Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
132.61 Кб
Скачать

Задача 7

Вкажіть вид запитань, тип ознак та можливі варіанти їх кількісного вираження для наведених запитань „Анкети осіб, які звернулися до служби зайнятості”:

 1. Ваша стать: чоловік; жінка (не потрібне закреслити).

 2. Ваш вік ______________(кількість років).

 3. Ваша соціальна група до моменту втрати роботи:

  1. робітник;

  2. службовець;

  3. кооператор;

  4. фермер; орендатор;

  5. пенсіонер;

  6. військовослужбовець;

  7. студент;

  8. підприємець.

 1. Чи робили Ви спробу знайти роботу?

  1. так; 2) ні.

 2. Як довго Ви не маєте постійної роботи?______________(років, місяців)

 3. Якою за характером має бути Ваша робота (можна зазначити не більше 2 відповідей)?

  1. переважно фізична;

  2. переважно розумова;

  3. організаторська;

  4. виконавча;

  5. творча;

  6. наукова;

  7. підприємницька;

  8. _______ (свій варіант).

 1. Як Ви оцінюєте рівень своєї фахової кваліфікації?

  1. високий;

  2. вищий за середній;

  3. середній;

  4. нижче середнього

  5. низький;

  6. не можу визначити.

 1. Зазначте свої життєві плани ______________________________________________________________ _____________________________________________________________.

Задача 8

Складіть перелік запитань, що входять до програми наступних спостережень:

 1. вибіркове обстеження бюджетів студентських сімей міста;

 2. опитування слухачів факультету підвищення кваліфікації, що проходять перепідготовку від центру зайнятості щодо орієнтації навчального процесу на їх можливу практичну діяльність;

 3. анкетне опитування студентів щодо рівня задоволення якістю навчання в інституті.

Визначте вид запитань, тип ознак та можливі варіанти їх кількісного вираження при проведенні цих спостережень.

Задача 9

Визначте об’єктивний, суб’єктивний час спостереження та критичний момент при проведенні наступних спостережень:

 1. перепис населення України здійснювався з 4 на 5 грудня 2001 року (станом на 0 годин) і продовжувався з 5 грудня по 14 грудня;

 2. визначення залишків кредиторської заборгованості на початок і кінець кожного робочого дня;

 3. щоквартальний звіт про експорт (імпорт) послуг подають в органи статистики 10 числа після звітного періоду;

 4. щомісячні дані про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування, подають в органи статистики 10 числа після звітного періоду;

 5. щомісячний звіт про товарообіг подають органу державної статистики

 • підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування – 2 числа після звітного періоду;

 • обласні (республіканські) споживчі спілки – 4 числа до 12 годин після звітного періоду.

Задача 10

Перепис населення 2001 р. проводився станом на 12-ту годину ночі з 4 на 5 грудня і продовжувався по 14 грудня включно.

Завдання 1. Вкажіть:

  • до якої форми, виду і способу належить це спостереження;

  • яка його мета ?

  • що є об’єктом спостереження, одиницею сукупності та одиницею спостереження?

  • об’єктивний і суб’єктивний час перепису;

  • чому критичний момент перепису населення 2001 р. обрали взимку, у грудні, в середині тижня?

Завдання 2. Проаналізуйте варіанти ситуацій, що виникли під час перепису.

Спостерігач прийшов:

Варіант 1) у сім’ю №1 -7 грудня. В цій сім’ї 6 грудня помер чоловік. Як повинен зробити спостерігач: а) не вносити дані про померлого в переписний лист; б) внести з поміткою про смерть; в) внести без помітки про смерть;

Варіант 2) у сім’ю №2 - 10 грудня й попав на весілля. Що повинен записати спостерігач у відповідь на запитання “Знаходитесь ви у шлюбі на цей час” про кожного з подружжя - знаходиться чи не знаходиться?

Варіант 3) у сім’ю №3 - 12 грудня. В сім’ї 4 грудня народилася дитина. Як повинен повестися спостерігач відносно цієї дитини: а) внести в переписний лист; б) не вносити в переписний лист.

Варіант 4) у сім’ю №4 – теж 12 грудня. Один з членів сім’ї на питання “Знаходитеся ви у шлюбі на цей час?”, відповів, що не знаходиться і показав спостерігачу свідоцтво про розірвання шлюбу, в якому вказано, що шлюб розірвано 5 грудня. Не дивлячись на заперечення опитуваного, спостерігач зареєстрував його як такого, що знаходиться у шлюбі. Чи вірно зробив спостерігач?

Соседние файлы в папке Тема 2