Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Історія економіки та економічної думки Курс лекцій / Історія економіки та економічної думки 2 ч..doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

Основні терміни, і поняття

Імперіалізм, монополістичний капіталізм, акціонерна власність, кооперативна власність, муніципальна власність, пул, конвенція, корнер, ринг, картель, синдикат, трест, кон­церн, концесія, територіальна експансія.

Питання для самоконтролю

 1. Я кі характерні риси господарства першої половини ХХ ст.?

 2. Електрика і електротехніка першої половини ХХ ст.

 3. Металургія і транспорт першої половини ХХ ст.

 4. Технологія и організація виробництва першої половиниХХ ст.

 5. Які результати другої технологічної революції?

 6. Монополізація виробництва.

 7. Капіталістична монополія.

 8. Роль банків.

 9. Значення зовнішньої торгівлі.

 10. Експорт капіталу.

 11. Зміна лідерства країн.

Література

 1. Історія економічних учень: Підручник за ред. /Л.Я.Корнійчук, Н.О.Титаренко. – К.: 2001.

 2. Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович, В.Ф. Чайковський. Економічна історія України і світу. – К.: “Вікар”, 2001.

 3. П.І. Юхименко. Економічна історія. – К.: “Вікар”, 2004.

 4. П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. Історія економічних учень. – К.:, “Знання”, 2005.

 5. Н.О. Тимочко, О.А. Пучко ін. Економічна історія. –К.:, 2000.

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................

3

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII –перша половина XIX ст.)......

6

Тема 7. Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX –початок XX ст.).........

42

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина XIX–початок XX ст................

81

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина XX ст.).................................................................................................

Зміст......................................................................................................................

118

153