Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
моя пз.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
773.63 Кб
Скачать

2.3 Статичний розрахунок плити

Розрахункові згинальні моменти в небезпечних перерізах 1-1, 2-2 і 3-3 з урахуванням їх перерозподілу в наслідок пластичних деформацій, якщо прольоти рівні або такі, що відрізняються не більше, ніж 20%, визначаємо за формулами:

Переріз 1-1:

кНм.

Переріз 2-2:

кНм.

Перерізи 3-3:

кНм.

2.4 Уточнення конструктивних параметрів поперечного перерізу плити

Як видно зі схеми плити, її розрахунковим поперечним перерізом за всією довжиною буде прямокутник, ширина якого мм.

Параметри h0 і hs уточнюємо, взявши значення %=0,45%.

За максимальним моментом обчислюємо її необхідну робочу висоту, мм:

де - розрахунковий опір бетону, МПа, для граничного стану першої групи (беремо за таблицею залежно від класу бетону за міцністю на стиск);

- коефіцієнт умов роботи.

Рисунок 2.4 – Розрахунковий переріз плити

Щоб визначити , задаємося оптимальним значенням процента армування плити і обчислюємо відносну висоту стиснутої зони бетону:

.

Визначивши із цієї формули , за таблицею 20 знаходимо значення, що відповідає йому:.

мм.

Потім отримане значення округлюємо до 1см з урахуванням того, що товщину монолітних плит рекомендується брати такою, що дорівнює: 40, 50, 60, 70, 80, 90 і т. д. Приймаємо=70мм

Після цього уточнюється остаточно робоча висота перерізу плити:

мм.

2.5 Визначення площ робочої арматури в розрахункових перерізах плити

Робочу арматуру підбираємо для прольотних 1-1, 3-3 і опорного 2-2 перерізів, де згинальні моменти максимальні. Потрібну площу її поперечного перерізу визначають у такій послідовності. Спочатку для вибраного перерізу (переріз 1-1) обчислюємо коефіцієнт

.

Потім за підрахованим у таблиці знаходять значення, що відповідає йому, яке використовується для обчислення площі робочої арматури

мм2.

Переріз 2-2:

;

.

мм2.

Перерізи 3-3 та 4-4:

;

мм2.

2.6 Конструювання монолітної плити

За знайденою вище площею робочої арматури, принявши її діаметр з урахуванням раніш використаного, підбирають кількість стержнів за таблицею, виходячи з конструктивних вимог розміщення їх за шириною плити вказано у СНиПі. Згідно з цими вимогами відстані між осями робочих стержнів у середній частині прольота плити і над опорою (зверху) повинні бути:

не більше ніж 200 мм при 80мм,

не більше ніж 1,5при80 мм,

а також не менше ніж:

для нижньої арматури – 25 мм,

для верхньої арматури – 30мм,

50 мм – у горизонтальному напрямку при розміщенні нижньої арматури більше ніж у два ряди за висотою (крім стержнів двох нижніх рядів).

Таким чином, із конструктивних вимог випливає, що при на 1 м плити в розрахунковому перерізі слід розташовувати не менше ніж 5 і не більше ніж 10 стержнів.

Конструювання плити починаємо з визначення необхідного числа стержнів. Задаємо діаметр робочих стержнів 6 мм, при визначній товщині плити hs. Діаметр розподільної арматури призначаємо виходячи з її мінімальної площі перерізу (10% від робочої) і максимального кроку. Найчастіше це дротяна арматура класу Вр-І, Вр-ІІ, оскільки її використання дозволяє зменшити крок за рахунок менших діаметрів.

Результати підбору арматури зводимо у таблиці в якій наведені всі дані арматури, необхідної для встановлення її в місцях з’єднання плити з головною балкою і обпирання плити на стіну по контуру будинку. Площа стержнів цієї арматури береться не меншою ніж 1/3 As арматури плити у прольоті.

Армування плит, прилеглих до стіни вздовж осі 1, здійснюємо такими самими стержнями, що застосовані в плитах, повністю опертих на балки, оскільки відповідно до розрахунків діаметр стержнів арматури такий самий і дорівнює 6 мм.

Таблиця 2.2 – Армування плити окремими стержнями

Проліт або опора плити, які розглядаються, розрахункові перерізи

AS, мм2, із розр

Армування

Робоча арматура

Розподільна арматура

Діаметр, клас

Крок, мм

Факт. площа, мм2

Діаметр, клас

Крок

1

Крайній проліт, переріз 1-1

169

6 A500c

165

170

53 Вр-І

200

2

Перша проміжна опора, переріз 2-2

233,1

8 A500c

200

251

44 Вр-І

250

3

Середні прольоти й середні опори плит 3-3

199,6

6 A500c

125

226

44Вр-І

250

4

Середні прольоти й середні опори плит 4-4

199,6

6 A500c

125

226

44Вр-І

250

5

Амування ділянок обпертих на стіну

57

6 A500c

200

141

33Вр-І

330

6

Армування ділянок головної балки

78

8 A500c

200

141

33Вр-І

330

За прийнятою схемою армування складаємо підрахунки кількості стержнів у плиті, запишемо у вигляді таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Підрахунок кількості стержнів на плиту Пм-1

п/п

Частина плити, що

розглядається

Формула підрахунку стержнів на

один елемент

Кількість елементів

Кількість стержнів на плиту поелементно

1

Плита, обмежена осями А-Б і 1-2

(6150-150-200)/120=49

4

196

Середні прольоти між осями Б-В і 1-2

(6150-150-150)/120=49

6

294

2

Крайні прольоти вздовж крайніх другорядних балок Б-В і 1-2

(6150-150-200)/130=45

4

180

Середні прольоти вздовж крайніх другорядних балок, Б-В і 2-5

(6150-300)/130=45

6

270

3

Крайні прольоти між осями 2-5

(6150-150-200)/150=39

6

234

Середні прольоти

(6150-300)/150=39

6

234

4

Крайні прольоти вздовж пром. 19 другорядних балок

(6150-150-200)/150=39

22

858

Середні прольоти вздовж 19 другорядних балок

(6150-300)/150=39

33

1287

5

Крайні прольоти А-Б та В-Г вздовж проміжних 19 другорядних балок

(6150-150-200)/200=29

4

116

Середні прольоти 2-3,3-4,4-5 вздовж осей А-Г

(6150-300)/200=30

6

180

Вздовж осей А та Г між віссю 1 і першою другорядною балкою та між останньою другорядною балкою та віссю 6

(1750-100-200)/200=8

4

32

Вздовж осей А-Г між крайніми другорядними балками

(1850-200)/200=9

2

18

6

Крайні прольоти вздовж пром. 2 гол. Балок між віссю 1 і першою другорядною балкою

8

4

32

Вздовж 2 гол. балок між крайніми другорядними

9

36

324

7

Для фіксації поз. 2 та поз 4 вздовж 19 другорядних балок

4

20

80

Для фіксації поз. 5 вздовж поперечних стін по осям А-Г

2

2

4

8

Для фіксації поз 2 між віссю 1 і першою другорядною балкою та між останньою другорядною балкою і віссю 6

(1750-300)/310=5

2

10

Для фіксації поз.2 та 3 між крайніми другорядними балками

(1850-200)/310=6

20

120

9

Для фікації поз. 6 вздовж 2 головних балок

4

11

44

Для фіксації поз 5 вздовж поперечних стін по осям А-Г

2

2

4