Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
33
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
258.31 Кб
Скачать

Таблиця 3.1.3

Норми витрат праці інженерно-технічних працівників (ітп) і робітників

На відбір борозневих проб

У людино-днях на 1 бригадо-зміну

Но-мер

ряд-ка

Найменування посади, професії, категорія кваліфікації, тарифний розряд

Поверхня

та

відкриті виробки

Підземні виробки

горизон-тальні

і похилі

шурфи і перетинки

з них

глибина до 2,5м

глибина понад 2,5м

1

2

3

4

5

6

І Т П

1

Геолог ІІ категорії

0,1

0,1

0,1

0,1

2

Технік ІІ категорії

1,0

1,0

1,0

1,0

3

Р а з о м ІТП

1,1

1,1

1,1

1,1

Робітники

4

Гірник ІІІ розряду

-

-

-

2,0

5

Відбірник геологіч-

них проб ІV розряду

1,0

1,0

1,0

1,0

6

Р а з о м робітники

1,0

1,0

1,0

3,0

В с ь о г о

2,1

2,1

2,1

4,1

Таблиця 3.1.4 Норми витрат матеріалів на відбір борозневих проб На 100 бригадо-змін

Но-мер

ряд-ка

Найменування матеріалу, характеристика

Оди-ниця вимі-ру

Відкриті гірничі виробки

Підземні гірничі виробки

С п о с і б р о б і т

руч-

ний

машинно-ручний

руч-

ний

машинно-ручний

відбій-

ним молот-

ком

пробо-відбір-ником

відбій-

ним молот-

ком

пробо-відбір-ником

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Електроенергія

кВт-г.

-

-

588,0

-

-

504,0

2

Калька паперова

м

45,5

45,5

33,2

45,5

45,5

33,2

3

Оливи індустрі-альні І-20А

кг

-

-

10,0

-

-

10,0

4

Папір пакуваль-ний

кг

2,0

2,0

1,5

2,0

2,0

1,5

5

Папір для письма

кг

2,2

2,2

1,6

2,2

2,2

1,6

6

Сталь листова товщ. 2-3 мм

кг

5,8

5,8

4,2

5,8

5,8

4,2

7

Стиснене повітря

м3

-

31190

-

-

25170

-

8

Стрічка ізоляційна

круг

-

-

1,1

-

-

1,1

9

Цвяхи будівельні

кг

1,0

1,0

0,7

1,0

1,0

0,7

10

Шпагат

кг

3,4

3,4

2,5

3,4

3,4

2,5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД