Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Диплом МАТЕРІАЛИ / реценз,штампи / Рецензия для бакалавра

.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
59.39 Кб
Скачать

Рецензія

на випускну кваліфікаційну роботу студентки 4-го курсу

фінансово-економічного факультету

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

Мірзи Оксани Вікторівни

на тему: «Формування трудового потенціалу підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання

(на матеріалах підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування»)».

Трудовий потенціал є неймовірно важливим показником ефективної діяльності будь-якого підприємства. Він охоплює всю сукупність трудоактивних людей, які за певних ознак здатні і мають намір провадити ефективну трудову діяльність. Тому викладена тема є надзвичайно актуальною в сучасних умовах господарювання.

Випускна кваліфікаційна робота Мірзи О.В. викладена на 136 сторінках друкованого тексту і складається із завдання, рефератів, вступу, трьох розділів, висновків, літератури, додатків та ілюстрованої частини у вигляді слайдів. За змістом робота відповідає завданню і складається з трьох частин: теоретичної, розрахунково-аналітичної та планово-рекомендаційної, яка включає програму організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства.

У теоретичній частині роботи розглянуто трудовий потенціал в системі економічних ресурсів, перелічено напрямки його розвитку, складові компоненти, а також зведена єдина група оцінюючих показників формування і використання трудового потенціалу на підприємстві.

У наступному розрахунково-аналітичному розділі розглянута організаційно-економічна характеристика ГПУ «Полтавагазвидобування», зокрема: головні завдання, функції підприємства, предмет та види його діяльності. Проведений аналіз техніко-економічних показників та здійснено аналіз показників формування та ефективності використання трудового потенціалу на основі даних газо-промислового Управління.

У третьому розділі наведені напрями покращення показників ефективного використання трудового потенціалу, зображені різні способи стимулювання праці, а також розроблена програма організаційно-економічних заходів щодо підвищення ефективності використання трудового потенціалу ГПУ «Полтавагазвидобування».

Заключні висновки відповідають меті і задачам кваліфікаційної роботи, достатньо обґрунтовані, логічно і детально викладені. Випускна кваліфікаційна робота відповідає вимогам щодо написання та оформлення.

Виконана робота свідчить про значний рівень знань її автора, добре розуміння матеріалу, здатність застосовувати набуті ним знання у практичній діяльності.

Бажано було б розглянути більш детально вплив кожного мотиваційного фактору на підвищення рівня трудового потенціалу. Висловлене побажання не знижує якості дипломної роботи.

В цілому, випускна кваліфікаційна робота відповідає всім поставленим вимогам і заслуговує на оцінку “відмінно”, а студентка Мірза Оксана Вікторівна на присвоєння кваліфікації бакалавра з економіки підприємства.

Провідний економіст

ГПУ «Полтавагазвидобування»

(диплом серії КО № 225366

Полтавського кооперативного інституту

за спеціальністю „Облік і аудит”

від 7.07.1992 року) Бондаренко Н. М

______________

______________

М.П.