Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
553.05 Кб
Скачать

У людино-днях на 1 бригадо-зміну

Номер

Найменування посади, професії,

Норма

рядка

категорія кваліфікації, тарифний розряд

1

2

3

ІТП:

1

Геолог ІІ категорії

0,10

2

Технік ІІ категорії

1,00

3

Р а з о м ІТП

1,10

Робітники:

4

Дробильник ІІ розряду

1,00

5

В с ь о г о :

2,10

Таблиця 6.3.4

Норми витрат матеріалів на обробку проб піщаних та

глинистих порід для будівельних робіт і грубої кераміки

На 100 бригадо-змін

Найменування

Оди-

Норма витрат при обробці проб

та

ниця

піщаних

глинистих

характеристика

вимі-

порід для

порід для

м а т е р і а л і в

ру

будівництва

грубої кераміки

1

2

3

4

1. Держак до лопати

шт.

10

10

2. Дрова

м3

20

20

3. Сталь листова 2 - 3 мм

кг

5

5

Таблиця 6.3.5

Норми зносу інструменту, малоцінного інвентаря

і спорядження при обробці проб піщаних та

глинистих порід для будівельних робіт і грубої кераміки

На 100 бригадо-змін

Н а й м е н у в а н н я,

Норма

К і л ь к і с т ь, штук,

х а р а к т е р и с т и к а,

зносу у

при обробці проб порід:

м а р к а

відсотках

піщаних

глинистих

1

2

3

4

1. Брезент захисний БЗ 3 х 4 м

33

1

1

2. Відро оцинковане

100

1

1

3. Лоток металевий

33

-

1

4. Лопата совкова Л-25

100

1

1

5. Лопата штикова

100

1

1

6. Молоток дерев’яний

100

-

4

7. Сита (набір) ОП-5

50

-

1

8. Сокира теслярська А-2

50

1

1

9. Стіл похідний складаний

10

1

1

10. Стілець похідний складаний

25

2

2

11. Хрестовина для скорочення

проб

33

1

1

6.4 Обробка проб з польовим визначенням гранулометричного складу та об’ємної маси піску, гравію і щебеню

6.4.1 С к л а д (з м і с т) р о б о т и : переміщення та зважування проб, грохочення вихідного матеріалу, замірювання об’єму продуктів грохочення мірними ящиками за класами крупності та їх зважування, укладання крупного каменю в штабелі, відкатка продуктів грохочення, підрахунок результатів досліджень.

6.4.2 У м о в и р о б о т и : класифікація гірської породи здійснюється на ручному або механічному грохоті (400 х 800 мм) з розмірами отворів сит:

а) для щебеню, гальки та крупного гравію - від 100 до 40 мм;

б) для середнього та мілкого гравію - від 40 до 5 мм;

в) для піску - від 5 до 0,15 мм; допустиме засмічення матеріалу кожного класу більш мілкою фракцією - до 5 %.

При машинно-ручному способі робіт окремі операції виконуються вручну.

6.4.3 Норми часу на обробку проб з польовим визначенням гранулометричного складу та об’ємної маси піску, гравію і щебеню містяться в таблиці 6.4.1, норми витрат праці інженерно-технічних працівників (ІТП) і робітників – у таблиці 6.4.2, норми витрат матеріалів - у таблиці 6.4.3, норми зносу інструменту, малоцінного інвентаря та спорядження – в таблиці 6.4.4.

6.4.4 При машинно-ручному способі обробки проб з польовим визначенням гранулометричного складу та об’ємної маси піску, гравію і щебеню нормами передбачається використання грохота вібраційного 91Т-УС, який відноситься до основних фондів, з коефіцієнтом резерву 1,10.

6.4.5 Згідно з положеннями п. 2.14, нормами передбачається використання виробничого транспорту - бортового вантажного автомобіля підвищеної прохідності ГАЗ-66-01 з середньозмінним пробігом 75 км в умовах бездоріжжя в кількості 5 машино-змін на 100 бригадо-змін обробки проб з польовим визначенням гранулометричного складу та об’ємної маси піску, гравію і щебеню.

Таблиця 6.4.1

Норми часу на обробку проб з польовим визначенням

гранулометричного складу та об’ємної маси

піску, гравію і щебеню

У бригадо-змінах на 100 т породи початкової маси

Но-

При грохоченні на ситах з отворами, мм

мер

Спосіб

ряд-

робіт

100 - 40

40 - 5

5 – 1

1 – 0,3

0,3 – 0,15

ка

1

2

3

4

5

6

7

1

Ручний

17,14

19,71

26,00

58,57

213,57

2

Машинно-

12,57

14,71

17,71

22,29

65,57

ручний

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД