Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика 2013 / РП -банки-Маг_Банківська справа -12.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
338.43 Кб
Скачать

Опис переддипломної практики

Мета: закріплення і поглиблення знань, які одержали студенти під час навчання, формування у них професійних навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в банку, виховання потреби щоденно поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті проходження переддипломної практики:

Інструментальні компетенції:

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, наукових монографій, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);

 • здатність до аналізу та систематизації чинного банківського законодавства, норм права міжнародної торгівлі, законодавства з питань цивільного та господарського права, податкової та митної політики;

 • здатність аналізувати/актуалізувати банківські продукти та валютно-фінансові, розрахункові та кредитні інструменти, використовувати новітні технологій здійснення банківських операцій;

 • здатність до професійної роботи у системі операційного дня банку;

 • володіння сучасною методологією банківського контролю;

 • використання нових інформаційних технологій при виконанні функціональних обов’язків банківських працівників;

 • здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати у команді та в міжнародних робочих групах;

 • здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

 • здатність ефективно проводити переговори з партнерами та клієнтами;

 • вміння вибудовувати взаємовигідні стосунки з клієнтами;

 • вміння конструктивно сприймати критичні зауваження та виправляти свої помилки;

 • поважне ставлення до зауважень керівника, прихильність до корпоративних цінностей;

 • прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати знання з питань функціонування другої ланки банківської системи у професійній діяльності;

 • вміння автономно тлумачити проблемні питання чинного банківського законодавства;

 • здатність до розробки програм розвитку банківських операцій;

 • здатність до ініціативи щодо структуризації банківських технологій;

вміння адаптуватись до швидких кон'юнктурних змін на фінансових ринках;

 • відповідальність за якість проведення банківських операцій;

 • формування дослідницьких здібностей щодо складання аналітичних обзорів діяльності комерційних банків.

Спеціальні компетенції:

 • здатність застосовувати законодавство по банках та банківської діяльності та нормативні акти Національного банку у професійній діяльності.

 • здатність аналізувати вплив банків на розвиток соціально-економічних процесів в державі, сучасний стан банківської системи України.

 • вміння аналізувати організаційну структуру банків з точки зору її ефективності

 • вміння аналізувати джерела формування доходів та витрат банків, їх структурні зміни.

 • вміння застосовувати методику планування банківської діяльності (стратегічного та поточного).

 • вміння проводити аналіз діяльності банку.

 • вміння аналізувати планові і звітні показники діяльності банку, виконання планів по доходах і видатках.

 • розвиток уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань з актуальних питань банківської діяльності та творчого їх використання у практичній діяльності.

 • володіння навичками пошуку та аналітичного опрацювання необхідної інформації з питань банків і банківської системи в сучасному інформаційному середовищі, в тому числі за допомогою Internet технологій.

 • здатність логічно і послідовно викладати засвоєні знання з питань аналізу діяльності та менеджменту банків.