Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
47
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
358.91 Кб
Скачать

Задачі та завдання для розв’язання Завдання 1

Визначте, які з наведених індексів є зведеними, а які – індивідуальними:

  • кількість оформлених ліцензій на різні види комерційної діяльності у поточному році порівняно з базисним зросла в 1,6 раза;

  • сума проданих держоблігацій на первинному ринку за рік збільшилась на 15%, а на вторинному – на 9 %;

  • кількість іноземних інвесторів з країн далекого зарубіжжя за два роки скоротилася на 22 %, а з країн ближнього зарубіжжя – збільшилась на 17 %;

  • курс валюти першої категорії на внутрішньому валютному ринку підвищився на 1 % за два порівнюваних періоди, а на німецьку марку – скоротився на 0,2 % за той самий час;

  • середня кредитна ставка у банківській мережі скоротилася на 4 %, а в групі комерційних банків – лише на 2 %.

Задача 1

В таблиці наведено дані про динаміку товарообігу одного з відділів магазину. Визначити:

а) індивідуальні індекси цін, обсягу проданих товарів та товарообігу;

б) обчислити загальні індекси товарообігу, ціни та фізичного обсягу продаж товару;

в) абсолютний приріст товарообігу в цілому та його складові за рахунок зміни цін на товари та фізичного обсягу їх продаж.

Результати проаналізувати, зробити висновки.

Група товару

Ціна за одиницю товару, тис.грн.

Обсяг продаж, тис. шт.

І місяць

2 місяць

І місяць

2 місяць

А

Б

3,5

2,5

4,5

4,2

2,8

1,2

3,2

0,8

Задача 2

Витрати на телерекламу окремих категорій товару характеризуються даними:

Категорія

товару

Собівартість одного

рекламного ролика, тис. грн.

Кількість виготовлених

рекламних роликів, од.

базовий

період

поточний

період

базовий

період

поточний період

А

Б

1,3

1,1

1,5

1,8

150

140

180

130

Визначити:

а) індивідуальні індекси фізичного обсягу виготовлення рекламних роликів, собівартості одного рекламного ролика та витрат на виготовлення роликів, перевірити взаємозв’язок між цими індексами;

б) загальні індекси собівартості та кількості виготовлених рекламних роликів; загальний індекс витрат на телерекламу. Перевірити взаємозв’язок між цими індексами.

Результати проаналізувати, зробити висновки.

Задача 3

Динаміка витрат праці на виробництво продукції представлена даними:

Вид продукції

Трудомісткість виробництва одиниці продукції, люд. год. шт.

Обсяг випущеної продукції, шт.

І квартал

ІІ квартал

І квартал

ІІ квартал

А

Б

В

14

12

18

10

20

42

17

16

28

22

19

20

Визначте:

а) індивідуальні індекси фізичного обсягу випущеної продукції, трудомісткості виробництва одиниці продукції та трудовитрат не виробництво окремих видів продукції;

б) зведені індекси трудомісткості одиниці продукції та фізичного обсягу її виробництва; через взаємозв’язок індексів зведений індекс витрат праці на виробництво продукції;

в) абсолютний приріст (економію) витрат праці в цілому та за рахунок динаміки трудомісткості та фізичного обсягу виробництва.

Поясніть взаємозв’язок індексів та абсолютних приростів. Результати проаналізуйте, зробіть висновки.

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012