Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бида, ильченко / TBAD / ТБАД / Частина 2.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
468.48 Кб
Скачать

5. Інженерні заходи з техніки безпеки та охорони довкілля

Охорона праці. Причини можливого виникнення нещасних випадків придорожньому будівництві розділяються на організаційні і технічні. До організаційних причин відносять:

– непідготовленість будівництва;

– відсутність нагляду за безпекою робіт;

– допуск до проведення операцій людей, що не пройшли попередній інструктаж з безпечних прийомів роботи;

– використання робітників не за фахом;

– відсутність на будівельних майданчиках необхідних санітарно-гігієнічних пристроїв.

Технічні причини - це неправильна організація технологічних процесів; несправність застосовуваних машин і механізмів і неправильні способи їхньої експлуатації; несправність або відсутність захисних огороджень.

Загальні вимоги безпеки для роботи на виробничих підприємствах дорожнього будівництва полягають у належному плануванні території і її благоустрої; у правильній організації технологічного процесу підприємства в цілому і окремих його цехах; у надійному розміщенні і закріпленні машин; у застосуванні міцних будівельних конструкцій і огороджень.

До роботи допускаються особи, що пройшли попередній інструктаж з техніки безпеки.

При роботі з гарячими бітумами і дьогтями щоб уникнути потрапляння їх на руки і обличчя необхідно надягати рукавиці, захисні окуляри, шоломи і комбінезони. Нагрівати в'язкі матеріали і працювати з ними дозволяється тільки з підвітряної сторони від місця виділення шкідливих пар.

На заводах з виробництва цементу, бетону, у приміщеннях, де в повітрі виділяється пил, треба систематично досліджувати повітряне середовище. Це роблять у строки, погоджені із санітарно-епідеміологічною службою, але не рідше одного разу на місяць. До початку будівництва дороги ділянку обгороджують переносними щитами, улаштовують об'їзди і шляхи підвозу дорожньобудівельних матеріалів.

Весь обслуговуючий персонал повинен бути ознайомлений із властивостями використовуваних матеріалів і безпечних прийомів праці.

Шви в затверділому бетоні нарізають тільки в захисних окулярах; із плівкоутворювальними матеріалами працюють у комбінезонах, захисних окулярах і рукавицях.

Широке застосування різноманітних машин у дорожньому будівництві спричиняє необхідність строгого дотримання правил техніки безпеки при їхній експлуатації.

До початку роботи оператор (водій) перевіряє стан машини і усуває замічені несправності, перед кожним її пуском, а також при зміні напряму руху подає попередній звуковий сигнал.

До початку роботи землерийних машин оброблювану ділянку очищують від сторонніх предметів, які можуть перешкоджати руху машин, привести до їхньої поломки або до перекидання.

На свіжонасипаних насипах відстань від краю гусениці або колеса до краю насипу повинне бути не менш 1 м. При роботі машин з ходовою частиною у вигляді здвоєних пневматичних коліс забороняється перебувати позаду ведучих коліс, тому що при їхньому обертанні можливе викидання каменів і грудок ґрунту. На кожній споруджуваній ділянці дороги є безпечні місця для робітників.

Для роботи в нічний час машини обладнаються лобовим і загальним освітленням, що забезпечує достатню видимість шляху переміщення, фронту робіт і прилягаючих до нього ділянок. Сама ділянка в цей час також повинна бути добре освітлена.

Бригада робітників, зайнятих на будівництві, повинна бути забезпечена пересувним вагончиком, де зберігають аптечку, інструмент, бак з питною водою і де якщо буде потреба можна вкритися від непогоди.

Інструктаж з техніки безпеки і контрольну перевірку проводять один раз в 6 міс. і відбивають це в спеціальному журналі.

Охорона навколишнього середовища. Найбільш важливим у цьому напрямку є збереження коштовних сільськогосподарських угідь, родючого шару землі і місцевого мікроклімату.

Основне завдання охорони природи при будівництві доріг - рекультивація земель. Тому на землях, придатних для сільськогосподарського використання, особлива увага приділяється рекультивації відпрацьованих кар'єрів. Глибокі обводнені кар'єри можна використати як водойми при формуванні зон відпочинку, неглибокі - пристосувати для розведення водоплавного птаха й зрошення посушливих земель. Неглибокі, але значні по площі кар'єри після рекультивації використають під сільськогосподарські угіддя.

Один з основних факторів формування територій з урахуванням вимог охорони природи - озеленення. Воно сприяє поліпшенню мікроклімату, припиняє процеси водної і вітрової ерозії ґрунтів, утворить процес «самоочищення» і регенерації навколишнього середовища. Тому при будівництві доріг необхідно дбайливе відношення до рослинності в смузі відводу, а також створення штучних посадок лінійного типу уздовж трас.

Необхідна боротьба з підвищеною запиленістю окремих типів покриттів, а при проходженні дороги загального користування по території населених пунктів варто враховувати і шкідливі хімічні впливи.

Значна кількість свинцю, що виділяється з відпрацьованих газів, відкладається у вигляді пилу на пришляховій смузі і згодом змивається в ґрунт. Через це колгоспам рекомендується при високій інтенсивності руху пришляхову зону до 100. ..150 м засівати не харчовими, а технічними культурами.

Виробничі підприємства і бази, що обслуговують дорожнє будівництво, по можливості варто розміщати у ярах, кар'єрах, на косогірних ділянках.

Асфальто- і цементобетонні заводи - це пильні і димні підприємства, на яких часто доводиться спалювати рідке паливо – мазут, солярове масло, не забезпечується достатнє очищення газів, що відходять. Ефективне рішення цієї проблеми - переклад процесу сушіння і нагрівання на електричний (що майже повністю виключає необхідність у котельнях, які створюють значні викиди), а також газифікація виробничих підприємств.

Крім мір, що усувають виділення шкідливих газів, важливою мірою, що

забезпечує оздоровлення повітряного середовища, зниження шуму і формування сприятливого мікроклімату для населення, є всіляке збереження і розвиток зелених насаджень на території заводів, установка пиловловлювачів.

На дорогах, що проходять через населені пункти і є нерідко єдиними упорядженими дорогами із твердими покриттями, потрібне проведення заходів, що забезпечують безпеку руху транспорту й пішоходів.

Соседние файлы в папке ТБАД