Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
553.05 Кб
Скачать

Продовження таблиці 6.9.2

М і с ц е в і д б о р у п р о б

З

З п і д з е м н и х в и р о б о к

З

відкритих

горизонтальних

шурфів і перетинок з них

відва-

Но-

Найменування посади,

виробок

і похилих

Глибина до 2,5 м

Глибина > 2,5 м

лів

мер

професії,

С п о с і б в і д б о р у п р о б

вручну

вручну

вручну

вручну

ряд-

категорія кваліфікації,

з об-

з об-

з об-

з об-

ка

тарифний розряд

вручну

бурю-

вручну

бурю-

вручну

бурю-

вручну

бурю-

вручну

ванням

шпура-

ми

ванням

шпура-

ми

ванням

шпура-

ми

ванням

шпура-

ми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Робітники

4

Підривник IV розряду

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

0,2

-

5

Гірник ІІ розряду

2

2

2

2

2

2

2

2

1

6

Гірник підземний ІІІ розряду

-

-

-

-

-

-

1

1

-

7

Прохідник ІІ розряду

1

1

-

-

-

-

-

-

1

8

Прохідник V розряду

-

-

1

1

1

1

1

1

-

9

Р а з о м робітники:

3

3,2

3

3,2

3

3,2

4

4,2

2

10

В С Ь О Г О :

4,1

4,3

4,1

4,3

4,1

4,3

5,1

5,3

3,1

Таблиця 6.9.3

Норми витрат матеріалів на відбір і обробку проб

з польовим визначенням об’ємної маси та

коефіцієнта розпушування руд і гірських порід

На 100 бригадо-змін

П р и в і д б о р і п р о б и

При

з ц і л и к а

відборі

В і д к р и т і

П і д з е м н і

проби з

в и р о б к и

в и р о б к и

відвалу

Н а й м е н у в а н н я

Оди-

С п о с і б р о б і т

т а

ниця

Руч-

Руч-

х а р а к т е р и с т и к а

ний з

ний з

м а т е р і а л і в

виміру

Руч-

ний

оббу-

рюван-

ням

шпу-

рами

Руч-

ний

оббу-

рюван

ням

шпу-

рами

Руч-

ний

1

2

3

4

5

6

7

1. Вибухівка при роботі

в породах за

категоріями буримості:

IV - X

кг

-

70

-

140

-

XI - XIV

кг

-

40

-

80

-

XV - XX

кг

-

20

-

40

-

2. Держак до лопати

шт.

10

8

10

8

8

3. Електродетонатори

при роботі в породах за

категоріями буримості:

IV - X

шт.

-

200

-

400

-

XI - XIV

шт.

-

100

-

200

-

XV - XX

шт.

-

40

-

80

-

4. Папір письмовий

кг

2

2

2

2

2

5. Провід магістральний

при роботі в породах за

категоріями буримості:

IV - X

м

-

40

-

40

-

XI - XIV

м

-

20

-

20

-

XV - XX

м

-

8

-

8

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД