Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
28.67 Кб
Скачать

Адекватність статистичного показника, точність й повнота вимірювання

Адекватність – це здатність показника відобразити саме ту властивість об’єкта, що передбачена програмою дослідження. Адже для однієї й тієї самої категорії можна побудувати кілька показників. Наприклад, рентабельність виробництва можна оцінити за такими показниками: балансовий прибуток, нетто-прибуток, відносно капіталу, відносно активів. Щоб показник відповідав своєму призначенню та виконував покладені на нього функції, на стадії проектування проводиться його логічне та статистичне обґрунтування. Логічне обґрунтування передбачає всебічний теоретичний аналіз абстрактних економічних категорій, наприклад, норма прибутку, продуктивність праці, рентабельність виробництва тощо. Статистичне обґрунтування передбачає розробку методології та методику кількісного вимірювання цих категорій.

Точність та повнота вимірювання залежить від статистичної структури показника, організації спостереження та обробки даних, можливостей технічних засобів. Наприклад, імпорт нафти вимірюється тоннами, а продаж пального автолюбителям – літрами зібраний урожай оцінюється центнерами, а продаж сільськогосподарської продукції населенню – кілограмами. Щоб показник відповідав своєму призначенню й виконував покладені на нього функції, необхідно логічно обґрунтувати його модель ще на етапі розробки програми статистичного спостереження.

Соседние файлы в папке 5