Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
355.8 Кб
Скачать

25

4 М і н е р а л о г і ч н е в и п р о б у в а н н я

4.1 Обробка (концентрація) проб на концентраційному столі,

відсаджувальній машині, гвинтовому сепараторі

4.1.1 С к л а д (з м і с т) р о б о т и: зважування проб, завантажування проб у бункер сепаратора, концентрація проб, вилучення концентрату; висушування, зважування, пакування і маркування концентрату, прибирання хвостів, очищення устаткування після обробки кожної проби.

4.1.2 У м о в и п р о в е д е н н я р о б і т: концентрація проб здійснюється на концентраційному столі з площею деки до 0,5 м2, або на дво-камерних відсаджувальних машинах з площею камери 0,08 м2, або на гвинто-вих сепараторах – пошуковому із зовнішнім діаметром жолоба до 250 мм чи на розвідувальному з діаметром жолоба 500 мм.

4.1.3 Норми часу на обробку (концентрацію) проб наведено у табли-ці 4.1.1, норми витрат праці інженерно-технічних працівників і робітників - у таблиці 4.1.2, норми витрат матеріалів і норми зносу предметів малоцінних і таких, що швидко зношуються, - у таблицях відповідно 4.1.3 і 4.1.4.

Кількість бавовняних мішечків для пакування проб розраховується додатково згідно з положеннями, викладеними у п. 2.17, за обґрунтуваннями проекту щодо кількості і маси проб.

4.1.4 З устаткування, яке відноситься до основних фондів, при обробці (концентрації) проб застосовуються:

- стіл концентраційний СКО-0,5 (коефіцієнт резерву 1,15)

- машина відсаджувальна ОМСК-2 (коефіцієнт резерву 1,15)

- сепаратор гвинтовий пошуковий ВСП (коефіцієнт резерву 1,33)

- сепаратор гвинтовий розвідувальний ВСР (коефіцієнт резерву 1,15)

4.1.5 Застосування виробничого транспорту при обробці (концентра-ції) проб нормами не передбачається.

Таблиця 4.1.1

Норми часу на обробку (концентрацію) проб у бригадо-змінах на 100 проб

Номер

рядка

Вид

устаткування

Крупність ма-теріалу, який обробляється

Початкова маса проб, кг

1-5

6-10

11-20

21-30

1

2

3

4

5

6

7

1

Концентраційний

- 2,0

5,76

12,51

17,71

26,43

2

стіл

- 1,0

9,93

19,86

26,29

37,29

3

- 0,5

33,43

49,86

55,57

62,57

4

Відсаджувальна

10

1,72

2,29

3,82

5,05

5

машина

2

3,44

4,58

7,65

10,10

6

Гвинтовий сепаратор

пошуковий (ВСП)

0,75

2,25

4,95

6,45

7

Гвинтовий сепаратор

розвідувальний (ВСР)

0,09

0,29

0,57

0,93

Таблиця 4.1.2

Норми витрат праці інженерно-технічних працівників (ІТП) і робітників при обробці (концентрації) проб на концентраційному столі, відсаджувальній машині або гвинтовому сепараторі

У людино-днях на 1 бригадо-зміну

Номер

рядка

Найменування посади,

професії, категорія квалі-фікації, тарифний розряд

Вид устаткування

концентра-ційний стіл

відсаджуваль-на машина

гвинтовий сепаратор

1

2

3

4

5

І Т П

1

Геолог ІІ категорії

0,05

0,05

0,05

2

Технік-геолог ІІ категорії

0,50

0,50

0,50

3

Технік-механік ІІ категорії

0,03

0,03

0,03

4

Р а з о м ІТП

0,58

0,58

0,58

Робітники

5

Концентраторник ІІІ розряду

1,00

-

-

6

Концентраторник ІV розряду

-

1,00

-

7

Сепараторник V розряду

-

-

1,00

8

В с ь о г о

1,58

1,58

1,58

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД