Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема2.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
83.46 Кб
Скачать

8

Тема 2. Проблеми міжнародних порівнянь рівнів економічного розвитку План

 1. Сутність і принципи економічного розвитку

 2. Фактори і критерії порівнянь рівнів економічного розвитку

 3. Моделі економічного розвитку

 4. Проблеми економічного розвитку у світовому контексті

Література до теми:

 1. Філіпенко А. С. Економічний розвиток. Європейський контекст. – К.: Знання України, 2001. – 120 с.

1. Сутність і принципи економічного розвитку

Процес економічного розвитку надзвичайно багатогранний і різноманітний і відбувається під впливом дуже багатьох факторів.Виділяють 4 групи факторів, що обумовлюють характер і динаміку економічного розвитку:

 1. початковий рівень розвитку країни чи групи країн;

 2. стан людського капіталу, його інтелектуальний рівень;

 3. внутрішні умови господарювання, тобто економічний устрій держави;

 4. зовнішні умови господарського розвитку.

Останні події в світовій економіці – світові фінансові кризи та трансформаційні процеси у перехідних економіках - значно доповнили теоретичні аспекти дослідження економічної політики.

Фундаментальними складовими економічного розвитку є макроекономічні передумови і фактори, що формують сприятливе господарське середовище. Макроекономічні індикатори, за яких депресивна економіка починає рухатись до зростання передбачають:

 1. річний темп інфляції на рівні 10-15%,

 2. облікову ставку Центрального банку (яка є базовою для визначення вартості кредитних ресурсів) не більше 20% річних, з поступовим зниженням до 5-7 %,

 3. дефіцит бюджету у межах 1,5-2%,

 4. стабільний обмінний курс національної грошової одиниці,

 5. рівновагу платіжного балансу.

Головною проблемою мікрорівняє повільна реакція підприємств на покращання макроекономічної кон’юнктури. Основними факторами покращання мікроекономічних умов економічного розвитку є реструктуризація підприємств за такими напрямами:

 1. зміна структури виробництва шляхом часткового чи повного закриття нерентабельних підрозділів, започаткування нових видів економічної діяльності;

 2. встановлення різних видів ефективних коопераційних зв’язків різного рівня – від простих договірних до створення СП, холдінгів, фінансово-промислових груп національного і міжнародного рівня;

 3. впровадження системи корпоративного управління, що ґрунтується на використання сучасних форм менеджменту, принципів міжнародного маркетингу, активізації інноваційної діяльності.

Важливо також визначити співвідношення між економічним розвитком і економічним зростанням, які тісно пов’язані між собою.

Економічний розвитокє багатовимірним процесом, що передбачає глибоку модернізацію та переорієнтацію всієї економічної та соціальної системи. Він передбачає поряд із зростанням доходів і виробництва здійснення радикальних змін в інституціональній, соціальній та адміністративній структурах.

Економічне зростання– це просте збільшення реального ВВП нації (країни) в одному періоді порівняно з іншим. Воно показує зростаючі можливості країни у реалізації своїх виробничих можливостей і є вужчим поняттям, ніж економічний розвиток.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]