Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Testi_z_ist_Ukrayini_zaochniki.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
164.35 Кб
Скачать

85. Причиною виникнення в українському русі Опору двох течій було (ли):

а) ставлення його учасників до окупаційних військ: одні погоджувалися на співпрацю, інші – ні;

б) розбіжності в поглядах на методи боротьби: одні виступали за пасивні методи боротьби – саботаж, невиходи на роботу тощо, інші – віддавали перевагу збройним методам;

в) погляди щодо державного статусу України після закінчення війни: залишиться Україна у складі СРСР чи стане незалежною національною державою.

86. Першою формально задекларованою партією стала:

а) Українська християнсько-демократична; б) Українська національна партія;

в) Українська республіканська партія; г) Демократична партія України.

87. На другий день після Всеукраїнського референдуму про визнання незалежної України оголосили:

а) Латвія і Литва; б) Канада і Польща; в) Угорщина; г) США і Аргентина.

88. За своїм ставленням до визначення основних принципів політичного та економічного розвитку України політичні партії та організації, створені в 1990-1991 рр., були умовно поділені політологами на "правих", "центристів" та "лівих":

а) "праві" закликали до консервації колишніх комуністичних порядків у країні, "центристи" заперечували можливість реформування соціалістичного суспільного ладу, вимагали негайного переходу до його реформ у політичній сфері, а "ліві" підтримували політику М. Горбачова на побудову "гуманного соціалізму";

б) "праворадикали" заперечували можливість реформування соціалістичного суспільного ладу, вимагали негайного переходу до його реформ у політичній сфері на засадах відкритого громадянського суспільства, "центристи" під­тримували погляди та політику М.Горбачова на побудову "гуманного соціалізму", а "ліворадикали" — закликали до консервації колишніх комуністичних порядків у країні;

в) "праві" підтримували політику М. Горбачова на побудову "гуманного соціалізму", "центристи" закликали до консер­вації колишніх комуністичних порядків у країні, а "ліві" заперечували можливість реформування соціалістичного суспільного ладу, вимагали негайного переходу до реформ у політичній сфері.

89. Декларація "Про державний суверенітет України" передбачала:

а) проголошення повного економічного суверенітету республіки, натомість у розв'язанні питань внутрішньої та зовнішньої політики Україна залишалася залежною від загальносоюзного центру;

б) проголошення повного економічного суверенітету республіки, а також передання її державним органам функцій з керівництва внутрішньополітичним життям, питання зовнішньої політики залишались у компетенції загальносоюзних органів;

в) проголошення нічим не обмеженого національно-держав­ного суверенітету України, що на практиці означало пра­во на самостійний внутрішньополітичний та економічний розвиток, а також рівноправність у зовнішньополітичних відносинах.

90. У 1992 р. Президент л.Кравчук здійснив спробу реформувати радянську систему влади з метою удосконалення структури виконавчої владної вертикалі на місцях, суть якої полягала у:

а) ліквідації місцевих Рад народних депутатів, переданні їхніх функцій обласній державній адміністрації;

б) запровадження в усіх областях України посади представ­ників Президента, наділених функціями верховної вико­навчої влади;

в) переданні головам, обласних Рад народних депутатів функцій голів, державної обласної адміністрації.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]