Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
132.61 Кб
Скачать

Логічний та арифметичний контроль даних

Отримані в ході спостереження дані повинні бути точними і достовірними. Однак, навіть при досконалій організації спостереження, можливі помилки чи погрішності. Відхилення або різницю між одержаними показниками і дійсними величинами ознак досліджуваних явищ називають помилками статистичного спостереження.

Залежно від характеру, причин та джерел виникнення помилки поділяються на помилки реєстрації та помилки репрезентативності (представництва).

Помилки реєстрації виникають внаслідок невірного встановлення фактів у процесі спостереження або невірного їх запису.

Рис 3.2

Вони бувають випадковими і систематичними, виникають як при суцільному так і при несуцільному спостереженні.

Випадкові – це описки, недостатня поінформованість з досліджуваного питання, непорозуміння (наприклад, запис 58 або 53).

Систематичні помилки – можуть бути навмисні або ненавмисні. Навмисні помилки (тенденційні) – свідомо повідомляються чи записуються невірні дані (приписки або приховування). Ненавмисні помилки виникають внаслідок випадкових причин (несправність реєстраційних приладів, невірне тлумачення сутності показника реєстратором).

Помилки репрезентативності характерні лише для несуцільного спостереження. Вони виникають тому, що склад відібраної частини сукупності недостатньо повно відображає склад усієї сукупності.

Виявленню і усуненню помилок сприяє контроль статистичних даних. Він може спочатку виконуватись як візуальний контроль - наприклад, перевірка повноти отриманих даних. Для перевірки якості отриманих даних використовують: візуальний, логічний та арифметичний контроль.

Візуальний контроль – перевірка повноти даних, наявності відповідей на всі питання програми спостереження, заповнення адресної частини звіту, наявності підписів і т. ін.;

логічний контроль – це перевірка сумісності даних, яка поля­гає в порівнянні взаємозалежних ознак (наприклад, вік респондента та його професія) та встановлює тільки наявність помилки, а не її розмір;

арифметичний контроль – це прямий чи непрямий перерахунок зареєстрованих даних (фонд заробітної плати робітників можна проконтролювати, знаючи середньо облікову чисельність робітників та розмір їхньої середньої заробітної плати).

Задачі для розв’язання

Завдання 1

На вашу думку, які ознаки слід використати при проведенні обстеження:

 1. промислової фірми з метою вивчення руху робочої сили;

 2. роботи міського транспорту з метою вивчення місця різних його видів у перевезенні пасажирів;

 3. житлових умов студентів вищих навчальних закладів міста.

Завдання 2

Сформулюйте об’єкт, одиницю і мету спостереження та розробіть програму обстеження:

дитячих садочків; середніх шкіл; комерційних банків;

фермерських господарств; автозаправних станцій.

Завдання 3

Розробіть програму і формуляр з інструкцією для проведення одноразового обстеження читачів бібліотек ВНЗ міста. Визначте об’єкт, одиницю і мету спостереження.

Задача 4

Проводиться обстеження інвестиційної привабливості малих промислових підприємств регіону. Визначте:

 • мету спостереження;

 • об‘єкт спостереження;

 • одиницю сукупності;

 • одиницю спостереження;

 • організаційну форму, вид і спосіб спостереження.

Задача 5

Виходячи із мети спостереження визначте об‘єкт, одиницю спостереження; одиницю сукупності при проведенні таких обстежень:

 • оцінка якості підготовки із фахових дисциплін студентів, що навчаються за денною та заочною формами навчання;

 • інвентаризація устаткування на малих промислових підприємствах регіону;

 • облік наявності касових апаратів у комерційних торговельних пунктах міста;

 • укладання списків платників податку на землю.

Завдання 6

Вкажіть вид запитань та тип ознак для наведених запитань „Анкети студентів”:

 1. Ваша стать:

чоловік; жінка. (підкреслити ).

 1. Ваш вік ______________(кількість років).

 2. Чи відповідає, на Вашу думку, сучасним вимогам фахова підготовка фінансистів-економістів у нашій академії?

а) так, відповідає;

б) не відповідає;

в) поки що не можу оцінити.

 1. Ви задоволені своїм вибором професії?

а) задоволений;

б) ставлюсь байдуже;

в) не задоволений;

г) _________________________________(Ваш варіант відповіді).

Соседние файлы в папке Тема 2