перебол'і́ў воспал'е́н'ійим л'о́хких (57), 11, 15, 213, у всіх пунктах.

 56. ВОСЬМЬО́РКИ ПЛЕСТИ́ [вос'м’о́рки плисти́]. Іти непевною ходою (через сп’яніння, нездужання). Вос'м’о́рки пл'іў од бухве́ту до са́мого до́му, а на крил'ц'і́ засну́ў (23), 4, 85, 93, 94, 97.

 57. ВУГО́Л ЗНІМА́ТЬ [зн'іма́т']. Квартирувати, винаймати кімнату. Обо́йе ро́б- л'ат' у дип’і́, вуго́л у знако́мойі зн'іма́йут' (7), 8, 74, 177, 198.

 58. ВУГО́Л СВІЙ [св’ій]. Свій будинок, власна квартира. Тре́ба стара́ц':а св’ій вуго́л ім’і́т', а ни пирибива́ц':а по квати́рах (95), 86, 133, 184.

 59. ВУГО́Л СВЯТИ́Й [св'ати́й]. Покуть, покуття. Го́ст'а садо́ўл'ат' у св’ати́й вуго́л (17), 15, 79, 81.

 60. В’Ю́ЩА КВАСО́ЛЯ [вйу́шча квасо́л'а]. Квасоля з довгим витким стеблом. Квасо́л'у вйу́шчу поса́дила – тре́ба шче лози́нок нати́кати (184), 116, 169, 184, 268, 295, 299.

 61. В’Я́ЗОВІ КІСТКИ́ [вйа́зов’і к’істки́]. В’язи, шийні хребці. Ка́жут', шо в’ін скрути́ў соб’і́ вйа́зов'і к’істки́ (134), 8, 10, 17, 28, 54, 144.

 62. ГА́ДИТЬ [га́дит'] У ДУ́ШУ. Завдавати прикрощів, образ, зраджувати. Нага́диў у ду́шу, напл'ува́ў – і скри́ўс'а (5), 48, 191, 252.

 63. ГАДЮ́ЧИЙ [гад'у́чий] ЛУК, бот. Зірочки; трава родини лілійних. Гад'у́чий лук цв’іте́, а па́хне сла́бо (213), 48, 80, 85.

 64. ГАЛУШО́К ОБ’Ї́СТИСЯ [обйі́стис'а], жарт. Збожеволіти, утратити розум. Йа ж галушо́к ни обйі́лас'а – таке́ на куму́ сказа́ти (150), 114, 124, 189.

 65. ГАПЛИ́К ПРИЙШО́В [прийшо́ў]. Кінець життя, смерть. Хоч йаки́й бага́тий, а гапли́к при́йде (4), 58, 240, 275, 273.

 66. ГВОЗДІ́ЛЬНИЙ [гвозд'іл'ний] ЗАВО́Д. Масивна сталева пластина з отворами різного діаметра для виготовлення саморобних цвяхів.. Гвозд'і́л'ний заво́д і роби́ў ус'а́к’і гво́зд'і (288), 78, 95, 114.

 67. ГИ́БЛЕ ДІ́ЛО [д'і́ло]. Погана, безнадійна справа. Йак стаў пи́ти – то ўже ги́бле д'і́ло (191), 4, 78, 159.

 68. ГИ́ЛЬЦЕ ВИСІ́ЛЬНЕ [ги́л'це вис'і́л'не]. Невелике дерево, прикрашене квітами, колосками, цукерками й стоїть на столі протягом весілля. На вис'і́л'не ги́л'це навйа́зуйут' цв’іти́, колоски́, ч’іпл'а́йут канхве́ти – і ўсу сва́йбу стойі́т' (213), 90, 96, 164.

 69. ГЛИСТА́ В ТОМА́ТІ [ў томат'і], жарт. Надзвичайно худа людина. Д'і́ўчина, йаґ глиста́ ў тома́т'і, а ба́т'ко-ма́ти норма́л'н'і (58), 96, 111, 113.

 70. ГЛУХА́ ТЕТЕ́РЯ [тете́р'а], знев.. Глуха людина, глушко. Глуха́ тете́р'а – хоч лу́сни, а ни почу́йе (143), 106, 109, 119.

 71. ГОВОРИ́ЛА ОРИНА́, зрід., ірон. Про уявану популярність. Про те́бе й Орина́ говори́ла, а ни т'і́ки на́ше се́ло (54), 18, 58, 75, 83.

 72. ГОДОВÁЛЕ ЛОШÁ. Однорічне лоша. Ми свойé годова́ле лоша́ продалú. (130), 3, 4, 14, 60, 84.

 73. ГОДУВА́ТИ ГАРБУЗА́МИ, Відмовляти у сватанні. Нагодува́ла Га́лка гарбуза́ми і Петра́, і сватач’і́ў (128), 104, 123, 156, 213, (СКв).

 74. ГОДУВА́ТЬ ЗА́ВТРІКАМИ [годува́т' за́ўтр'іками]. Обіцяти виконати щось завтра, найближчим часом, але не робити цього. Зарпла́ту ни дайу́т', а ўсе за́ўтр'іками году́йут' (219), 12, 15, 17, 188.

 75. ГО́ЇТЬ [го́йіт'] ЯК [йак] РА́НУ. Доглядати, пестити, голубити. Зма́лу го́йіли йак ра́ну, от ви́р'іс ба́луваник (85), 79, 81, 86, 213.

 76. ГО́ЛИЙ БОРЩ [боршч]. Пісний борщ. На го́лому боршч’і́ ви́лами ц'і́лий ден' ни пове́ргайіш (155), 124, 117, 198, 213.

 77. ГО́ЛИЙ У ДЕРЕЗІ́ [дериз'і́]. Про стан некомфортності, незручності. І той, і той пета́, а в’ін, йак го́лий у дериз'і ́– ни зна́, шо й каза́т' (74), 7, 8, 75, 213.

 78. ГО́ЛИЙ У ТЕ́́РНИКУ́. Тс, що ГО́ЛИЙ У ДЕРЕЗІ́. Йому́ так прийшло́с'а, йак го́лому ў тернику́ (133), 86, 95, 145.

 79. ГОЛО́ВКА ГАДЮ́ЧА [голо́ўка гад'у́ча]. Лайлива, підступна, брехлива, зла людина. То ни с'імйá, а гад'ýч’і голóўки, з нúми і ни родичáйиц'а н'іхтó (101), 37, 46, 106.

 80. ГО́НІ [го́н'і] КОРО́ТКІ [коро́тк’і]. Коротке життя, близька смерть. Го́н'і коро́тк’і ўже оста́лис'а (84), 163, 179, 213.

 81. НА ТРИ ГО́НІ [го́н'і]. Далеко чутно. Йак кричи́т', так на три го́н'і чут' (221), 54, 85, 116, 213.

 82. ГРАЧ І ПРАЧ. 1. Універсальний умійко. Усе́ по хаз'а́йству ўмі́йе – і грач, і прач (54), 18, 58, 84. 2. Людина, змушена виконувати і невластиву роботу. Сама́ оста́лас'а – так і грач, і прач – і ст'іра́ти, і дрова́ вози́т' (79), 74, 115, 116, 294, 296.

 83. ГРО́ШИКИ КО́ТЮТЬСЯ [ко́т'уц':а].1. Грошей прибуває. Гро́шики ко́т'уц':а до то́го, хто дба́йе (87), 78, 96, 109, (СКв). 2. Грошей меншає. Гро́шики ко́т'уц':а, бо йіх ни шану́йіш (199), 115, 116, 253.

 84. ГРУДНА́ ДИТИ́НА. Немовля, сисунець. У не́йі грудна́ дити́на – куди́ там на робо́ту йти (20), 3, 26, 93, в усіх пунктах.

 85. ГРЯ́ЗЗЮ (ГРЯЗЮ́КОЮ) ОБЛИВА́ТЬ [гр'а́з':у (гр'аз'у́койу) облева́т']. Обмовляти, одгуджувати, знесловлювати. Гр'а́з':у обли́т' хот ко́го мо́жна (107), 103, 106, 194.

 86. ГРЯЗЬ (ГРЯЗЮ́КУ) ЛИТЬ [гр'аз' (гр'аз'у́ку) лит']. Тс, що ГРЯ́ЗЗЮ (ГРЯЗЮ́КОЮ) ОБЛИВА́ТЬ. Гр'аз' лит' – ниблагода́рне ді'́ло – мо́же одгукну́ц':а (258), 13, 27, 81.

 87. ГРЯЗЬ [гр'аз'] (НЕ) ПРИСТАЄ́ [пристайе́]. (Не) вдається когось оббрехати, опорочити. Гр'аз' ни приста́не, а ў ко́гос' йази́к ко́лом ста́не (189), 39, 51, 86, 95, 297, 300.

 88. ГУБИ́ТИ ЩОТ [шчот].1. Помилятися в лічбі. Шчита́ў – шчита́ў – і шчот ізгуби́ў (84), 44, 63, 85; 2. Мати чогось дуже багато. Йа тим баба́м і шчот загуби́ў (153), 123, 125, 195.

 89. ҐВАЛТ ЗНІМА́ТЬ [зн'іма́т']. Сильно кричати, галасувати. Нали́жуц':а, зн'і́мут' ґвалт, хоч із ха́ти б’іжи́ (17), 2, 53, 54.

 90. ҐИЛА́ ПА́ХОВА, мед. Грижа пахова. Ґилу́ па́хову нажи́ў – хоч то́рбу на не́йі ший (227), 145, 155, 165.

 91. ДА́ВА ДА́ВЕ, зрід. Про жадібність, скнарість. Руб дат' його́ да́ва да́ве (163), 126, 143.

 92. ДА́ВАНКА –и, ж. Порція, доза. Згото́вила одну́ да́ванку сви́н'ім (128), 113, 167, 202.

 93. ДАВА́ТЬ ДЖО́СУ [дава́т' дˆжо́су] (ЧО́СУ). Сильно бити. Дали́ йім дˆжо́су – бу́дут' по́мнит' ус'у́ жи́зн'у (80), 46, 48, 54, 113.

 94. ДАВА́ТЬ [дава́т'] КУ́ЧМИ. Бити, лупцювати. Даў тако́йі ку́́чми, шо до́ўго по́мнитиме (39), 15, 20, 68.

 95. ДАВНО́М ДАВНО́ [даўно́м даўно́], зрід. Дуже давно. Даўно́м даўно́, шче д'ід буў живи́й, пожа́р спи́хнуў (34), 84, 113, 264.

 96. ДА́ВОМ ДАВА́ТЬ [дав́ат'], зрід. 1. Роздавати, розтринькувати. Ус'і́м гро́ш’і да́вом дайе́, а ни пита́, коли́ од:аду́т' (84), 113, 70. 2. Задарма, без повернення. Хоч і да́вом дава́й, а ни в’ізму́ (213), 76, 96. 3. Видавцем, скупо, міряючи. Да́вом дайе́ – запи́суйе, шоб ни пирида́т' (91), 111, 113, 213.

 97. ДÁЛІ НÍКУДИ [дáл'і н'íкуди]. До крайньої міри. Вознóсе себé так, шо дáл'і н'íкуди (50), 89.

 98. ДА́ЛЬШ [да́л'ш] (ДА́ЛЬШЕ [да́л'ше], ДА́ЛЬШІ [да́л'ш’і]) НЕМА́ КУДИ́ (НІ́КУДИ [н'і́куди]). Надто, занадто. Тирп’і́т да́л'ш’і нема́ куди́ (41), 53, 68, 75, 102, 121.

 99. ДВА ГÓДА НАЗÁД. Два роки тому, позаторік. Два гóда назáд купúли хáту (51), 13, 17, 27, 33, у всіх обстежених пунктах.

 100. ДВА ДНЯ[дн’а] НАЗÁД. Позавчора, два дні тому. Два дн'а назáд бáчила йогó (51), 4, 5, 7, 11, у всіх обстежених пунктах.

 101. ДВА – ЯК [йак] ОДИ́Н, А ОДИ́Н – ЯК [йак] НІ [н'і] О́ДНОГО, ірон. Про слабкосилих людей. Пом’ічники́ ў ме́не – два – йак оди́н, а оди́н – йак н'і о́дного (213), 159, 160, 167.

 102. ДВОЗУ́БЧАСТІ [двозу́бчаст'і] ВИ́ЛА. Тс, що ДВІЙЧА́К. Тепе́р у хаз'а́йств’і двозу́бчаст'і ви́ла нева́жн'і (124), 1, 38, 47, 56.

 103. ДВОЮРІДНА [двойу́р'ідна] СЕСТРА́ КОНЯ́ [кон'а́] БУДЬО́ННОГО [Буд'о́н:ого], зрід. Несправжня рідня. Ти мин'і́ така́ ро́дичка, йак двойу́р'ідна сестра' кон'а́ Буд'о́н:ого (58), 84, 91.

 104. ДВУРУ́ШНЯ [двуру́шн'а] ПИ́ЛКА. Пилка на двох пильщиків. Тоўсту́ дериви́ну пил'а́йут' двуру́шн'ойу пи́лкойу, удво́х (95), 46, 68, 104.

 105. ДЕ П’ЮТЬ [пйут'], ТАМ І Б’ЮТЬ [бйют']. Про можливість бійки при пиятиці. Мико́л'і мо́рду розкра́сили, шо ж – де пйут', там і бйут' (211), 20, 54, 90, 295, 299.

 106. ДЕ ХОТЯ́ [де хот'а́]́. Де хочеш; хоч де. Та булó і такé силúўс' , де хот'а́ (4), 1, 3, 13, 48, 51.

 107. ДЖÓСУ (ЧО́СУ) ДАВА́ТЬ [дˆжóсу (чóсу) давáт']. Сильно бити когось. Далú йім дˆжóсу – бýдут' пóмнит' усé жит':а́́ (80), 46, 48, 54, 113.

 108. ДИТЯ́ЧЕ МÍСТО [дит'я́че м’í́сто]. Плацента, орган зв’язку зародка з материнським тілом. Дит'а́че м’і́сто п’і́сла ро́д'іў викида́йут' (87), 113, 115, 172, 296, 302.

 109. ДІВЧА́ЧИЙ [д'іўча́чий] ПАСТУ́Х. Хлопець, який надто захоплюється дівчатами, дівчачур. Семе́́н шче ў шко́л'і буў д'іўча́чим пастухо́м – з йі́ми і гул'а́ўс'а (39), 123, 148, 168, 213.

 110. ДІ́ТСЬКИЙ БА́ТЬКО, заст. Батько, що має дітей. Труну Забрьохи несли через усе село на руках, мов дітського батька (СКв).

 111. ДІ́ЦЬКИЙ [д'і́ц'кий] УМ. Недостатня інтелектуальна розвиненість. Хоч ти і ўзро́слий, а ум шче д'і́ц'кий (163), 141, 143, 148.

 112. ДО БАРАНА́. Виявляти статеву охоту (про вівцю). Б’íсиц':а в’іўц'а́, бо до барана́ порá (49), 46, 61, 68, 91.

 113. ДО БИКА́. 1. Виявляти статеву охоту (про корову). Корóва до бикá аж скáче (87), 4, 16, 27, 78; 2. Жарт.-ірон. Виявляти статеву охоту (про дівчину, жінку). Чолов’і́к уже старе́н'кий, а вона́ шче б і до бика́ зб’і́гала (178), 110, 114, 117.

 114. ДО ДНЯ́ [до дн'á]. Удосвіта. До дн'а пороби́ў усé (88), 9, 11, 27, 147.

 115. ДО ЖЕРЕБЦЯ́ [до жеребц'á]. 1. Виявляти статеву охоту (про кобилу). До жеребц'а́ Зóр'ку т'áгне (167), 106, 118, 190; 2. Жарт.-ірон. Виявляти статеву охоту (про дівчину, жінку). Шче недоро́сток, а до жеребц'а́ ўже корти́т' (281), 4, 49, 50, 92.

 116. ДОПЛИВА́ТЬ [доплива́т'] ДО БЕ́РЕГА. Досягати чогось, визначатися у чомусь. Пора стати хазяїном; і мою старість звеселив би, доплив до берега, як усі добрі люди (СКв), 58, 91, 163.

 117. ПОРА́ НА ЧИТИ́РІ [чити́р'і] ДО́СКИ Час помирати. Йак ни крути́, а пора́ на чити́р'і до́ски (84), 54, 91, 163.

 118. НА ДРІЗКИ́ [др'ізки́]. На друзки. Хво́рост на др'ізки́ поруба́ў, шоб у то́пку ўл'і́зло (145), 119, 138, 146.

 119. ДУБ ДУ́БОМ. . Дурень. У ц'о́му д'і́л'і сус'і́д дуб ду́бом (6), 191, 202, 213.

 120. ДУБ – ДЕ́РЕВО. . Дурень. Йа ў мат'іма́тиц'і – дуб де́рево (195), 158, 204, 213, 295, 299.

 121. ДУ́РЕНЬ ДУ́МКОЮ, А СТА́РЕЦЬ СУ́МКОЮ РАДІ́Є [ду́рин' ду́мкойу, а ста́риц' су́мкойу багат'ійе]. Прис. (123), 99, 104, 128, 156.

 122. ДУРМА́Н НЕСУСВІ́ТНІЙ [несусв’і́тн'ій]. Цілковитий дурень. Дурма́н несусв’і́тн'ій – на ўсе село́ (133), 95, 145, 184, 194.

 123. ДУРНО́М ДУРНИ́Й, зрід. Цілковитий дурень. Дурно́м дурни́й, а ў нача́л'ство л'і́зе (199), 4, 9, 37.

 124. ДУША́, ЯК [йак] У ЛАТИША́. Неімущий, бідняк. Шо ж, йак у йо́го н'ічо́го нема́йе – ду́ша, йак у латиша́ (130), 85, 89, 117, 139.

 125. ДУШЕПАРКА ГАСПИДОВА, заст., згруб. Горілка. Проклята горілочка, чортів збитень, гаспидова душепарка (СКв).

 126. ЖЕЛА́ННИЙ ГОСТЬ [жела́н:ий гост']. Бажаний, дорогий гість. От і го́ст'і жела́н':і прийі́хали (109), 97, 117, 159, 201, 267.

 127. ЖЕЛІ́ЗНА [жил'і́зна] БА́БКА, Стрекоза. Жил'і́зна ба́бка шви́дко л'іта́ (213), 13, 80, 85, 181, 228.

 128. ЖЕЛІ́ЗНА ДІСЦІПЛІ́НА [жил'і́зна д'ісц'іпл'і́на], Суворий, точний порядок. Ў а́рм’ійі жил'і́зна д'ісц'іпл'і́на (213), 108, 112, 119, 183, 234, 305.

 129. ЖЕЛІ́ЗНА [жил'і́зна] ДОРО́ГА, Залізниця. Жил'і́зна доро́га ў нас недале́ко прохо́де (213), 41, 51, 89, 95, у всіх пунктах.

 130. ЖЕЛІ́ЗНА ЛЮДИ́НА [жил'і́зна л'уди́на], Непохитна, незламна людина. Жил'і́зна л'уди́на н'ічо́го ни бойі́ц':а (213), 106, 134, 142, 173.

 131. ЖЕЛІ́ЗНИЙ КІНЬ [жил'і́зний к’ін'], Трактор. На тра́ктора ка́жут' жил'і́зний к’ін' (213), 6, 16, 93, 94, 235.

 132. ЖЕ́НСЬКИЙ [же́нс'кий] ПОЛ, Жінки, жіноцтво. Женский пол. Усе́ на соб’і´ ви´т'аг – і во́йни, і колхо́зи (231), СКв, 18, 89, 104, 265.

 133. ЖИВА́ О́ЧИРІДЬ [о́чир'ід']. Черга з особистою присутністю кожного. Ма́сло одпуска́ли т'і́ки жив’і́й о́чирид'і (213), 41, 76, 201, 314, 320.

 134. НА ЖИВУ́ЛЬКУ [живу́л'ку], зрід. Нашвидкуруч, абияк, попередньо. На живу́л'ку п’інжа́к намета́ли (203), 3, 8, 143, 177.

 135. ЖОЛУ́ДОЧНИЙ СОК, Шлунковий сік. Жолу́дочний сок, йак ни вид'іл'а́йіц':а – так л'уди́на бол'і́йе (216), 4, 189, 198, 207.

 136. ЗАБИВА́ТИ О́ЧИРІДЬ [о́чир'ід']. Домовлятися із сусідами у черзі про свою присутність. Заби́ла о́чир'ід, і йак од'ійду́ – призна́йут' (213), 177, 191, у всіх пунктах.

 137. ЗАВÓДИТИ ÓЧİ [о́ч’і], зрід. Засинати. Т'і́ки прил'і́г, уже́ й о́ч’і зав’і́ў (91), 56, 85, 95.

 138. ЗАГЛЯДА́ТИ У ПОТИ́ЛИЦЮ [загл'ада́ти ў поти́лиц'у]. Карати, караючи виховувати. Ма́ло йому́ ў поти́лиц'у загл'ада́ли ў д'е́цтв’і (213), 176, 200, 304.

 139. ЗАГУБИ́ТИ ЩОТ [шчот]. 1. Помилятися у лічбі. Шита́, шита́ – і шчот загуби́́ў (213), 92, 122, 198, 200, в усіх пунктах; 2. Мати чогось забагато. Йа тим баба́м і шчот загуби́ў (213), 16, 56, 70, 96, у всіх пунктах.

 140. ЗА́ДНИЦЯ, ЯК ТРИ НІ́МЦІ РА́КОМ [за́дниц'а, йак три н'і́мц'і ра́ком], Про велику сідницю (58), 95.

 141. НА ЗАКА́З, НА ЗАМОВЛЕННЯ. Мин´í ц´і штанú на закáз шúли (180), 39, 51, 86, 95, у всіх пунктах.

 142. ЗАКИ́СЛЮВАТЬ [заки́сл'уват'] ДУ́ШУ, Частково втамувати голод. Да́йте хоч ду́шу чим заки́слит', бо ўже зголодн'і́ла (213), 27, 39, 95, 141, 201.

 143. ЗАКОПІРЧУВАТИ [закоп’í́рчувати] НОСА, зазнаватися, задаватися. Нóса не закоп’íрчуй, а то хлóпц'і набйýт' (116), 27, 59, 92, 124, 140.

 144. ЗАКУ́СЮВАТЬ [заку́с'уват'] РУКАВО́М, Нічим не закушувати. Ви́пили, а закуси́ли рукава́ми (32), 84, 95, 213.

 145. ЗАКУ́СЮВАТЬ [заку́с'уват'] ТА́КОМ, Тс, що ЗАКУ́СЮВАТЬ РУКАВО́М. Ви́пит' – то йа найду́, а заку́с'уват' бу́дим та́ком (58), 142, 173, 180.

 146. ЗА́ЛЕЖНА ЗЕМЛЯ́ [зимл'а́], Тс, що ЗА́ЛЕЖ. Зали́жну зе́мл'у он у Казахста́н'і п’ідн'іма́ли – так вона́ з пил'у́кой по́сл'і і пидн'ала́с' (154), 79, 200, 207, 208.

 147. ЗАНІМА́ТЬ О́ЧЕРІДЬ [зан'іма́т' о́чир'ід'], Тс, що Займати очерідь. За хл'ібо́м о́чир'ід' було́ зан'і́мат' зутра́ (102) 100, 186, 193, 285.

 148. ЗАПИВА́ТЬ ДІ́ВКУ [запива́т' д'і́ўку], Попередньо домовлятися про сватання, супроводжуючи це частуванням. Запи́ли д'і́ўку, типе́р н'іку́ди ни д'і́ниц':а (155), 9, 36, 76, 91, 124.

 149. ЗАПИВА́ТИ МОГОРИ́Ч, Домовлятися про щось, залагоджувати якесь діло, доходити згоди, закінчуючи це частуванням. Мижу́ под'іли́ли й запили́ на ц'о́му могори́ч (86), 37, 93, 145, 155, 189.

 150. ЗАПУ́ДРЮВАТЬ [запу́др'уват'] ГО́ЛОВУ, Уводити в оману, дурити. Вона́ кому́ хо́чиш запу́дре го́лову (187), 15, 134, 162, 187.

 151. ЗАСИРА́ТИ О́ЧІ [очі]. Казати неправду, обманювати. Забала́кала, засра́ла о́ч’і, а йа й пов’і́рила (84), 80, 86, 96, 213, у всіх пунктах.

 152. ЗАСТО́ЮВАТИ О́ЧИРІДЬ [засто́йувати о́чир'ід']. Певний час побути в черзі, заручившись підтвердженням про це сусідів. Йак засто́йаў о́чир'ід', то мо́жна в’ід'ійти́ (213), 3, 8, 32, 123, 134.

 153. ЗАХОЛО́ЖУВАНИЙ БОРЩ, заст. Холодник, пісний борщ. Перш [їли] борщ горячий – далі захоложуваний борщ з линами (СКв).

 154. БРАТЬ ПІД ЗАЩИ́ТУ [брат' п’ід зашчи́ту], Заступатися, захищати. Ме́нчих ус'ігда́ браў п’ід зашчи́ту (213), 123, 70, 108, 202.

 155. ЗГА ЗНА, КОГО́ ПЕКТИ́ [пикти́], Про неминучість, невідворотність покарання. Шо, му́че со́в’іст'? Зга зна, кого́ пикти́ (90), 30, 55, 89, 91.

 156. ЯК [йак] ЗГА ПЕЧЕ́, Про в’їдливу дошкульну людину. Ну приста́ла і йак зга пече́ (90), 3, 49, 83, 120.

 157. НА ЗДЕ́РЖКУ, Витратно, збитково. Ме́дом торгува́ў – т'і́ки соб’і́ на зде́ржку (200), 84, 95. 114, 191.

 158. ЗДОРО́В [здоро́ў] ДРО́ЗДЕ, А Я [йа] О́СЬДЕ [оз́'де], зрід. Про яку-небудь несподіванку. Здоро́ў дро́зде, а йа о́з'де, даўно́ тебе́ жду (90), 95, 213.

 159. ПОЧОМ ЗДРЯ [здр'а], підсил. 1. Безладно; без розбору; як попало. Ізвали́ў у ку́чу почо́м здр'а (106), 16, 34, 44, 119; 2. Без міри; без межі. То ро́бко пиў, а тепе́р – почо́м здр'а (213), 8, 9, 148, 151, 176.

 160. ЗЕРКА́ЛЬНИЙ [зирка́л'ний] КО́РОП – Дзеркальний короп. У наш’і́м стаўку́ зирка́л'них короп’і́ў розво́дили – к’ілогра́м по дес'а́т' були́ (34), 13, 80, 81, 85, 108.

 161. ЗЕРКА́ЛЬНИЙ [зерка́л'ний] КО́РОП, Дзеркальний короп. У зерка́л'ного ко́ропа тро́шки лу́ски, і в’ін блиску́чий (213), 32, 91, 100, 198, у всіх пунктах.

 162. ЗИ́ЗЕ О́КО, зрід. Заздрий, недобрий, зурочливий погляд. У не́йі о́ко зи́зе, йак гл'а́не на го́род – н'ічо́ там ни рости́ме (91), 101, 174, 195.

 163. ЗИ́ЗИЙ ВЗГЛЯД [ўзгл'ад], зрід. Тс, що ЗИ́ЗЕ О́КО. Ўзгл'ад зи́зий, йак у в’ід'мака́ (213), 163, 177.

 164. ЗІВКА́ [з'іўка́] ДАВА́ТИ, Помилятися, пропускати що-небудь через неуважність, не спритність. З'іўка́ дали́ з коро́войу – тре́ба було́ прода́ти, йак доро́кше дава́ли (85), 48, 80, 85, 95.

 165. ЗІРКИ́ ЩИТА́ТЬ [з'ірки́ шчита́т'], Не спати. Йак молод'і́ були́, так з'ірки́ й шчита́ли (213), 10, 45, 91.

 166. ЗМІ́ШУВАТЬ [зм’ішуват'] В ОДНУ́ КУ́ЧУ, Базладно змішувати щось. Зм’іша́ли ў одну́ ку́чу і пра́вих, і винува́тих (213), 14, 30, 36, 41, 80, у всіх пунктах.

 167. ЗО́ЙЖЕНИЙ З УМА́, Божевільний, недоумкуватий. Йа ше з ума́ ни зо́йжиний, шоб на йій жини́ц':а (91), 115, 121, 154.

 168. ЗРО́БЕНЕ В ГУ́ЗНІ – НЕ ПЕРЕКУЄ́Ш У КУ́ЗНІ [зро́бине ў гу́зн'і – ни перикуйеш у кузн'і], Про неможливість зробити з поганого (189), 95, 114, 199.

 169. ЗРОК МОТА́ТИ, жарг. Відбувати певний термін покарання. Ма́ти за колоски́ зрок св’ій мота́ла (95), 6, 16, 235.

 170. ЗСТРІБІ́ТІЛЬНИЙ ОТРЯ́Д [стр'іб’і́т'іл'ний отр'а́д], спец. Знищувальний загін. У войну́ і парт'іза́ни були́, і стр'іб’і́т'іл'н'і отр'а́ди ў тилу́ (187), 116, 122, 262, 265.

 171. ЯК ЗЮ́ЗЯ [йаґ з'у́з'а], знев. Дуже п’яний. Напи́ўс' йаґ з'у́з'а, шо й додо́му ни попа́ў (119), 94, 142, 173, в усіх пунктах.

 172. ІДЕ́ НА РУБА́ШКУ, Про менструацію. Йак ото́ на руба́шку йде, н'ічо́го роби́ти ни могла́ (213), 61, 63, 88.

 173. ІЗВІРЯ́ТИ [ізв’ір'а́ти] ДУ́ШУ, зрід. Довіратися, звіратися, покладатися. Ізв’ір'а́ла ду́шу до посл'і́дного (150), 146, 181.

 174. ЇДУ́Н НАПА́В [йіду́н напа́ў], Про сильне хотіння їсти. Чи на те́бе йіду́н напа́ў – неда́ўно ж з:а сто́лу? (98), 28, 45, 114, 116.

 175. КАБІНЄ́Т ЗАДУ́МЧИВОСТІ [каб’ін'е́т заду́мчивост'і], жарт. Тс, що КАБІНЄ́Т. Нада́ ўже ў каб’ін'е́т заду́мсивост'і (300), 10, 79, 169, 192.

 176. ЗАСІДА́ТЬ У КАБІНЄ́ТІ [зас'іда́т' у каб’ін'е́т'і], жарт. Бути у туалеті. Та ско́ко ти бу́диш зас'іда́т' у каб’ін'е́т'і, йа за́раз у штани́ накладу́ (31), 58, 125, 147, 172, 188, 190.

 177. КА́ЖДИЙ БО́ЖИЙ ДЕНЬ [ка́ждий бо́жий ден'], Щодня. Вони́ ж гризу́ц':а ка́ждий бо́жий ден', з са́мого ран':а́ і аж по́ки со́нце не пове́рне (291), 190, 193, 201, у всіх пунктах.

 178. КА́ЖНА ГНИ́ДА НО́ЖКИ КИ́ДА, Про витребеньки, забаганки. Ка́жна гни́да но́жки ки́да, так і на́ша чо́кнута сус'і́дка (21), 20, 38, 130, 172.

 179. КАЗА́Н (НЕ) ВА́РЕ, ірон., (Не) мати розум, (не) уміти сприймати, учитися. Каза́н ни ва́ре, бо ўма нима́ (109), 59, 97, 117, 154.

 180. ПІД [п’ід] КАЛАВУ́́Р ОДДАВА́́ТЬ [од:ава́т'] (БРАТЬ) [брат'], зрід. Заарештовувати. П’ід калаву́р бра́ли й одпраўл'а́ли у С'іб’і́р (199), СКв, 20, 25, 302.

 181. НА КАЛАВУ́РІ [калаву́р'і] СТОЯ́ТЬ [стойа́т'], зрід. Бути на ватрі, охороняти, сторожувати. На калаву́р'і стойі́ш і ў дошч, і ў сн'іг (93), СКв, 91, 145, 189.

 182. КАЛГА́Н (НЕ) ШУРУ́ПА, Дурень, нерозумний. У те́бе, йа ба́чу, калга́н зо́ўс'ім ни шуру́па, мабу́т', у де́ц'тв’і ча́сто па́даў з рук (23), 18, 45, 109, 175, 204, 207.

 183. ДО КА́НЦУРА, зрід. Цілком, остаточно. Пойі́ли коро́ви й соло́му до ка́нцура (213), 39, 49, 51, 56.

 184. КАРМА́Н ДОРО́ЖНИЙ, Спеціальне розширення транспорту. Авто́буси ў доро́жних карма́нах ста́нут', шоб ни м’іша́ти тра́нспорту (291), 5, 143, 167, 202.

 185. КАРМА́Н (НЕ) ВИДЕ́РЖУЄ [виде́ржуйе], Фінансові можливості (не) дозволяють. Купи́ў би ха́ту, так карма́н ни ви́держе (89), 14, 68, 86, 91.

 186. ГУДЕ́ В КАРМА́НІ [ў карма́н'і], Про відсутність грошей. Сам у жупа́н'і, а гуде́ в карма́н'і (СКв), 68, 12, 15, 20, 39.

 187. КАРМА́НИ ВИВЕРТА́ТИ, Витрачати до останку, нічого не залишати. Хоч карма́ни ви́верни – н'ічо́ нима́ (213), 7, 56, 70, 76, 96, у всіх пунктах.

 188. КАРМА́НИ НАБИВА́ТИ.Незаконно збагачуватися. На чужо́му го́р'і карма́ни набива́ти некраси́во (213), 4, 111, 113, 127, 230.

 189. КАРМА́ННИЙ [карма́н:ий] НО́ЖИЧОК, Складаний ножичок. Буў таки́й ло́ўкий карма́н:ий но́жичок, так загуби́ў (7), 3, 9, 15, 97, 264.

 190. КАРМА́ННІ ГРО́ШІ [карма́н':і гро́ш’і], Гроші на щодень. Йа йому́ карма́н':і гро́ш’і дайу́ ў шко́лу, на бухве́т (89), 18, 20, 89, 104, 265.

 191. КАРМА́́́ННІ [карма́н':і] РОСХО́́ДИ, Щоденні витрати. Карма́н':і росхо́ди ў йе́йі б’і́лш’і, чим йа пе́нз'ійу получа́йу (117), 114, 116, 128, 231.

 192. КАРТОПЛЯ́НІ [картопл'а́н'і] ВИ́ЛА, Металеві вила з густими тупими ріжками для набирання картоплі, буряків, моркви й ін. Картопл'а́н'і ви́ла полама́лис', так йа бур'аки́ рука́ми вигр'іба́ла (84), 97, 105, 110, 124, 147.

 193. ХОЧ КАРТО́ШКУ САДИ́, Про брудну людину. Ц'і́лий ден' гаса́ў, прийшо́ў додо́му – хоч карто́шку сади́, таки́й гр'а́зний (291), 143, 188, 200.

 194. КАРЬО́ЖИТЬСЯ ЙАК СВИНЯ́ НА ВІРЬО́ВКІ [кар'о́жиц':а йак свин'а́ на в’ір'о́ўк’і], зрід. Гоноритися, маніритися, гордувати. Шо ти кар'о́жис'а, йак свин'а́ на в’ір'о́ўк’і (35), 47, 124.

 195. КАСТРУ́ЛЯ [кастру́л'а] (НЕ) ВА́РЕ, згруб., Про (не)розумну, (недо)розвинену інтелектуально людину. У кастру́л'у н'ічо́го ни заси́пано, так і ни ва́ре (23), 9, 27, 209, 316.

 196. ЯК КАСЮ́ЧКА [йак кас'у́чка], зрід. Про низькорослу людину. Ви́росла, йак кас'у́чка, а б’і́л'ше – н'і (58), 42, 44, 63.

 197. КАТІЛО́К [кат'іло́к] (НЕ) ВА́РЕ, згруб. Тс, що КАСТРУ́ЛЯ (НЕ)ВАРЕ. У те́бе кат'іло́к вобше́ ни ва́ре, ти шо, ни зна́ў, шо тре́ба говори́ти? (2), 9, 29, 31, 64, 117

 198. КЕ́БА (НЕ) ВА́РЕ (Не) Розумна людина. Раз ке́ба не в́аре, сиди́ до́ма (25), 114, 138, 157.

 199. КЕ́ДІ НЕ КЕ́ДІ [ке́д'і ни ке́д'і], Непевність, вагання, бездіяльність. По́ки ти бу́диш ке́д'і ни ке́д'і, і рак сви́сне (173), 24, 37, 111, 189, 190.

 200. У КІ́МЛЯХИ́ ГРАТЬ [у к’і́мл'ахи́ гра́т'], зрід. Грати у крем’яхи. Бири́ свойі́, й бу́дем грат' у к’імл'ахи́ (168), 27, 39, 41, 57.

 201. У КІ́МЛЯШКИ́ ГРА́ТЬ [у к’імл'ашки грат'], зрід. Тс, що У КІМЛЯХИ ГРАТЬ. У к’імл'ашки трохи пограйимо, поки корови йтимут' (78), 39, 45, 84, 140.

 202. У КІ́́М’ЯХИ́ ГРА́ТЬ [у к’і́мйахи́ грат'], Тс, що У КІ́МЛЯХИ́ ГРАТЬ. У к’і́мйахи грат' тре́ба хоч удво́х (60), 5, 7, 24, 318.

 203. У КІ́М’ЯШКИ́ ГРА́ТЬ [у к’і́мйашки́ грат'], Тс, що У КІ́МЛЯХИ́ ГРАТЬ. У к’імйашки́ гра́йут' на р'і́ўному, шоб далеко́ ни розкоти́лис' (101), 57, 84, 93, 148.

 204. ЯК КІ́СТО [йак к’і́сто] РОЗНЕСЛО́, Про надто товсту людину. Бо́же, та йійі́ рознесло́, йак к’і́сто на каз'о́н:их харча́х (12), 28, 39, 135.

 205. КЛАДІ ДАТИ, Побити. Ну, наші парубки дали йому такої кладі, що не скоро вичухається (СГр–Харьк.у.).

 206. КО́ЖА ТА КО́СТІ [ко́ст'і], Про худу істоту. Коро́ву занеха́йали – ко́жа та ко́ст'і (23), 7, 15, 31, 34.

 207. ЧО́РТОВА КО́ЖА, Спеціальна міцна тканина для пошиття одягу. Он штани́ з чо́ртовойі ко́ж’і, так тре́т'ій год де́ржац':а (81), 35, 79, 81, 86.

 208. ІЗ КО́ЖІ ЛІ́ЗТИ [із ко́ж’і л'і́зти], Докладати надзвичайних зусиль. Бат'ки́ з ко́ж’і л'і́зли, шоб сино́чка ви́ўчит' (164), 13, 27, 65, у всіх пунктах.

 209. МОРО́З ПО КО́ЖІ [ко́ж’і], Про відчуття страху. В’і́тир ста́ўн'ами сту́ка, а ў мали́х аж моро́з по ко́ж’і (143), 18, 64, 78, 175, у всіх пунктах.

 210. КО́ЖНА БОЛІ́ЗНЬ [бол'і́зн'], Нашкірна хвороба. Із ко́жними бол'і́зн'ами лежа́т' у диспа́нсер'і, ў го́род'і (186), 3, 29, 48, у всіх пунктах.

 211. КО́ЖУ ЗНІМА́ТЬ [зн'іма́т'], 1. Сильно бити, карати. Йак дво́йку получ'у́, так до́ма ко́жу зн'іма́йут' (76), 32, 47, 63, 71; 2. Визикувати, гнобити. У колхо́з'і за прогу́ли ко́жу зн'іма́ли (139), 44, 89, 96, у всіх пунктах; 3. Зрід. Бути надзвичайно схожим на когось. Дочка́ на́че ко́жу з ма́тир'і зн'ала́, така́ похо́жа (58), 54, 56.

 212. КО́ЖУ СПУСКА́ТЬ [спускат'], Тс, що КОЖУ ЗНІМАТЬ–1. Оч:им кожу ни раз спускаў, йак проштраплус' (84), 14, 37, 49, у всіх пунктах.

 213. КОЗЕЇ́НОВИЙ [козейі́новий] КЛЕЙ, зрід. Казеїновий клей. Чу́ла, шо козейі́новим кле́йом бума́гу кле́йут' (175), 16, 28, 143.

 214. КО́ЛЕСО ДУРНЕ́, заст. Дитяча гра, у якій діти взявшись за руки, утворюють обертове коло, повертаючись обличчям то всередину, то назовні. Бабу́с'і шче на́ш’і гра́лис' у дурне́ ко́лесо, а йа т'і́ки чу́ла (77), 4, 38, 45.

 215. КО́МНАТНА ТІМПІРАТУ́РА [ті'мп’ірату́ра], Звичайна комфортна температура. При ко́мнатн'ій т'імп’ірату́р'і й цв’іти́ росту́т' (88), 17, 83, 97, у всіх пунктах.

 216. КОМО́К ДО ГО́РЛА ПІДСТУПА́ [п’ідступа́], Про відчуття болю, образи. Комо́к до го́рла п’ідступа́ – ни скажу́ н'ічо́го, волну́йус'а (249), 3, 6, 17, 23, 47.

 217. КОНА́ТНА ДОРО́ГА, Канатна, підвісна дорога. Ону́ка поката́ў на кона́тн'ій доро́г’і, так бойа́ўс'а (97), 47, 133, 134.

 218. КОНПО́СНА Я́МА [йа́ма], Компостна яма. Тре́ба п’ідпра́вит' конпо́сну йа́му, бо м’іста́ми обвали́лас'а (159), 45, 69, 78, 195.

 219. КОСЯКА́ [кос'ака́], (КОСЯКО́М [кос'ако́м], КОСЯЧКА́ [кос'ачка́], КОСЯЧКО́М [кос'ачко́м]) ДИВИ́ТЬСЯ [ди́виц':а], Тс, що КОСЯКИ́ КИДА́ТЬ. Ти на мене кос'ака́ ни диви́с' – йа то́б’і н'ічо́ пага́ного ни зроби́ў (104), 31, 47, 62, 95, у всіх пунктах.

 220. КОСЯКИ́ КИ́ДАТЬ [кос'аки́ кида́т'], Недоброзичливо дивитися. Шо ти на ме́не кос'аки́ кида́йиш, чи об’і́диўс'а (4), 8, 25, 36, 42, 51.

 221. ГРАТЬ (ГРА́ТЬСЯ) У КРЕ́МЯХИ (КРЕ́МЛЯШКИ) [грат' (гра́ц':а) у кре́мл'ахи (кре́мл'ашки)], зрід. Грати в крем’яхи. Шука́й кам’інц'і́ та ў кре́мл'ахи з'ігра́йим (95), 32, 84, 213.

 222. КРИ́КМА КРИЧА́ТИ, зрід. Сильно, голосно кричати. Хоч кри́кма кричи́ – н'іхто́ ни приб’іжи́т' (149), 18, 58, 203.

 223. КРИКОМА́ КРИЧА́ТИ, зрід. Тс, що КРИ́КМА КРИЧА́ТИ. Йак гор'і́ў, так д'і́ти крикома́ крича́ли, бо огн'у́ бойа́лис'а (171), 4, 19, 85.

 224. КРІ́ПКО-НА́КРІПКО [кр'і́пко-на́кр'іпко] 1. Сильно, міцно, надійно. Завйаза́ў м’ішо́к кр'і́пко-на́кр'іпко (86), 27, 75, 95, у всіх пунктах; 2. Суворо, безапеляційно. Кр'і́пко-на́кр'іпко приказа́ў, шоб руж:о́ ни тро́гали (98), СКв, 133, 145, 161, у всіх пунктах.

 225. КУЙ ЖИЛІ́ЗО [жил'і́зо], ПО́КИ ГАРЯ́ЧЕ [гар'а́че], Поспішати скористатися сприятливими умовами. Куй жил'і́зо, по́ки гар'а́че – бири́ д'і́ўку, по́ки молода́ (47), 29, 83, 96, 117.

 226. КУЛЬО́МА-ЛЬО́МА [кул'о́ма-л'о́ма] –и, сп., жарт. Тс, що КУЛЬО́МА. Ей, кул'о́ма-л'о́ма, іди́ горобц'і́ў пошчета́й (189), 18, 99, 138, 160, 172.

 227. КУМЕ́ДІЮ ПРИСТАВЛЯ́ТЬ [куме́д'ійу пристаўл'а́т'], 1. Сценізувати комедію. У шко́л'і д'і́ти пристаўл'а́ли куме́д'ійу „Сва́тан':а на Гончар'і́вц'і”, так ми ходи́ли (169), 29, 54, 63, 104; 2. Жартувати, комікувати, перекривляти. Мико́ла таку́ на вечорни́ц'ах куме́д'ійу пристаўл'а́ў (58), 129, 148, 166, 194; 3. Прикидатися, лицемірити. Ти куме́д'ійу ни пристаўл'а́й, шо бол'н́ий – йа тебе́ зна́йу (179), 35, 84, 97, 140.

 228. КУМЕ́ДІЮ УСТРА́ЮВАТЬ [куме́д'ійу ўстра́йуват'], Тс, що КУМЕ́ДІЮ ПРИСТАВЛЯ́ТЬ–2,3. У ка́жн'ій компа́н'ійі вона́ куме́д'ійу устра́йувала – умо́ра (318), 68, 75, 101, 159; Куме́д'ійу устра́йуіш, шо голова́ боли́т', а од само́го во́дкой па́хне (179), 7, 19, 43, 59, 198.

 229. У КУ́РВАХ ХОДИ́ТИ, Зазнавати принижень, лайок. Ск’і́ки ж йа у те́бе ў ку́рвах ходи́тиму – у нас уже ́ж дво́йе д'і́ток? (15), 88, 91, 118, 123.

 230. КУРЧА́ НЕЗАКО́ННЕ [незако́н:е], Курча, виведене квочкою у потаємному місці. Захова́лас' кво́чка ў кушча́х і ви́вела там незако́н':і курча́та (288), 47, 63, 197, 246.

 231. ЙАК КУ́ХВА, знев. Про невисоку товсту людину. Розйіл́ас', йак ку́хва (95), 100, 130, 137, 158.

 232. КУ́ЧА НА КУ́ЧІ [ку́ч’і]. Велика кількість. Йа́блук тих – ку́ча на ку́ч’і (213), 3, 40, 77, 109, 123, 167ю

 233. ЛАБАЛАТО́РНИЙ АНА́ЛІЗ [ана́л'із], Лабораторний аналіз. Усе́, шо на база́р' приво́з'ат', биру́т' на лаборато́рний ана́л'із (300), 11, 15, 39, 77, 169.

 234. ЛА́ВОЧКА КО́НЧИЛАСЯ [ко́нчилас'а], Дарівщини, даремного більше не буде. Ко́нчилас'а ла́вочка дл'а те́бе – або́ йди роби́т', або – з до́му, ск’і́ки ж мо́жна парази́том бут'? (159), 18, 84, 96, 181, у всіх пунктах.

 235. ЛА́ГЕРЬ ПІОНЕ́РСЬКИЙ [ла́гир' п'іоне́рс'кий], Піонерський табір. По́над Д'інце́м п'іоне́рс'ких лагир'і́ў було́ по́ўно (89), 55, 88, 179, 189, 213.

 236. ЛА́ГЕРЬ ПОЛЬВИ́Й [ла́гир' пол'ови́й], Польовий табір. Пол'ови́й ла́гир' огарн'ізо́вували – там л'у́ди жили́, по́ки хл'іб іско́с'ат' (84), 10, 33, 46, 48, у всіх пунктах.

 237. ЛАМА́ТИСЯ [лама́тис'а], ЯК ЗДО́БНИЙ БУ́БЛИК У ПОМИ́ЙНИЦІ [поми́йниц'і], знев. Тс, що ЛАМА́ТИСЯ–1,2. Лама́йіц':а, йаґ здо́бний бу́блик у поми́йниц'і, а ўс'і ж зна́йут', шо вона́ сто́йе (213), 83, 102, 119, 186, 193.

 238. ЛА́НПОВЕ СТІКЛО́ [ст’ікло́], Спеціальне скло для гасової лампи. Ла́нпове ст’ікло́ протера́йут' од са́ж’і, т'і́ки ж шоб ни розби́т' (95), 27, 33, 60, 63, 79.

 239. БУДЬ ЛА́СКОВ [буд' ла́скоў], Чемне звертання при проханні. Буд' ла́скоў, дай води́ напи́ц':а (79), СКв, 85, 150, 154, 213.

 240. ЛА́ТКУ ОДДАВА́ТЬ [од:ава́т']. У грі в Ла́тки торкнутися гравця, наздогнавши його. Тепе́р ти ла́тка – йа тоб’і́ ла́тку од:а́ў (91), 95, 114, 123.

 241. ЛЕ́ЖІ НАПАДА́ЮТЬ [ле́ж’і напада́йут'], Хтось неробствує, лінується. Йак ле́ж’і напа́ли – пропа́ў чолов’і́к (84), 166, 190, 201, 213.

 242. ЛЕ́ЖІ СПРАВЛЯ́ТЬ [ле́ж’і спраўл'а́т'], Ледарювати, неробству вати. Хва́те ле́жн'і спраўл'а́т' – пора́ й за лопа́ту бра́ц':а (100), 79, 81, 96, 124.

 243. ЛЕ́ЖНІ [ле́жн'і] НАПА́ЛИ. Тс, що ЛЕ́ЖНІ СПРАВЛЯ́ТЬ. Ле́жн'і напа́ли – так йа й од:иха́т' прил'агла́ (196), 2, 39, 53, 78.

 244. ЛЕ́ЖНІ ПРА́ЗНУВАТЬ [ле́жн'і пра́знуват']. Тс, що ЛЕ́ЖНІ СПРАВЛЯ́ТЬ. Ле́жн'і пра́знуват' найле́кше – лижи́ та ў сте́л'у пл'уй (49), 17, 102, 123, 200.

 245. ЛЕ́НТОЧНИЙ ВИ́СІВ [ви́с'іў], спец. Стрічкоподібне висівання. Бур'аки́ ле́нточного ви́с'іву (84), 27, 51, 84, 86.

 246. ЛЄ́ВА ЖІ́НКА [ле́ва жі́нка], Коханка. Заві́ў собі́ ле́ву жі́нку, а до зако́н:ойі ўже й рі́дко хо́де (213), 11, 84, 92, 101.

 247. ЛЄ́ВА РІЗЬБА́ [л'е́ва р'ізба́], Людина несповна розуму. Та в’ін же л'е́ва р'ізба́ зма́лку (86), 12, 67, 94, 142, 217.

 248. ЛЄ́ВИЙ [л'е́вий] ТОВА́Р, Приховані, не обліковані речі. Л'е́вий това́р получи́ла й тургу́йе йім (119), 34, 71, 82, 142, 213.

 249. ЛЄ́ВІ ГРО́ШІ [л'е́в’і гро́ш’і], Кошти, здобуті нечесним шляхом. На л'е́в’і гро́ш’і й дом постро́йіў (213), 3, 34, 49, 50, 87, 127.

 250. ЯК ЛЄ́ЗВІЄ [йак л'ез́в’ійе]. 1. Дуже гострий. Н'іж нагостри́ў, йак л'е́зв’ійе (300), 18, 117, 128, 231, 265; 2. Перен. Дошкульний, дотепний, різкий. Га́л'ка го́стра, йак л'е́зв’ійе – ка́ждому одр'і́же (108), 18, 44, 55, 77, 139.

 251. ЛИ́ВОМ ЛИТЬ [лит'], Литися у великій кількості, інтенсивно, тривалий час. Дошч ли́вом іл':е́ – і про́св’ітку ни вида́т' (207), 81, 94, 105, 291.

 252. ЯК [йак] ЛИ́ЖА, Надзвичайно худий. Мару́с'ка он худа́ – йак ли́жа (58), 20, 91, 116, 148.

 253. ЛИ́ЗОМ МА́ЗАТИ, Лизати. Уда́рилос'а – дава́й йа ли́зом пома́жу (58), 34, 145, 181.

 254. ЛИННЕ́ МІ́СТО [лин:е́ м’і́сто], Місце у водоймі, де водяться і ловляться лини. Ота́м на збро́с'і – са́ме лин:е́ м’і́сто (179), 88, 89, 169, 178.

 255. ЛИСКУНА́ ДАВА́ТЬ [дава́т'], Давати ляпаса. Лискуна́ б дат', так жа́лко, мали́й ішче́ (141), 16, 39, 46, 63.

 256. У ЛИСТ. 1. У картярських іграх свідомо чи несвідомо давати суперникові карту, яку він поб’є. Шо ни дам – усе ў лист, так і одби́ўс'а (84), 83, 104, 141, 160; 2. Сприятливо, успішно, до ладу. Ус'а́ жизн' у йо́го ў лист (170), 10, 18, 72, 83, 170.

 257. ЛИХЕ́ СЛО́ВО, Чаклунство, наслання. Вже ми і ворожок питали..., так що ж ти против лихого слова зробиш? (СКв), 141, 213.

 258. ЛОЖИ́ТИ В ГРОБ, Призводити до смерті, занепащати. Так’і́ д'іт́ки нислухйа́н'і ў гроб поло́жат' (238), 5, 38, 45, 77, у всіх пунктах.

 259. ЛОЖИ́ТИ В ШТАНИ́, Лякатися. Наложи́ў у штани́, бо но́ч’:у йшоў (273), 40, 78, 103, 113, у всіх пунктах.

 260. ЛОЖИ́ТИ ЗУ́БИ НА ПО́ЛКУ, Потерпати від цілковитої нестачі. Гро́ш’іў нима́, хоч ложи́ зу́би на по́лку (182), 8, 43, 117, 182, в усіх пунктах.

 261. ЛОЖИ́ТИ ЛА́ПУ, Привласнювати, контролювати, розпоряджатися. На колхо́зну ка́су лапу наложи́ў (114), 32, 61, 254, 326, у всіх пунктах.

 262. ЛОЖИ́ТИ НА ЛОПА́ТКИ, Перемагати, пересилювати, перевершувати. У ша́хмати ўс'іх шче ў шко́л'і ложи́ў на лопа́тки (62), 13, 18, 91, 127, у всіх пунктах.

 263. ЛОЖИ́ТЬ [ложи́т'] У КАРМА́Н, Привласнювати, віднімати. Не одну́ чужу́ ти́с'ачу ў карма́н положи́ли (143), 18, 139, 163, 201, у всіх пунктах.

 264. ЛОХА́НКУ ЗАКРИВА́ТЬ [закрива́т'], згруб. Припинити говорити. Закри́й свойу́ лоха́нку, йак ста́рший гово́ре (125), 17, 85, 123, 153.

 265. ЛОХА́НКУ ОДКРИВА́ТЬ [одкрива́т'], згруб. Починати говорити. Одкри́ла лоха́нку – хоч із ха́ти т'іка́й (320), 8, 16, 195, 249.

 266. ЛУК ГАДЮ́ЧИЙ [гад'у́чий]. Дика цибуля. Гад'у́чий лук так і па́хне цибу́л'ойу (213), 4, 6, 23, 65, 100.

 267. У ЛЬО́ЖКУ ЗАЛЯГА́ТЬ [у л'о́жку зал'ага́т'] – Нічого не робити, ледарювати. У л'о́жку йак зал'а́же, так три дн'і і з ха́ти не вихо́де (70), 1, 4, 49, 76, 96.

 268. ЯКО́ГО ЛЯ́ДА [йако́го л'а́да], лайл. Для чого, навіщо. Йа́кого л'а́да прийшо́ў – йа ж тебе́ ви́гнала? (145), 16, 91, 189, 199, 302.

 269. ЛЯПАНЦЯ́ ДАТЬ [л'апанц'а́ дат'] –Легко ударити рукою. Ни бу́деш слу́хац':а – л'апанц'а́ дам (101), ’́в, 60, 62, 171.

 270. МАНАСТИ́РЬ ЖЕ́НСЬКИЙ [манасти́р' же́нс'кий], пер., жарт. Ланка, бригада, що складається виключно з жінок. Попа́ў йа ў же́нс'кий манасти́р' – галд'а́т' уве́с' ден' (208), 21, 47, 194, 213, 321.

 271. МАНА́ТКИ СОБИРА́ТЬ [собира́т'] – Вибиратися, виїздити. Собира́й мана́тки – і шоб йа тебе́ ни ба́чила (143), 89, 114, 189, 209, у всіх пунктах.

 272. МАСЛОВИ́Й М’ЯЧ. Рід гри у м’яча (СГр–Ив).

 273. МА́ТІРНЕ [ма́т'ірне] СЛО́ВО – Лайка, матюк. Шоб йа ма́т'ірного сло́ва й одного́ ни чуў! (139), 13, 47, 80, 119.

 274. МАТ НА МА́ТІ [ма́т'і] –Часте вживання лайливих слів. Вони́ йак ла́йуц':а, так мат на ма́т'і (316), 15, 213, 134, 194, 206, у всіх пунктах.

 275. МАТЬ-ПЕРЕМА́ТЬ [мат'-перема́т'] – Лайка, інтенсивне вживання нецензурних слів. У конто́р'і на нара́д'і т'і́ки й чу́йіш, шо мат'-перема́т' (318), 27, 59, 92, 291, у всіх пунктах.

 276. МЕ́ЛЬНИЦЯ ВІТРЯНА́ [ме́л'ниц'а в’ітр'ана́] –вітряк, вітряний млин. Йак р'і́чки ни було́, так дес' на гор'і́ в’ітр'ану́ ме́л'ниц'у стро́йали (114), 13, 95, 126, 183.

 277. ◊МЕ́МЕЛІВ ДАВА́ТЬ [ме́мел'і дава́т'] – Бити, лупцювати. На́да ме́мел'і част'і́ше дава́т' – тод'і́ д'і́тки слу́хайуц':а (79), 27, 64, 73, 80.

 278. ◊МЄ́ЛОЧ [м’е́лоч] ПУЗА́ТА, знев. Дрібні речі, істоти. Не гарбузи́ ви́росли, а м’е́лоч пуза́та (23), 3, 6, 63, 82, 213.

 279. ◊МЄЛОЧІ ЖИЗНІ [м’е́лоч’і жи́зн'і] –незначні життєві труднощі, неприємності. Це мелочі жизні – неприємності. Це м’е́лоч’і жи́зн'і – периживимо́ (213) 9, 84, 154, 156, 243.

 280. ◊МИНУ́ТА ЧАС БЕРЕЖЕ́ – про потребу цінувати час. Ду́май ус'ігда́, шо мину́та час береже́ – і ўсе ўсп’іва́тимеш (149), 12, 61, 125, 179, 204.

 281. ◊МИНУ́ТНЕ ДІ́ЛО [д'і́ло] –короткий час, швидко. У магаз'і́н за бути́лкойу – мину́тне д'і́ло зб’і́гат' (34), 13, 18, 104, 120.

 282. ◊МИ́СЛЯНЕ ДІ́ЛО [ми́сл'ане д'і́ло] – можливо, можлива річ. Чи ж ми́сл'ане д'і́ло – д'іте́й мали́х броса́т'? (107), 33, 115, 143, 188.

 283. ◊МІ́СТО [м’істо] ТЕ́ПЛЕ – Вигідна, прибуткова посада, місце роботи. Найшо́ў те́пле м’і́сто – сторожува́т' б’і́л'а комо́р'і (316), 9, 23, 27, 50.

 284. ◊МІША́ТИСЯ [м’іша́тис'а] УМО́М. Божеволіти. Си́на на войн'і́ ўби́то, а ма́ти пом’іша́лас'а умо́м (213), 16, 51, 177, 198, 319, у всіх пунктах.

 285. ◊МОГОРИ́Ч ЗАПИВА́ТИ, досягати згоди у сватанні. Запили́ могори́ч – шчета́й шо посва́тали (115), 13, 34, 79, 116.

 286. ◊МОГОРИ́ШНЕ ДІ́ЛО [д'і́ло], нескладна послуга, виконувана за частування (могорич). Слу́хай, йе могори́шне д'і́ло – тре́ба зроби́т' (109), 13, 83, 141, 176.

 287. ◊МОЗГОВИ́Й УДА́Р, апоплексія, крововилив у мозок. У йо́го мозгови́й уда́р – лижи́т' у болни́ц'і (48), 9, 50, 52, 75.

 288. ◊МОЗО́ЛЬ [мозол'] ТРУДОВИ́Й, ірон. Тс, що МОЗО́ЛЬ. Мозо́л' трудови́й нажи́ў од важко́йі робо́ти (175), 16, 25, 139, у всіх пунктах.

 289. ◊МОЛОТА́РЬ [молота́р'] ІЗ МИ́СКИ, Тс, що МОЛОТА́РЬ–2. Ни зна́йу, йак у по́л'і, а молота́р' із ми́ски з йо́го бра́вий (112), 16, 39, 51, 86, 95.

 290. ◊МО́РДА НА ДВОХ ШИ́ТА, знев. Людина з м’ясистим, широким обличчям. Мо́рда на двох ши́та, а одному́ ви́пала (213), 18, 43, 249, 320.

 291. ◊МОРДА́СИ НАМИ́ЛЮВАТЬ [нами́л'уват'], зрід. Бити, лупцювати. Морда́си нами́лити, аж йу́шкойу ўми́ўс'а (213), 14, 85, 125, 213.

 292. ◊МОСКВУ́ ВИ́ДНО, Щось надзвичайно кисле на смак. Укуси́ў зеле́ну кислиц'у́ – Москву́ ви́дно (189), 15, 61, 127, 244, 287.

 293. ◊МОХУ́ДНИЙ ГОРО́Х. Сорт гороху. Із моху́дного горо́ху й пир'іжки́ пичу́т', і ка́шу ва́р'ат' (95), 53, 123, 150, 213.

 294. ◊МОЧОВИ́Й ПУЗИ́РЬ [пузир'], Сечовий міхур. Ни сиди на холодному – мочовий пузир простудиш (134), 10, 32, 80, 150, у більшості пунктів.

 295. ◊НАВКОТКА́ [наўкотка́] ГРА́ТИ, заст. Гра, у якій крашанку котять, щоб ударити об інші. Йе кра́шанка – дава́й у наўкотка́ з'ігра́ймо (291), СГр–Ив, 14, 148, 171.

 296. ◊НАДЕ́ЖНА КОРО́ВА, Тільна корова. Коро́ву ми ни продали́, бо вона́ наде́жна (109), 31, 91, 119, 213.

 297. ◊У НА́КИДКУ – Наопаш. Надів кожух у накидку (СГр–Валк.у), 1, 23, 51, 120.

 298. ◊НАКЛАДА́ТЬ [наклада́т'] У ШТАНИ́, згруб. Тс, що НАКЛАДА́ТЬ. Збира́лис' у колго́сп’іўский садо́к по йа́блука, так Сашко́ ў штани́ накла́ў (44), 48, 119, 165, 184, 202, 280, у всіх пп.

 299. ◊КРІ́ПКО-НА́КРІПКО [кр'і́пко-на́кр'іпко], підсил. Якнайміцніше, щонайсильніше. Л'уби́ла його́ кр'і́пко-на́кр'іпко (103), 47, 54, 118, 131.

 300. ◊НАМА́ХАНИЙ ПУСТИ́М МІШКО́М [м’ішко́м], глуз. Недоумкуватий, дурнуватий.. Так в’ін пусти́м м’ішко́м нама́ханий, а його́ ў конто́ру ўз'али́ роби́т' (213), 4, 47, 61, 128, 163, 178.

 301. ◊НАМОТУЗО́ВУВАТИ ЗА ОБИ́ДВІ ЩОКИ́ [оби́дв’і шчоки́], згруб., підсил. Їсти, жерти. Намотузо́вуйе за оби́дв’і шчоки́, н'ічи́м ни перебира́ (213), 48, 88, 99, 117, 186.

 302. ◊НАПО́РЮВАТЬ [напо́р'уват'] У ШТАНИ́, згруб. 1. Упісюватися, мочити штани рідкими випорожненнями. Р'ідко́го напйе́ц':а, а тод'і́ напо́р'уйе у штани́ (152), 22, 34, 106, 178, 211; 2. Перен., вульг. Лякатися, боятися. Сова́ но́ч’:у куги́кне, а в’ін уже́ й напо́р'уйе у штани́ (183), 9, 41, 47, 83, 115, 119.

 303. ◊НАПРА́СЛИЦІ РОЗПУСКА́ТЬ [напра́сниц'і розпуска́т'], несхв. Пліткувати, наговорювати, обмовляти. Напра́сниц'і розпуска́, а йій і в’і́р'ат' (33), 15, 27, 33, 177, 189.

 304. ◊НАПРА́СНИЦІ РОЗПУСКА́ТЬ [напра́сниц'і розпуска́т'], несхв. Тс, що НАПРА́СЛИЦІ РОЗПУСКА́ТЬ. Ти напра́сниц'і про мене́ ни розпуска́й – вони́ до ме́не не приста́нут', а до те́бе ве́рниц':а (141), 21, 39, 46, 63.

 305. ◊ЯК КІТ НАПРИ́СЯДКИ [йак к’іт наприс'адки], ірон. Про людину невисокого зросту. Ро́стом йак к’іт напри́с'адки, а до д’івча́т уже́ б’і́га (58), 12, 51, 91, 113, 150.

 306. ◊НАСИ́ЛУ-СИ́ЛУ, Із великими труднощами, ледве-ледве. Наси́лу-си́лу гр'а́дку дополо́ла – ва́жко ўже (24), 8, 64, 95, 213, 214.

 307. ◊НЕДІ́ЛЬНИЙ [нид'і́л'ний] СРОК. Тижневий термін. Дали́ нид'і́л'ний срок, шоб дороби́ў (77), 32, 61, 91, 118, 150, у всіх пп.

 308. ◊НЕ́МОМ НЕМА́, зрід. Цілковита відсутність. Гро́ш’іў не́мом нема́ (213), 50, 202, 214.

 309. ◊НЕОЖИ́ДАНОСТЬ ДЄ́ЦЬКА [неожи́даност' де́ц'ка] – Тс, що НЕОЖИ́ЖАНОСТЬ ДИТЯ́ЧА. Носи́ў на рука́х, по́ки неожи́даност' де́ц'ка пойави́лас'а (46) 23, 181, 190, 211, 327.

 310. ◊НЕОЖИ́ДАНОСТЬ ДИТЯ́ЧА [неожи́даност' дит'а́ча] –евф. Дитяче випорожнення. Неожи́даност' дит'а́чу тре́ба прибра́т' (201), 18, 34, 48, 100, 203.

 311. ◊НЕПРОСИПЕ́ННИЙ П’ЯНИ́ЦЯ [непросипе́н:ий пйани́ц'а], знев. Гіркий, непросипущий п’яниця. Бач, батько п’яниця непросипенний; я своїми бубликами тілки вас і содержу (СКв), 74, 79, 115, 116.

 312. ◊НЕП’Ю́ЩА ЖИЗНЬ [нипйу́шча жизн'] – Тверезість, тверезий спосіб життя. Пйа́нку бро́сиў – нача́ў нипйу́шчу жизн' (268), 25, 41, 48, 80, 106, 313, у більшості пп.

 313. ◊НИХТО́ НЕ ЙДЕ ОД КАЛАЧА́, А ОД БИЧА́ (90), 9, 42, 110, 133, 197.

 314. ◊НОЛЬ [нол'] БИЗ ПА́ЛОЧКИ, знев. Ніщо, надзвичайно мало, обмаль. Зароби́ли ў колхо́з'і нол' биз па́лочки (47), 1, 42, 98, 173, 201, 211, у всіх пп.; 2. Незначна, нікчемна людина. Хто ти таки́й – нол' биз па́лочки (142), 10, 31, 55, 60, у всіх пп.

 315. ◊НОСАКІ́В ДАВА́ТЬ [носак’і́ў дава́т'], згруб. Бити ногами, копняків давати. Носак’і́ў дава́ў, по́ки нача́ў проси́ц':а (37), 89, 141, 164.

 316. ◊ОБИДЕ́ННА [обидне:а] РОБО́ТА, зрід. Завдання, норма, робота на один день. Бригад'і́р або ланкова́ опред'іл'а́ли обиде́н:у робо́ту, а ми ўже йійі́ вико́нували (318), 91, 95, 113, 213.

 317. ◊ОБІ́́ДНІШНЄ [об’і́дн'ішн'е] МОЛОКО́. Молоко, здоєне в обід. Об’і́д'ішн'е молоко́ у по́гр'іб поста́вила – надве́ч’ір ви́пиймо (91), 34, 51, 71, 117, 213, у більшості пп.

 318. ◊ОБІ́СРАНИЙ [об’і́сраний] (ОБІ́СРАТИЙ [об’і́сратий]) ПО СА́МІ [са́м’і] ВУ́ХА, несхв. 14, 89, 147, 200, 280, у всіх пп.

 319. ◊ОБІ́СТЮВАТЬ [об’і́ст'уват'] ШТАНИ́, згруб. Лякатися. Об’іст'а́ў штани́ не перего́нки б’і́гти? (297), 2, 29, 32, 103, 327, у більшості пп.

 320. ◊ОБІ́СЦЮВАТЬ [об’і́сц'уват'] ШТАНИ́, згруб. Лякатися. Об’ісц'а́ў штани́ – но́ч’:у по кавуни́ п’іти́? (67), 13, 37, 44, 85, у більшості пп.

 321. ◊ОБ’ЇЖДЯ́ТЬ НА ПОВОРО́ТІ [обйіжда́т' на поворо́т'і] – Перемагати, перевершувати. В’ін ус'і́х обйіжд'а́ на поворо́т'і, бо ро́бе – йак зв’ір (310), 4, 9, 37, 184, 199.

 322. ◊ОБКА́КАНИЙ ПО СА́МІ [сам’і] ВУ́ХА, несхв. Спаплюжений, оговорений, скомпрометований. 27, 41, 96, 115, 116, 199, у всіх пп.

 323. ◊ОБЛАКА́ТСЬКА [облака́ц'ка] КАНТО́РА. Адвокатська контора. Сов’і́тували обрати́ц':а ў облака́ц'ку канто́ру (276), 56, 230, 269, 272, 300.

 324. ◊ОБЛОЖНИ́Й ДОЩ [дошч] – Тривалий, затяжний дощ. До́шчик обложни́й зайшо́ў, мабу́д', на ц'і́лий ден' (330), 15, 81, 178, 213, у всіх пп.

 325. ◊О́БМОРОШНИЙ ПРИПА́ДОК. Непритомність, запаморочення. Пости́г йійі́ о́бморошний припа́док (319), 31, 42, 77, 95, 145.

 326. ◊ОБПУ́ДЮВАТЬ [оп:у́д'уват'] ШТАНИ́, несхв. Лякатися. 21, 91, 106, 118, 167, 184.

 327. ◊ОБРАЩА́ТЬ ВНІМА́ННЯ [обрашча́т' ўн'іма́н':а] – Звертати увагу, застерігати. Обрашча́т' ўн'іма́н':а тре́ба, йак у́чиц':а дити́на, шо чита́ (93), 26, 104, 101, у всіх пп.

 328. ◊ОБТЕ́КАРСЬКИЙ КІВО́СОК [обте́карс'кий к’іво́сок], зрід. Аптечний кірск. Буў обте́карс'кий к’іво́сок на ста́нц'ійі, так закри́ли (213), 11, 161, 279.

 329. ◊О́БЧІ [о́бч’і] (О́БЩІ [о́бшч’і) ЗБО́РИ. Загальні збори. От о́бч’і збо́ри бу́дут', там і розпайо́вуватимемо зе́мл'у (114), 3, 15, 116, 128, у більшості пп.

 330. ОБТЕ́ЧНИЙ КІО́СОК [к’іо́сок] Аптечний кіоск. Обте́чний к’іо́сок дале́ко – аж у це́нтр΄і села́ (179), 1, 12, 21, 339.

 331. ОДЛИ́ЧНИК КРУ́ГЛИЙ. Цілковитий відмінник. Во́с΄ім год΄і́ў буў кру́глим одли́чником (81), 19, 89, 91, 145, у всіх пп.

 332. ОКОМУЛЯ́ТОРНА БАТАРЕ́Я [окомул΄а́торна батаре́йа], тех. Акумуляторна батарея, акумулятор. На та́нках окомул΄а́торн΄і батаре́йі валик’і́ – к’ілогра́м по п’і:с΄а́т (7), 37, 93, 113, 230, 264.