Скачиваний:
19
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
240.51 Кб
Скачать

Навчальний посібник

Макарова Ніна Сергіївна Гармідер Лариса Дмитрівна Михальчук Людмила Володимирівна

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Редактори Клименко Г.Б., Носенко Л.В., Савельєва В.В. Коректори Клименко Г.Б., Савельєва В.В.

Технічний редактор Школяренко В.О. Дизайн обкладинки Школяренко В.О.

Підписано до друку ________ Формат 84х108 1/32 Папір друк. Обліково-вид.арк. _23,2 Умовн.друк.арк.16,9 Тираж___Замовлення №_

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету телебачення і радіомовлення України сер. ДК № 2126 від 06.09.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова,12, м. Дніпропетровськ, 49083

322

Соседние файлы в папке Економіка природокористування Макарова Н.С. та ін. Навчальний посібник 2007