Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТИС / Курсовой / Глава_2_2013

.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
145.41 Кб
Скачать

8

2 АБОНЕНТСЬКИЙ ПРОГНОЗ

Передбачення подій дає можливість заздалегідь, поступово та з урахуванням припустимого позитивного або негативного наслідку урахувати тенденцію розвитку, зросту мережі телекомунікацій, або якщо це необхідно, втрутитися у хід розвитку і контролювати його.

Рішення, що приймаються сьогодні, обов’язково повинні опиратися на оцінки розвинення явищ у майбутньому. Під прогнозуванням розуміють наукове виявлення ймовірних шляхів і результатів розвитку явищ та процесів [7-9].

Прогнозування - це ключовий момент при прийнятті рішень. Кінцева ефективність будь-якого рішення залежить від послідовності подій, що виникають уже після ухвалення рішення. Можливість передбачити некеровані аспекти цих подій перед ухваленням рішення дозволяє зробити найкращий вибір, що, у противному випадку, міг би бути невдалим. Прогнозуюча система повинна забезпечувати визначення помилки прогнозування, також як і оцінку самого прогнозування. Такий підхід значно знижує ризик об'єктивно зв'язаний із процесом прийняття рішень.

2.1 Експоненційно - логістична модель абонентського прогнозу

При прогнозуванні кількості абонентів для кожного підрайону доцільно застосовувати показниково-логістичну функцію, що враховує "історичні" дані. Це означає, що розвиток відбувається за кривою, що спочатку прискорюється, потім проходить точку вигину, і, нарешті, ріст сповільнюється і наближається до асимптоти ("рівень насичення" чи "максимальна щільність"). Прогнозування загальної кількості абонентів району виконується на підставі абонентських прогнозів окремих населених пунктів з урахуванням їх класифікації за потенційним рівнем телефонізації.

Загальний вираз прогнозу рівня телефонізації має вид:

, (2.1)

де - максимальний рівень телефонізації населеного пункту, що має категорію TC;

- коефіцієнт ступеню насиченості.

(2.2)

де Т – момент часу, для якого робиться прогноз;

спеціальні характеристичні точки розрахунку.

точка вигину

Р

Точка изгиба

исунок 2.1 – Загальний вид графіка росту коефіцієнту ступеню насиченості згодом

Зазначені на рисунку періоди розвитку мережі електрозв'язку, через які проходить будь-яка мережа відповідають соціальним і економічним умовам розвитку мереж в часі:

1) Початковий період (період початкового, повільного, лінійного зростання ємності мережі електрозв'язку);

2) Період різкого зростання (прискорене зростання мережі електрозв'язку);

3) Період насичення (сповільнене зростання при досить розвиненій мережі, коли запит повністю задоволений).

Константи:

- значення YV(-5) і Yv(0) для T=-5 и T=0:

(2.3)

(2.4)

- спеціальні характеристичні точки розрахунку:

(2.5)

(2.6)

Логістична функція має деякі корисні властивості - це об'єднання використання статистичних даних з розрахованими. Обмеження - логістична модель повинна завжди монотонно збільшуватися або зменшуватися, що в деяких особливих випадках не завжди вірно.

2.2 Моделювання прогнозу

Існує два варіанти розвитку подій:

  • коли населений пункт з часом не змінює своєї категорії;

  • коли населений пункт змінює категорію з часом (це може відбутися в тому випадку, якщо згодом змінюється кількість населення або рід економічної діяльності відповідно до таблиці 1.3, але це не правило, потрібно вносити особисті корективи).

Розглянемо алгоритм першого випадку, коли населений пункт не змінює категорії (графіки представлені на рисунку 2.2):

  1. Обчислюються значення YV(-5) і Yv(0) для T=-5 і T=0 за формулами 2.3 - 2.4.

  2. Будуються точки YV(-5) і YV(0).

  3. За формулами 2.5-2.6 розраховуються спеціальні характеристичні точки.

  4. Будуються точки DV(-5) і DV(0) за формулою (2.8):

. (2.8)

7. Будуються точки YV(5), YV(10) і YV(15) відповідно до формули (2.2) (T0 = 0).

8. Виходячи з формули (2.1), добудовуються точки DV(5), DV(10) і DV(15), що відображають рівень телефонізації через 5, 10 і 15 років.

Варто звернути увагу, що графік YV(T) обов'язково повинен проходити через точку вигину з координатами (TWV;YWV).

Для другого випадку розрахунки виконуються за тим самим алгоритмом, але DMAX слід брати відповідно до категорії, у якій знаходиться населений пункт, у визначеній часовій точці (рис.2.3). Наприклад, якщо населений пункт у момент часу T=15 перейшов в іншу категорію, то крапки з координатами (YV;15) і (DV;15) будуються у відповідності зі значенням DMAX для цієї категорії.

б)

Рисунок 2.2 - а) графік росту коефіцієнту ступеню насиченості в населеному пункті, з постійною категорією; б) графік рівня телефонізації в населеному пункті, з постійною категорією.

На рисунку 2.3 зображені графіки для населеного пункту, у якому категорія міняється згодом:

Рисунок 2.3 - а) графік росту коефіцієнту ступеню насиченості в населеному пункті, з категорією, що змінюється; б) графік рівня телефонізації в населеному пункті, з категорією, що змінюється.

Всі отримані дані потрібно звести в загальну таблицю для корегувань. Отримані дані можуть бути помилковими. При окремих змінах потрібно навести пояснення. Розрахунок прогнозної кількості абонентів зводиться до таблиці 2.1. У роботі потрібно навести графіки для 3-х випадків:

  1. коли категорія населеного пункту не змінюється з часом та спостерігається збільшення кількості населення;

  2. коли категорія населеного пункту не змінюється з часом та спостерігається зменшення кількості населення;

  3. коли категорія населеного пункту змінюється з часом.

Таблиця 2.1 - Розрахунок прогнозної кількості абонентів

V

YV (T)

DV (T)

DMAXV

T=-5

T=0

T=5

T=10

T=15

T=-5

T=0

T=5

T=10

T=15

2.3 Заключні корегування прогнозу

Після того як знайдено значення DV(T) для значень T=5, 10, 15 років, варто визначитися з вектором PNV(T), що відповідає за процентне співвідношення підключених абонентів до їх загального числа.

Таблиця 2.2 - Вектор PNV(T)

V

T=5

T=10

T=15

1

2

--

З умови вимог за методикою черг PNV(T) слід брати близьким до одиниці (у межах 0,8-1,0).

Після заповнення таблиці (2.2) зводимо кінцеві результати в загальну таблицю (2.3), використовуючи наступну формулу:

(2.10)

(2.11)

У таблицю 2.3 заносяться прогнозовані дані про кількість абонентів через 5, 10 і 15 років.

Таблиця 2.3 - Прогноз кількості абонентів

Місце

Підключені

абоненти

Район, C

Насел. пункт,V

NV (T)

T = 5

T =10

T= 15

01

01

02

03

--

0N

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Курсовой