Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
91
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
380.42 Кб
Скачать

Задачі для розв’язання Задача 1

Класифікуйте наведені статистичні показники за ознакою часу, за способом обчислення, для відносних величин визначте вид та форму вираження:

1) виробництво молока на душу населення за рік, л на 1 особу;

2) довжина електрифікованих ліній залізниць на кінець року, км;

3) кількість учителів на 10 000 населення на початок року, осіб;

4) введення в дію загальної (корисної) площі житлових будинків за рік становить 1050 тис. кв. м;

5) із загальної кількості населення Дніпропетровської області за результатами останнього перепису населення чоловіки становили 1643,3 тис. ос., або 46 %;

6) у 1989 році на 1000 чоловіків припадало 1163 жінки, а у 2001 році – 1159 жінок;

7) за роки, що минули після перепису населення 1989 року, кількість міст в Україні збільшилась на 20 і на дату Всеукраїнського перепису населення 2001 року склала 454 міста;

8) частка інвестицій на охорону навколишнього середовища у загальному обсязі капіталовкладень становить 0,12;

9) витрати на заходи з охорони праці у поточному році порівняно з минулим зросли на 5%;

10) середня тривалість пошуку роботи серед безробітних у містах становила за звітний період 9 місяців;

11) індекс роздрібних цін на споживчі товари за I квартал становить 104 %;

12) ступінь використання виробничих потужностей домобудівного комбінату - 85 %;

13) на початок навчального року кількість навчальних закладів становила 6614.

Задача 2

Споживання палива тепловими електростанціями становило:

Вид палива, млн..т

Минулий рік

Поточний рік

Коефіцієнти-сумірники

Мазут

Вугілля

23,8

23,2

25,0

20,2

1,37

0,90

Визначте: загальний обсяг спожитого палива за кожний період та проаналізуйте його динаміку; структуру споживання за видами палива та структурні зрушення.

Задача 3

За даними, представленими в таблиці, проаналізувати напруженість планового завдання та рівень виконання плану для підприємства, що випускає зошити різного призначення. (За умовно-натуральну одиницю виміру прийняти зошит з 12 аркушів).

Тип зошитів

Обсяг випуску продукції, тис.шт

Коефіцієнт - сумірник

2010 рік

2011 рік

план

факт

план

12 аркушів

4,7

4,8

5,0

36 аркушів

3,4

3,0

3,5

72 аркуши

2,0

2,4

2,2

84 аркуши

1,1

1,1

1,2

Задача 4

Показники діяльності банківської системи області Д характеризуються такими даними:

Показник

Роки

2009 (факт)

2010 (факт)

2011

(план)

2011

(факт)

Вклади населення, млн..грн., всього

1398

2308

2650

2800

у тому числі:

в національній валюті

829

1505

1700

1900

в іноземній валюті

568

803

950

900

Кількість населення, тис..ос.

3567,6

3568,4

Х

3578,4

Визначте відносні величини: планового завдання; виконання плану, динаміки; структури; координації та інтенсивності. Зробіть висновки.

Проаналізуйте структурні зрушення, що відбулися у вкладах населення.

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012