Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
373.76 Кб
Скачать

Тестові завдання

 1. Абсолютна величина:

а) характеризує розміри сукупності чи окремих її частин і визначається як підсумок значень ознаки окремих частин сукупності;

б) характеризує поширеність явища в певному середовищі;

в) характеризує поширеність явища в певному середовищі і визначається за певною методикою на основі інших показників.

 1. За одиницею виміру абсолютні величини поділяються на:

а) натуральні, умовно-натуральні, трудові, вартісні;

б) натуральні, умовно-трудові, вартісні;

в) умовно-трудові, комбіновані, вартісні.

 1. Індивідуальні абсолютні величини:

а) характеризують розміри окремих груп сукупності, їх отримують шляхом підрахунків первинних даних;

б) характеризують розміри окремих одиниць сукупності, їх отримують шляхом підрахунків первинних даних;

в) характеризують розміри окремих одиниць сукупності, їх отримують безпосередньо під час статистичного спостереження.

 1. Відносна величина структури характеризує:

а) співвідношення однакових показників різних сукупностей;

б) питому вагу певної частини сукупності в її загальному обсязі;

в) співвідношення різних частин однієї сукупності.

 1. Відносна величина порівняння характеризує:

а) співвідношення частини сукупності з усією сукупністю;

б) співвідношення різних частин однієї сукупності;

в) співвідношення однойменних показників різних сукупностей.

 1. Відносна величина виконання плану характеризує:

а) співвідношення рівня, запланованого на майбутній період, до рівня, прийнятого за базу;

б) співвідношення фактично досягнутого рівня до запланованого;

в) співвідношення досягнутого рівня до рівня попереднього періоду.

 1. За базу порівняння обирається рівень попереднього періоду при обчисленні відносної величини:

а) виконання плану; б) координації; в) динаміки.

 1. Відносна величина інтенсивності характеризує:

а) склад сукупності і ступінь поширення явища в певному середовищі;

б) ступінь поширення явища в певному середовищі;

в) склад сукупності і ступінь розвитку явища в певному середовищі.

 1. Відносна величина координації характеризує:

а) співвідношення частин сукупності;

б) питому вагу частини сукупності в її загальному обсязі;

в) співвідношення однакових показників різних сукупностей.

 1. Відносна величина планового завдання характеризує:

а) співвідношення рівня, запланованого на майбутній період, до рівня, прийнятого за базу;

б) співвідношення фактично досягнутого рівня до запланованого;

в) співвідношення досягнутого рівня до рівня попереднього періоду.

 1. База порівняння обирається довільно при розрахунку відносної величини:

а) координації; б) інтенсивності; в) динаміки.

 1. Під час розрахунку відносної величини динаміки за базу порівняння обирається:

а) один з попередніх періодів; б) майбутній період; в) поточний період.

 1. Середня величина:

а) характеризує типовий рівень варіативної ознаки і вимірюється у відсотках;

б) є узагальнюючою мірою варіативної ознаки і вимірюється у відсотках;

в) є узагальнюючою мірою варіативної ознаки і характеризує рівень варіативної ознаки у розрахунку на одиницю сукупності.

 1. Середня арифметична має такі властивості:

а) якщо кожну варіанту збільшити або зменшити на одну й ту саму постійну величину, середня арифметична відповідно зміниться на ту ж саму величину;

б) якщо частоту кожної варіанти збільшити або зменшити в одне й те саме число разів, середня арифметична збільшиться або зменшиться в стільки ж разів;

в) алгебраїчна сума відхилень кожної варіанти від середньої арифметичної прямує до мінімуму.

 1. Середня арифметична має такі властивості:

а) якщо кожну варіанту збільшити або зменшити на одну й ту саму постійну величину, середня арифметична не зміниться;

б) якщо кожну варіанту збільшити або зменшити в одне й те саме число разів, середня арифметична збільшиться або зменшиться на те саме число;

в) алгебраїчна сума відхилень кожної варіанти від середньої арифметичної дорівнює нулю.