Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика 2013 / РП -банки-Маг_Банківська справа -12.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
338.43 Кб
Скачать

1.1. Опис переддипломної практики

Характеристика

практики

Напрям підготовки,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце практики у навчальному плані, розподіл за видами навчальної роботи студента, форми контролю знань студентів, згідно з наскрізною програмою практики

1

2

3

Вид практики: переддипломна

Залікових кредитів

(кредитів ECTS): 12,0

Загальна кількість днів: 40

Модулів: 2,0

Вид підсумкового контролю:

диференційований залік.

Шифр та найменування галузі знань:

0305

«Економіка і підприємництво»

Спеціальність: 8.03050802

«Банківська справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Проводиться: на 5 курсі

Семестр: 10

Види навчальної роботи згідно з наскрізною програмою:

Самостійна робота: -

25 днів,

Індивідуальна робота: -

15 днів.

Форми контролю:

семестр 10

●підсумковий контроль:

диференційований залік.

2. Структура залікового кредиту переддипломної практики

(в банку)

Тема

практики

Кількість днів

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

3

4

МОДУЛЬ І. Проходження переддипломної практики в банку

Змістовий модуль 1. Організаційна структура банку, управління діяльністю банка

Тема 1. Основи організації практики

1

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

(Модуль ІІ)

Тема 2. Організаційна структура банку

1

Тема 3. Менеджмент капіталу банка, управління нормативами та ризиками

2

Тема 4.Планування та аналіз банківської діяльності. Управління маркетингом

2

Всього за змістовий модуль 1

6

Змістовий модуль 2. Казначейство банка

Тема 5. Організація розрахунків в національній та іноземній валютах

2

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

(Модуль ІІ)

Тема 6. Платіжна система.

Управління картковим бізнесом банку

2

Всього за змістовий модуль 2

4

Змістовий модуль 3. Менеджмент ресурсів банку. Зобов’язання банку.

Тема 7. Управління депозитними операціями юридичних осіб

2

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

Тема 8.Менеджмент вкладів фізичних осіб

3

Всього за змістовий модуль 3

5

Змістовий модуль 4. Активні операції банків

Тема 9. Управління кредитуванням юридичних осіб, факторингом, лізингом

4

Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру

(Модуль ІІ)

Тема 10. Управління кредитуванням фізичних осіб, споживче кредитування.

3

Тема 11. Менеджмент операцій банків з цінними паперами

3

Всього за змістовий модуль 4

10

Всього за модуль 1

25

Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання згідно теми дипломної роботи

15

Всього днів

25

15