Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка Хоз процес 2015 (1).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
421.89 Кб
Скачать

Тема 21. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за новоявленими обставинами Контрольні запитання

1. Поняття перегляду рішень господарського суду (яки набрали законної сили) за нововиявленими обставинами. Підстави перегляду.

2. Порядок i строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

3. Прийняття заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

4. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Додаткова література

Алиев Т. Вновь открывшиеся обстоятельства в арбитражном процессе / Т.Алиев // Законность. – 2003. – № 5. – С. 52-53.

Бондар І.В. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві /І.В. Бондар // Вісник господарського судочинства. – 2009. - № 2. – С. 96-100.

«Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»: постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 17 // Юридичний вісник України 11-17 лютого 2012 року № 6.

Тема 22. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду Контрольна запитання

  1. Виконавче провадження як завершальна стадія господарського процесу. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень.

  2. Органи і посадови особи які здійснюють виконання судових рішень.

  3. Учасники виконавчого провадження.

  4. Наказ господарського суду і пред’явлення його до виконання.

  5. Строк для пред’явлення наказу до виконання.

  6. Відкриття виконавчого провадження. Відкладення виконавчих дій. Зупинення, припинення, закінчення виконавчого провадження.

  7. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

  8. Поворот виконання.

  9. Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби.

Додаткова література

Боярищева М. А. Нормативне регулювання та практичні аспекти виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів / М.А. Боярищева // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1. – С. 56-59.

Закон України від 24.03. 1998 р. «Про державну виконавчу службу» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №36-37. – Ст. 243 (із наступними змінами та доповненнями).

Закон України від 21.04. 1999 р. «Про виконавче провадження» (у редакції Закону України від 04.11.2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 19-20. – Ст. 142.

Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365.

Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому проваджені: окремі аспекти / // Право України. – 2003. – № 1. – С. 78-83.

Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовом прокурорів /В. Солодкий // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 25-28.

Фурса С. Проблеми виконання рішень господарських судів: нові механізми та відповідальність / С. Фурса // Право України. – 2011. - № 6. – С. 67-72.

Щербина В. С. Деякі питання виконання рішень господарського суду / В.С. Щербіна // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1. – С. 176-182.