Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс. Ден. ФК / Історія економіки та економічної думки Курс лекцій / Історія економіки та економічної думки 3 ч..doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
926.72 Кб
Скачать

Основні терміни і поняття

Держава загального добробуту. Дефляція, стагфляція. Перехідний період. Депресія. Проміжні товари. Акцизний збір. Ринковий соціалізм. "Ваучеризація". Гіперінфляція. Розбалансованість економіки. Інфляція. попиту. Тренд.

Питання для самоконтролю

1. Який тип господарювання, на вашу думку, можна впровадити в Україні?

2. Якщо Україна прагне мати стабільні ціни (тобто невисоку інфляцію), чому б просто не видати закон про заборону зміни цін?

3. Одною із проблем, економіки України є створення розвиненого про­довольчого ринку. Як, на вашу думку, можна вирішити це питання в ринкових умовах господарювання?

4. Відомо, що зайнятості сприяє система соціального забезпечення. Що необхідно здійснити для її підтримки в Україні ?

5. Основне завдання в умовах переходу до змішаної ринкової економіки — добитися поєднання мікроефективності з макростабільністю. Як ви це розумієте?

6. Як ви вважаєте, чи необхідно знову впроваджувати в економіку України систему плановості? Якщо так, то обґрунтуйте таку необхідність.

Література

 1. Дорошенко Д. Нарис історії України. —Львів, 1991.

 2. История мировой зкономики: Учебник / Под ред. Г. Б. По­ляка й Г. М. Марковой. — М., 1999.

 3. Історія України: Курс лекцій. В 2 кн. / Л. Г. Мельник, М. В. Верстюк, Демченко М. В. та ін. —К., 1991—1992.

 4. Історія України: Навч. посібник / За ред. В. А. Смолія. — К.,1997.

 5. Лортикян 3. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины XIX—XX вв. — Харьков, 1999.

 6. Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2 т. — К., 1993.

 7. Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В. І. Голубовича. — Минск, 1997.

 8. Історія економічних учень: Підручник за ред. /Л.Я.Корнійчук, Н.О.Титаренко. – К.: 2001.

 9. Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович, В.Ф. Чайковський. Економічна історія України і світу. – К.: “Вікар”, 2001.

 10. П.І. Юхименко. Економічна історія. – К.: “Вікар”, 2004.

 11. П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. Історія економічних учень. – К.:, “Знання”, 2005.

 12. Н.О. Тимочко, О.А. Пучко ін. Економічна історія. –К.:, 2000.

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................

3

Тема 10. Розвиток національних економік країн європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XX ст.).............................................................................

6

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX –початок XXI ст.)...

46

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці..........................................

58

Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90 – ті роки XX ст. …………………………………………………………………..

112

Зміст......................................................................................................................

137